Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Air conditioner là gì

You don"t micromanage the operation of the heater or air conditioner, you may have no idea how any of that works.
The primary reason for installing an elevator air conditioner is the comfort that it provides while traveling in the elevator.
Like a refrigerator or air conditioner, these systems use a heat pump khổng lồ force the transfer of heat from the ground to lớn the building.
The system turned on the heater, air conditioner or both, depending on the thermostat"s setting & ambient temperature, automatically maintaining whatever temperature the driver selected.
Radiators are also often used khổng lồ cool automatic transmission fluids, air conditioner refrigerant, intake air, và sometimes lớn cool motor oil or power steering fluid.
This allows the terminals to be cooled off without using extra energy that an air conditioner would require.
Therefore, an energy efficient air conditioner will have sầu a larger impact on peak demand than off-peak demvà.
The program also included a whole overhaul of the locomotives, including fitting better equipment for the driver, air conditioner, improved electric system etc.
With the weight savings, an air conditioner was installed with little overall weight or performance change.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của những công ty cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *