CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 5

Câu 1: Hình bình hành ABCD tất cả cạnh AB = BC. Biết cạnh AB dài ra hơn nữa cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi hình bình hành là bao nhiêu xăng- ti-mét?Trả lời: Chu vi hình bình hành đó là … cm.A. 8 B. 80 C. 40 D. 16

Câu 2: Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Ví như tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều nhiều năm thêm 4cm thì miếng bìa biến một hình vuông. Diện tích miếng bìa ban đầu là …A. 75

*
B. 150
*
C. 1242
*
D. 100
*
 

Câu 3: Một tín đồ rào xung quanh khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m hết 43 loại cọc. Hỏi người đó rào xung quanh khu đất hình vuông vắn có cạnh 25m thì hết từng nào chiếc cọc? Biết khoảng cách giữa 2 cọc là như nhau.Trả lời: Số cọc nên tìm là …A. 86 B. 50 C. 172 D. 25


Câu 4: một lớp bìa hình bình hành có chu vi 4dm. Chiều dài hơn nữa chiều rộng 10cm và bởi chiều cao. Tính diện tích tấm bìa đó.Trả lời: diện tích s tấm bìa sẽ là …

*
 .

Bạn đang xem: Bài tập toán hình học lớp 5 có đáp an

A. 375 B. 144/5 C. 15 D. 135Câu 5: Tìm diện tích của 1/3 tấm bìa hình vuông vắn có cạnh dài 50% m.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Consistent With Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Consistent

Trả lời: diện tích s của 1/3 tấm bìa sẽ là …

*
.A. 2/3 B. 1/12 C. 3 phần tư D.1/4

Câu 6: Một hình chữ nhật được tạo thành 12 hình vuông vắn bằng nhau cùng được xếp thành 3 hàng. Hỏi chu vi của hình chữ nhật là bao nhiêu nếu chu vi của mỗi hình vuông bé dại là 12cm?Trả lời: Chu vi hình chữ nhật chính là … cm.A. 432 B. 42 C. 108 D. 14

Câu 7: Chiều rộng lớn của khu đất hình chữ nhật A là 105m, bởi 7/12 chiều lâu năm của nó. Hỏi chu vi của miếng vườn B là từng nào biết chu vi của miếng vườn B bởi 5/6 chu vi khu đất A.Trả lời: Chu vi mảnh vườn B là ……… m. (475)

Câu 8: Một hình vuông vắn có diện tích s bằng 4/9 diện tích của một hình bình hành bao gồm đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông vắn đó dài ……… cm. (10)

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Giả dụ mỗi chiều tăng 1m thì được hình chữ nhật mới có diện tích tăng lên 26

*
. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.A. 50m B 48m C. 54m D. 60m

Câu 10: Một hình thoi gồm đường chéo cánh thứ tốt nhất là 3/5 m và bởi 2/3 đường chéo cánh thứ hai. Tính diện tích s hình thoi đó.Trả lời: diện tích hình thoi chính là …

*
.A. 6/25 B. 27/100 C. 27/50 D. 27/5

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *