Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài bác tập phổ biến thường xuất hiện thêm trong những bài kiểm tra, đề thi môn giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân có đáp án

Nếu new nghe qua, bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chủ thể trong giờ Anh không tồn tại gì sệt sắc. Nhưng thực tế lại khác, hầu hết các bạn sinh viên lúc học đều băn khoăn rằng trù trừ đặt thắc mắc bằng giờ Anh như thế nào. Hi vọng, đây vẫn là tư liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững số đông kỹ năng quan trọng và trau dồi kiến thức kết quả để sẵn sàng chuẩn bị cho ngẫu nhiên kỳ thi nào. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm với CNTA nhé !

Video hướng dẫn bài bác tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân

I. Xem xét khi làm bài bác đặt câu hỏi cho phần gạch ốp chân

– thứ nhất ta phải xác minh được từ nhằm hỏi.

– trường đoản cú bị gạch ốp chân không bao giờ xuất hiện nay trong câu hỏi.

– nếu trong câu:

+/ sử dụng động từ hay thì ta đề xuất mượn trợ đụng từ và đảo trợ động từ lên trước công ty ngữ với sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ giả dụ trong câu cần sử dụng “động tự tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ bỏ tobe”, “động tự khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ và sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– giả dụ trong câu có từ bị gạch chân dùng rất nhiều từ sau thì khio gửi sang thắc mắc ta bắt buộc đổi tương xứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo định hướng đặt thắc mắc cho bộ phận gạch chân tiếng anh trước lúc làm bài tập nhé !

II. Những từ nhằm hỏi thường gặp trong tiếng Anh.

1. What: cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: mẫu mà (Dùng nhằm hỏi khi bao gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở chỗ nào (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, nơi chốn …)

4. When: lúc nào (Hỏi mang lại thời gian, thời khắc …)

5. Who: ai, bạn mà (Hỏi cho người)

=> Whom: tín đồ mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của tín đồ mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, thiết lập cách, đại từ bỏ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi đến lí do, nguyên nhân)

7. How: cầm cố nào (Hỏi mang đến tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi đến tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày

12. How thin: hỏi mang lại độ mỏng

13. How big: hỏi cho độ lớn

14. How wide: hỏi mang đến độ rộng

15. How broad: hỏi mang đến bề rộng

16. How deep: hỏi cho độ sâu

17. How fast: hỏi đến tốc độ

18. How far … from … to …: hỏi mang lại độ xa

19. How long: hỏi đến độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour to vị my homework.

=> How long does it take you to bởi your homework?

(Nó mang mất của người sử dụng bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often vì you go khổng lồ school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi mang đến số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens do you have here?

III. Bài xích tập từ luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

1. I want to see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They vày not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go lớn a shop tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going to lớn visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to da Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes to the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete và Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I & my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen to lớn musicin my không tính tiền time.

……………………………………………………………….

20. I often listen to musicin my không tính tiền time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go lớn the shoe siêu thị in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple & a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the siêu thị over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho bỏ ra Minh City.

……………………………………………………………….

32. The bank is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want lớn return khổng lồ America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels lớn Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes to the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Phái mạnh leaves trang chủ at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen to music in my miễn phí time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go to lớn the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go to the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions & tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the tiệc nhỏ at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes khổng lồ the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker khổng lồ California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Nội Dung Bài Văn Khấn Về Nhà Mới Chính Xác Nhất, Bài Văn Khấn Cúng Về Nhà Mới (Cúng Nhập Trạch)

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go khổng lồ the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack và I get khổng lồ school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t do his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go lớn the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài bác tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the shop over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho bỏ ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned khổng lồ Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled to lớn Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went to the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Phái nam left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines & newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen to lớn musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go to the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions & tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the các buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went khổng lồ the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái nhân last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went khổng lồ the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vị his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour to get lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving thử nghiệm two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her cat stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money lớn her brother.

………………………………………………

28.- We went lớn school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people lớn the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t bởi vì anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ vì you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went lớn a party last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes khổng lồ the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go khổng lồ bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to thủ đô new york before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books vì chưng you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the buổi tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her to lớn finish the composition?

6 – What vị you need a phone car for?

7 – How far is it from Hue to lớn Ho chi Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they vì chưng two weeks ago?

When did they return to America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel khổng lồ Nha Trang?

16 – Why did she go khổng lồ the doctor?

17 – What time did nam giới leave home yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually vì chưng the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – vày you have magazines and newspapers?

25 – What vày you often vì chưng in your không lấy phí time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan like playing?

30 – How often vì you go lớn the movies?

31 – When vày they go to the beach?

32 – Where bởi vì they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you to get to lớn school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vị two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she hotline the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you vày last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go lớn school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite khổng lồ the party?

31 – Did you go to the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money lớn Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word khổng lồ complete the exchanges

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *