Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: All right nghĩa là gì

an answer to someone who has just thanked you for something or just said sorry for something they have sầu done:
"Thank you for the flowers." "It"s all right (= there"s no need lớn thank me). I thought they might cheer you up."
"I"m sorry I broke the vase." "Oh, that"s all right (= it"s not important). It wasn"t very expensive sầu."
We use all right as an adjective sầu after verbs such as be, feel, seem or look, but not before a noun (predicative adjective). It means ‘well’, ‘OK’, ‘satisfactory’: …
We use all right as an adjective after verbs such as be, feel, seem or look, but not before a noun (predicative adjective). It means ‘well’, ‘OK’, ‘satisfactory’: …
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *