... Bo (add) 12- The _ anthem of Viet nam is sung (nation) 13- There is an match between Vietnam and Lebanon on VTV3 (nation) 14- The language of _ is Bahasa Malaysia (instruct) ... _ They speak French & English in Canada _ phái nam can’t that math _ Wash your clothes _ They have repaired this road ... Has destroyed many houses Many houses May I borrow your pen? Would you mind ? I started work for the company a year ago I’ve 10 She didn’t say a...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 9 unit 1 có đáp án


*

... Miễn chi phí A khổng lồ speak B speaking C speaks D speak The capital of Malaysia is A Hanoi B Paris C Kuala Lumpur D Seoul What is the traditional dress of Vietnamese women? It’s A the suit ... a picnic next week A in B at 27 Are you a stamp ? A collecting B collector 28 I want everybody to lớn listen A care B careful 29 Ann’s birthday is February 14 th A in B on C for D at ... Last month A were sent B sent C send D are sent 16 I English here since I graduated from Qui Nhon University A teach B taught C have taught D am teaching 17 He with his friends in an apartment...
*

... - giờ Việt khih giao tiếp, người nói bắt buộc lựa lựa chọn từ ngữ xưng hô Xưng hô không đưa ra dùng đại từ xưng hô mà dùng danh từ bỏ chức vụ, nghề ... Xưng hô trung hòa - nhân chính Vì thế, ko ý để lựa chọn từ ngữ xưng hô thích hợp với tình quan hệ bạn nói không đạt kết tiếp xúc mong muốn, chí những trường hợp, tiếp xúc không tiến triển III bí quyết dẫn ... Dẫn con gián tiếp : + kể lại lời tuyệt ý nhân vật, có điều chỉnh theo dạng hình thuật lại, không giữ nguyên vẹn + Không dùng dấu nhị chấm tất cả thêm từ bỏ « Rằng » « Là » để phân cách phần dẫn cùng với phần lời...
*

... Giải:Có hình vẽ,cách c/m tương tự.Sau C/m hình 9- a Hình 9a A M I Q H Hình 9b p B O N 1/ C/m:A,Q,H,M nằm mặt đường tròn.(Tuỳ vào hình vẽ để sử dụng cách thức sau:-Cùng có tác dụng với nhì đàu …một góc vuông -Tổng ... OAO’=1v ⇒OIO’=1v AB = ⇒DC =16 5/ Tính diện tích ∆AMC.Ta tất cả SAMC= AM.MC Ta có BD= BC Ta lại có DA2=CD.BD =16 .9 AD =12 ;BE=AB =15 ⇒DE =15 -9 = 6⇒AE= AD + DE = tự (1) tính AM;MC tính S SđAED=sđ   bài bác ... Hbh)⇒EOG=2.ADC (1) Do DEFC nt⇒EFD=ECD(cùng chắn cungDE);ECD =90 o-EDC(2 góc nhọn ∆ vuông EDC)();Do GBCF nt⇒GFB=GBC(cùng chắn cung GB);BCG =90 oGBC().Từ ()và()⇒EFD+GFB =90 o-EDC +90 o-GBC =18 0o-2ADC mà EFG =18 0o-(EFD+GFB) =18 0o -1 8 0o+2ADC=2ADC(2)...
*

... …………… to Ben Thanh market? a get b khổng lồ get c getting The souvenir siêu thị is ………… the bookstore and the khách sạn a opposite b between c next lớn How ………… is it from Ha Noi to lớn Ho đưa ra Minh? – About 1 ,70 0km ... Helped her make the dress? f I went khổng lồ the movies _ _ _ _ _6 _ IV/Cho dạng khứ đụng từ: khổng lồ make _ lớn cut lớn watch khổng lồ buy _ to teach to lớn arrive V/ Đặt hễ từ sau vào ... Letter khổng lồ Ha Noi a lớn send b sending c send It ………………… about two hours to get there a gets b has c takes How ………… does it take to get to Ha Noi by coach? a far b long c much How much is that altogether?...
*

Giáo án Anh văn lớp 9 - Unit 1 A visit from a pen pal - Period 1 - Lesson 1 : Getting started Listen & read ppsx


... The statements are true or false : - Play games in the Guess whole class Read - Work in group to predict Lan ,s penpal comes from Malaysia Kualar Lumber is a small thành phố The girls visited Hang ... (v) : communicating by mail - Be impressed by : (translation ) - Friendliness ( n) explanation -Listen carefully - Mosque ( n) - Guess its meanings - Peaceful atmosphere ( n) : Translation ... Pillar Pagoda - Repeat copy Explain the meanings of them khổng lồ Students if they not know II / Pre reading : Introduce the topic of the lesson mix the scene “ Imagine that a foreign pen pal...
... While reading : xuất hiện prediction : Ask Ss to lớn guess where Maryam went and what she did during the visit Ask Ss to lislen to lớn the tape read folow , then kiểm tra check their prediction and add some ... Vacation V.Homework:Ask students lớn write a short paragraph about what they have just discussed with their partner -Write a passage telling what you should take your pen pal khổng lồ when s/he comes ... Lớn Dong ba market We can shopping or I"ll just introduce them a Vietnamese market S2: Good ideas! I believe they will be interested in it Language notes : I wish you had a longer vacation V.Homework:Ask...
... PMQ 1/C/m:ABCD hình thang cân:Do cung BC =90 o ⇒BAC=45o (góc nt nửa cung trườn chắn).do cung AB=60o;BC =90 o;CD=120o⇒ AD =90 o ⇒ACD=45o ⇒BAC=ACD=45o.⇒AB//CD vì chưng cung DAB=150o.Cung ABC =150o.⇒ BCD=CDA ⇒ABCD ... ABP=ACD(gt) ⇒ HDP=KEP(1) vày PEFD hình bình hành(cmt)⇒PDF=PEF(2) trường đoản cú (1) (2)⇒HDF=KEF nhưng mà HD=FE;KE=DF⇒∆DHF∽∆EFK(cgc)⇒FK=FH ⇒đpcm bài bác 39: mang lại hình bình hành ABCD(A >90 o).Từ C kẻ CE;Cf;CG vuông góc cùng với ... Bao gồm DA2=CD.BD=16 .9 AD=12;BE=AB=15⇒DE=15 -9= 6⇒AE= AD + DE = Từ(1) tính AM;MC tính S bài 44: bên trên (O;R),ta đặt theo chiều,kể từ điểm A cung AB=60o, cung BC =90 o cung CD=120o C/m ABCD hình thang cân...

Xem thêm: Văn Khấn Ngày Rằm Cúng Thần Linh, Gia Tiên Hàng Tháng, Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1 Và Ngày Rằm Hàng Tháng


... õm no ú, qua ú to lớn s liờn kt gia cỏc cõu phụ thân chỳng - Lp cu trỳc cỳ phỏp: bài xích tập tiếng việt 13 I bài bác tập khởi ngữ: *Bài tập 1: xác minh khởi ngữ bao gồm đoạn trích sau Đọc sách, phải chọn đến tinh ... Hô giờ Việt có điểm sáng gì? Nêu cho ví dụ để làm rõ đặc điểm * bài bác 5: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận em câu thơ sau: Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê white điểm vài hoa Ôn Tập giờ Việt ... Vệt gạch ngang hai vết phẩy, hai dấu ngoặc đơn, vết gạch ngang vết phẩy * Luyện tập: Phiếu học tập tập I Khởi ngữ: *Bài tập 1: xác minh khởi ngữ tất cả đoạn trích sau Đọc sách, bắt buộc chọn mang đến tinh hiểu cho...
... Quan tiền hệ thầy giáo hỏi “Đi đâu” A lại trả lời “Em có tác dụng tập rồi.” Núi không vào đề tài, lạc đề • bài bác 47: a) Phân biệt biện pháp dẫn trực tiếp bí quyết dẫn gián tiếp 19 HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN ... đôi mươi HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN d) Hoán dụ -> trái tim người đồng chí yêu nước, gan , anh dũng miền Nam… e) Nói bớt nói tránh->Tránh cảm giác đau đớn cảm xúc tác giả… • bài bác 49: ... ông giáo ạ! mẫu giống khôn TT • bài bác 10: tìm kiếm thành phần tình thái, cảm thán câu sau : HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP CỰC CHUẨN a) dẫu vậy mà ông sợ, lẽ rùng rợn giờ các (Kim Lân, Làng) b)...
... MddD = 90 01, 045 = 8 61, 2 ml bài xích : Gọi kim loại cần kiếm tìm R Phương trình hóa học : RCO3 + H2SO4 > RSO4 + CO2 + H2O Số mol muối sản xuất thành: nRSO4 = 16 12 , 496 −60 = 0 ,1 mol Ta có: (R + 60).0 ,1 = 12 ,4 ... bài tập Hóa Chương b dung dịch natri sunfat đồng sunfat bài xích 13 : nhận thấy lọ hóa hóa học nhãn chứa muối sau: Na2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 bài xích 14 : đến 32g oxit sắt kẽm kim loại hóa trị III tan hết 294 g ... HCl bài bác 10 : - Số mol CaO CO2 bằng: nCaO = 5,656 = 0 ,1 mol nCO2 = 2,822,4 = 0 ,12 5 mol Ta gồm PTPU: Như Dương (sưu trung bình biên tập) Page of bài tập Hóa Chương CaO + H2O > Ca(OH)2 0,1mol 0,1mol...
... Văn – tập 1, NXB giáo dục 2006, trang 93 , 94 ) a) Tìm hai từ đồng nghĩa tương quan với tự tưởng gồm thể cụ từ kiếm tìm với từ tưởng không? bởi sao? b) tìm kiếm thành ngữ đoạn thơ bài xích 56: bài xích thơ "Bếp lửa" bởi Việt ... Ngữ văn lớp 9, Tập 2) a) chỉ từ ngữ thực phép links câu câu đoạn văn cho biết thêm phép links gì? b) chỉ từ ngữ thành phần khác biệt đoạn văn cho thấy tên call thành phần biệt lập bài xích 29: xác định ... Xem cảnh sắc bề thanh Nao nao làn nước uốn quanh Dịp ước nho nhỏ tuổi cuối ghềnh bắc ngang bài bác 34: bao gồm đoạn hội thoại sau: A Lan học tập tất cả tốt không ? B Lan hát múa hay a) Hãy ẩn ý gồm đoạn đối thoại...
... bài tập Hóa Chương b hỗn hợp natri sunfat đồng sunfat bài 13 : nhận thấy lọ hóa chất nhãn chứa muối sau: na 2CO3, MgCO3, BaCO3, CaCl2 bài xích 14 : mang đến 32g oxit kim các loại hóa trị III tan không còn 294 g ... MddD = 90 01, 045 = 8 61, 2 ml bài : điện thoại tư vấn kim các loại đề xuất tìm R Phương trình hóa học tập : RCO3 + H2SO4 > RSO4 + CO2 + H2O Số mol muối tạo thành: nRSO4 = 16 12 , 496 −60 = 0 ,1 mol Ta có: (R + 60).0 ,1 = 12 ,4 ... HCl bài xích 10 : - Số mol CaO CO2 bằng: nCaO = 5,656 = 0 ,1 mol nCO2 = 2,822,4 = 0 ,12 5 mol Ta gồm PTPU: Như Dương (sưu tầm biên tập) Page of bài bác tập Hóa Chương CaO + H2O > Ca(OH)2 0,1mol 0,1mol...
... Ngữ văn lớp 9, Tập 2) a) chỉ với ngữ thực phép liên kết câu câu đoạn văn cho thấy phép link gì? b) chỉ còn ngữ thành phần khác hoàn toàn đoạn văn cho biết tên call thành phần khác hoàn toàn Đáp án bài xích 28: ... Minh Khuê – rất nhiều xa xôi) d) Này ông giáo ạ! cái giống khôn (Nam Cao – Lóo Hạc) Đáp án bài 9: a) Nửa giờ đồng hồ sau, chị Thao đâm vào hang TN CN toàn quốc b) Tác giả thay mặt cho đồng bào miền ... bài xích 19: a) Câu ca dao khuyên răn thực hiên giỏi phương châm hội thoại giao tiếp? tiếng nói chẳng chi phí mua, Lựa lời nhưng mà nói cho vừa ý b) khẳng định thành phần phụ câu: bạn nói viết thạo nhiều thứ tiếng...
... Tàng văn học dân gian Việt Nam với rất nhiều tác phẩm: thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ca dao, tục ngữ, vè… i.S au thi đỗ vào trường thpt Việt yên ổn I(ngôi trường mà ao ước ước) bài xích Phân tích kết cấu ... Nhạt, khía cạnh sông rộng thêm bài bác xác minh kiểu câu theo mục đích nói phần trích sau: -Đã Tuấn…sang bên chưa hả? -Sang đâu bố? -Bên sông ấy! Anh đáp vẻ hờ hững: -Chưa… Nhĩ tập trung để nói điều mê man ... Mềm mại, nữ tính thích Ca-chiu –sa Hồng quân Liên Xô thích ngồi bó giò mơ màng… c.Cái mạnh bạn Việt phái mạnh ta cần mẫn sáng tạo ra Điều thật bổ ích kinh tế đòi hỏi tinh thần kỉ hình thức cao thể hiện thái độ nghiêm...
tự khóa: bài xích tập giờ đồng hồ việt lớp 9bài tập giờ đồng hồ việt lớp 3 tuần 1bài tập vật dụng lý lớp 9 chương 1bài tập chất hóa học lớp 9 chương 1giải bài tập hình học lớp 9 chương 1các dạng bài bác tập hóa học lớp 9 chương 1các dạng bài bác tập giờ đồng hồ việt lớp 9các bài xích tập giờ đồng hồ việt lớp 9bài tập giờ đồng hồ việt lớp 9 hk1giải bài tập giờ đồng hồ việt lớp 9bài tập giờ việt lớp 2 kỳ 1ôn tập giờ đồng hồ việt lớp 9 kì 1bài tập hình học tập lớp 9 chương 1giai bai tap vat li lop 9 tiet 1 su phu thuoc vao cuong vì chưng dong dienbài tập giờ đồng hồ việt lớp 5 tuan 1chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học viên theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, tỉnh quảng ninhTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với những tội xâm phạm mua có đặc thù chiếm đoạt theo lao lý Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện nay xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ hay trào phúng hồ nước xuân hươngChuong 2 dìm dạng rui roQuản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo điều khoản tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động phụ nữ theo pháp luật lao động vn từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược kinh doanh tại bank Agribank bỏ ra nhánh sài gòn từ 2013-2015
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu new đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng chị em hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *