Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Argue là gì

lớn give sầu the reasons for your opinion about the truth of something or to lớn explain why you believe sầu something should be done:
On this basis it is argued that non-complex complement adverbs have lớn raise khổng lồ an appropriate specifier.
Central khổng lồ nonconformist belief, he argues, was a vision of religious eunique - a vision which has provided a long-lasting legacy.
They argued that cross-references between objects to lớn express relationships are ambiguous; hence, better means are needed to lớn characterise object structure và behaviour.
A further point is that, as has been argued, the influences that affect the recording procedures will tkết thúc to produce under-recording.
They argued that most of the purposes which the tax was intended lớn fund were not farmers" economic responsibility but rather a state responsibility.
As argued above and in 4.1 below, consonantal prefixes s & v are actually in the onset of the stem syllable.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Portion Là Gì, Nghĩa Của Từ Portion, Nghĩa Của Từ Portion, Từ Portion Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *