33 Plan Ahead to Get the Most Accomplished: It is recommended that some time be spent each week in making return kulturbench.comsits.

Bạn đang xem: Accomplish là gì


33 Sắp đặt trước hầu đạt được kết quả về tối đa: Chúng tôi đề xuất là chúng ta yêu cầu dành ra thời tiếng mỗi tuần để đi thăm lại.
By the early 1940s, Juana Lumerman was showing her painting in Buenos Aires with a mixed group of her accomplished peers.
Vào đầu trong năm 1940, Juana Lumerman đã cung cấp bức tranh của bản thân mình sinh hoạt Buenos Aires cùng với một đội tất cả hổn hợp những người dân các bạn đồng hành của bản thân mình.
Cần bắt buộc tất cả sự sắp xếp khéo léo và nỗ lực nhằm triển khai được những bài toán độc nhất vào thời gian chúng ta đi rao giảng.
By the power of God’s spirit, Jehovah’s Witnesses have been able to accomplish a feat unprecedented in human history, that of preaching the good news of the Kingdom, at the doorsteps & otherwise, lớn millions of people.
Nhờ sức mạnh của thánh linh Đức Chúa Ttách, Nhân-triệu chứng Giê-hô-va sẽ có thể trả thành một kỳ công trước đó chưa từng thấy vào lịch sử hào hùng quả đât.
Our obedience assures that when required, we can qualify for dikulturbench.comne power khổng lồ accomplish an inspired objective.
Sự vâng lời của chúng ta bảo đảm an toàn rằng khi phải, bạn có thể kết đủ ĐK nhận được gia thế thiêng liêng nhằm trả thành một phương châm đã có được soi dẫn.
All of his gr& purpose must be accomplished for the blessing of those out of “all nations” who come to lớn serve sầu hyên ổn in integrity. —Genesis 22:18.
Tất cả những ý muốn béo bệu của Đức Chúa Ttách đề nghị được thực hiện để đem ân phước mang đến “các dân thế-gian” trung thành phụng sự Ngài (Sáng-nạm Ký 22:18).
It is true that he who says “the silver is mine, and the gold is mine” does not depkết thúc on our financial assistance in order to lớn accomplish his work.
Thật nắm, Đấng phán rằng “bạc là của ta, rubi là của ta” không chịu ảnh hưởng vào sự giúp đỡ tài chủ yếu của chúng ta để trả thành quá trình Ngài.
(2) In order lớn accomplish the ayên of the preceding paragraph, lvà, sea, & air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
(2) Để thực hiện các mục tiêu của Khoản trước, lục quân, thủy quân cùng ko quân cũng như các tiềm năng cuộc chiến tranh khác sẽ không còn khi nào được gia hạn.

Xem thêm:


Cũng trong những năm 2011, Diaz cũng khá được điền thương hiệu trong list "Những công ty vui chơi giải trí chị em xuất sắc" của tạp chí CEOWorld Magazine.
And, sad lớn say, we even wear our busyness as a badge of honor, as though being busy, by itself, was an accomplishment or sign of a superior life.
Và, bi đát nuốm, Lúc nghĩ rằng bài toán họ bận rộn lại là một trong điều đáng kulturbench.comnc dự, thể nhỏng sự bận rộn từ nó là 1 trong thành tích hoặc tín hiệu của một cuộc sống xuất sắc lành.
Consider how each section of the outline builds on the preceding one, leads into lớn the next, & helps lớn accomplish the objective of the talk.
Hãy xét coi có tác dụng ráng làm sao mỗi mục vào dàn bài dựa trên mục trước, dẫn dắt vào mục sau đó, góp phần đạt mục tiêu của bài xích giảng.
4 Simply put, to lớn accomplish our ministry fully, we must have as full a chia sẻ as possible in the preaching & teaching work.
4 Nói dễ dàng và đơn giản, để chu toàn thánh chức, họ bắt buộc nỗ lực tsi mê gia rao giảng cùng khuyên bảo càng nhiều càng tốt.
* The wonderful way in which Jehovah would administer things lớn accomplish his purpose involved a “sacred secret” that would progressively be made known over the centuries. —Ephesians 1:10; 3:9, footnotes.
* Cách tốt diệu mà lại Đức Giê-hô-va quản lý và điều hành đa số sự kulturbench.comệc để thực hiện dự định của Ngài gồm liên quan mang lại “lẽ mầu-nhiệm” dần dần được bật mí qua nhiều cố kỉnh kỷ.—Ê-phê-sô 1:10; 3:9, NW, cước chụ.
(Psalm 2:6-9) In time, this government will take earth’s affairs in hvà in order lớn accomplish God’s original purpose & transform the earth into a paradise.
(Thi-thiên 2:6-9) Theo thời gian, chính phủ này sẽ thống trị phần nhiều vấn đề bên trên đất nhằm mục tiêu trả thành ý định ban sơ của Đức Chúa Ttách cùng đổi thay trái đất thành địa đường.
Until that is fully accomplished, rather than bringing upon us “what we deserve,” God graciously extends forgiveness on the basis of Jesus Christ’s ransom sacrifice.
Tính đến khi điều này được hoàn toàn thực hiện, nạm vị ‘báo-trả bọn họ tùy tội-lỗi của chúng ta’, Đức Chúa Ttách hiền từ tha trang bị bọn họ dựa vào căn uống bạn dạng sự hy sinh làm giá bán chuộc của Chúa Giê-su Christ.
The tracts are colorfully illustrated and can be useful tools lớn accomplish much good in the ministry.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *