Bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:Đơn vị nào sau đây không cần là đơn vị chức năng đo độ dài?


A. Ki-lô-métB. MétC. LítD. đề-xi-mét

Câu 2:Số tương thích để điền vào chỗ chấm: 1dm = .mm là?

A. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3:Kết trái phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4:Số tương thích để điền vào địa điểm chấm: 5dm3cm = .cm là?

A. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác gồm độ dài bố cạnh lần lượt là 4m, 3m2dm cùng 36dm là:

A. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm
Bài tập trường đoản cú luận

Bài 1:Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

3m4cm = .cm2km = hm9dm4cm = cm6dm = .mm
5hm = m4m7dm = dm6m3cm = cm70cm = dm

Bài 2:Tính:

20dam + 13dam45hm 19hm170m + 15m
320cm 50cm16dm x 784dm : 3

Bài 3:Điền lốt , = tương thích vào địa điểm chấm:

3dm4cm 30cm4hm5dam 50dam15dm 1m5dm
6m4cm600cm5dm4cm 54cm7m6cm 7m5cm

Lời giải bài tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CDAAC

Bài tập trường đoản cú luận

Bài 1:

3m4cm = 304cm2km = 20hm9dm4cm = 94cm6dm = 600mm
5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3cm = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm 19hm = 26hm170m + 15m = 185m
320cm 50cm = 270cm16dm x 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4cm > 30cm4hm5dam 600cm5dm4cm = 54cm7m6cm > 7m5cm

Lý thuyết về Đo lường và đơn vị chức năng đo lường


*

1 vậy kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; một tuần lễ = 7 ngày; một ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bạn đang xem: Bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 2

Bài 1.

1 giờ bởi 60 phút. Hỏi 6 giờ bằng bao nhiêu phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Kim giờ quay được một vòng thì kim phút con quay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Khắc ghi chữ để trước câu trả lời đúng:

2 giờ 30 phút < > 230 phút. Dấu thích hợp điền vào ô trống là:

A. >

B.

a. 20kg = 20 000g

b. 36 tấn = 360 tạ

c. 1000g = 1 kg

d. 2000kg = đôi mươi tạ

Bài 5.

a) 7 tuần bao gồm số ngày là:

7 × 7 =49 (ngày)

b) 140 ngày bằng số tuần là:

140 : 7 = 20 (tuần)

c) Ta có:

200 : 7 = 28 dư 4

Vậy 200 ngày bởi 28 tuần 4 ngày

Đáp số:

a) 49 ngày;

b) trăng tròn tuần;

c) 28 tuần 4 ngày.

Bài 6.

B. Hôm nay

Bài 7.

C. 4, 6, 9, 11

Bài 8.

Xem thêm: Ỷ Thiên Đồ Lông Ký Lý Liên Kiệt Phần 2

a. 8m 5cm = 805cm

b. 5m 4dm = 54dm

c. 6km 4m = 6004m

d. 7cm 6mm = 76mm

Bài 9.

a. A) 8m 4dm = 84dm

b. 72 tấn 3 tạ = 723 tạ

c. 9m 15cm = 915cm

d. 5t 62 yến = 562 yến

e. 7km 6m = 7006m

f. 4 yến 9kg = 49kg

Bài 10.


Trong một năm dương lịch, số đông tháng dưới đây có 31 ngày: tháng 1, tháng 3, mon 5, tháng 7, mon 8, mon 10, tháng 12.

Luyện tập bảng đơn vị chức năng đo độ dài

1.Viết số tương thích vào nơi chấm (theo mẫu):

Cách làm cho :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = . Cm

4m 7dm = . Dm

4m 7cm = . Cm

2.Tính :

a) 8dam + 5 dam = .57hm 25hm = .12km × 4 = .8dam + 5 dam = .8dam + 5 dam = .27mm : 3 = .

3.Điền >, , GIA SƯ TOÁN

*

*

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *