The same có nghĩa là giống nhau, không thay đổi, nghe thì có vẻ đơn giản và dễ dùng. Tuy nhiên, việc nhầm lẫn trong cách dùng the same là điều khó tránh khỏi. Sau đây, kulturbench.com sẽ gửi tới các bạn bài viết cáccách dùng the sametrong tiếng Anh để các bạn tham khảo nhé!


1. Định nghĩa về the same

‘The same’ có nghĩa là ‘giống nhau’ trong tiếng Anh, khi nói đều 2 hoặc nhiều vật cũng như là người có đặc tính, cấu trúc hoặc hình dáng như nhau.

Bạn đang xem: All the same là gì

2. Vị trí của “the same” trong câu

2.1. The same được dùng như tính từ

Được dùng để diễn tả điều gì đó không thay đổi

Ví dụ:

I like getting up at the same time every day

Tôi thích thức dậy tại một giờ giống nhau mỗi ngày.

Được dùng để nhấn mạnh một điều liên quan đến một người hoặc một thứ gì đó cụ thể, đặc biệt

Ví dụ:

And although they were the same stories they were told differently every time

Và mặc dù chúng là các câu chuyện như nhau nhưng mỗi lần chúng được kể theo các cách khác nhau.


*
*
*
*
*
Phân biệt like, alike, similar to và the same
They tried to treat all their children alike.

Họ cố gắng đối xử với tất cả những đứa trẻ như nhau.

6.3. Similar to(tính từ): Tương tự

Cấu trúc: Không “to” nếu similar đứng một mình hoặc “similar + to + N/Pronoun”.

Ví dụ:

Your hat is similar to mine. (mine = my hat)

Mũ của bạn tương tự mũ của tôi.

Xem thêm: Argue Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Argue Trong Tiếng Việt

6.4. The same: Giống nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me.

Lương của An bằng lương của tôi.

We go to the same school.

Chúng tôi học cùng trường.

7. Bài tập thực hành cấu trúc và cách dùng the same

Bài tập

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Jenifer and Jack both come from Rapid City. In other words, they come fromthe same townThis city is _______ my hometown. Both are quiet and conservative.You and I don’t agree. Your ideas are _______ mineEric never wears __________ clothes two days in the same row.Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage and lettuce don’t taste ________.A male mosquito is not ___________ size _______ a female mosquito . The female is larger.I’m used to strong coffee. I think the coffee most North America drinks tastes ________ dishwater!The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”Trying to get through school without studying ______ trying to go swimming without getting wetBài tập 2

Chọn A. Alike, B. Like, C. Similar to, D. The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost ….She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father and he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brothers, they don’t look ….

Đáp án

Bài tập 1
2. the same as/ similar to/ like3. different from4. the same
5. similar to/ like6. like….. alike/ the same7. the same … as
8. like9. similar to/ different from10. like / the same as / similar to
Bài tập 2
1. Alike2. Alike3. Like
4. Similar to5. The same as6. Like
7. Alike8. Like9. Alike

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc vàcách dùng the sametron tiếng Anh. Hi vọng qua bài viết các bạn sẽ phân biệt được cáccách dùng the sametrong từng trường hợp cụ thể. kulturbench.com chúc bạn học tập tốt và sớm thành công.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *