Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.

Bạn đang xem: Aerial là gì

Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp lạc quan.


In fringe areas better results are obtained if good sets equipped with automatic volume control & good outdoor aerials are used.
Communal aerials also require separate licensing at fees varying with the number of connections but typically 4p per viewer per year.
The great majority of them are connected to lớn simple communal aerials, often installed on blocks of flats và run entirely on a noncommercial basis.
People living there should generally be able lớn receive sầu the services satisfactorily provided they have efficient sets và aerials.
Transmitting & receiving aerials, in general similar in form size lớn domestic television receiving aerials, have sầu also been erected at 56 telemetric terminal sites.
However, wireless và television aerials are not always the unobtrusive sầu structures which one would like và one would tolerate.
I understvà that the new Model dishes are less conspicuous & that new installation techniques are being found lớn make those aerials less obtrusive sầu.
Most modern aerials will work internally and bởi not have khổng lồ be attached externally khổng lồ a chimney stack or the roof.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của các bên cấp giấy phép.

aerial

Các từ hay được sử dụng với aerial.

Xem thêm:


These powers would be sufficiently broad khổng lồ allow the imposition of environmental safety conditions on aerial application.
Mechanical columns proved both cumbersome and difficult to lớn control, and also very vulnerable khổng lồ aerial attachồng.
Những ví dụ này từ kulturbench.com English Corpus cùng trường đoản cú những nguồn trên website. Tất cả phần đông chủ kiến trong những ví dụ không miêu tả ý kiến của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của người trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *