Các rượu cồn trường đoản cú chia To V cùng Ving ko nặng nề nhưng thường có sự lầm lẫn tương đối nhiều. Hiểu được điều đó, công ty chúng tôi vẫn tổng thích hợp những dạng bài tập về To V cùng Ving bao gồm đáp án cho mình cùng với mong ước củng cầm cố kỹ năng và kiến thức và tránh giảm phần nhiều sai sót, lầm lẫn trong quy trình làm cho bài xích tập. Quý khách hàng hãy tham khảo các bài bác tập về To V với Ving (kèm đáp án) sau đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ TO V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các rượu cồn từ trong ngoặc tiếp sau đây thành dạng To V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this người và _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Klặng wouldn’t recommover hyên ổn _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) to bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) to lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red di động phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her oto.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes & shoes.

12. Do you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you like ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used lớn ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she rethành viên _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I bởi it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

trăng tròn. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi sai trong câu dưới (ví như có)

1.Yesterday, Minh didn’t want khổng lồ coming to lớn the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to running a lot but he doesn’t do it usually now.

3. They’re going khổng lồ have sầu a small party celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to avoiding answering her questions last night.

5. Kkhô giòn don’t forget post that letter that his mother gave sầu him this evening.


Exercise 3: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa ko đổi

1.It isn’t necessary to play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Tkhô nóng wastes …

4. Hanh said lớn him: “Rethành viên khổng lồ cthua all the window và turn off the lights before going out”.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Square Meter Là Gì, Square Meters Bằng Tiếng Việt

➔ Hanh reminded ___________________________________________.

5. Linc told him: “Don’t forget khổng lồ repair my bicycle”.

➔ Linh told hlặng ___________________________________.

ĐÁPhường. ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children to lớn school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan & ____clean___ (clean) the house.

(kết cấu Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + to lớn Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu tạo Require + sb + lớn Vinf)

6. Klặng wouldn’t recommover him ____to lớn go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + lớn Vinf)

7. Before ____going____ (go) to bed, my mother turned off the lights.

(kết cấu Before + Ving)

8. Minch is interested in ____listening____ (listen) lớn music before ___going__ (go) to lớn bed.

(kết cấu “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red Mobile phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her oto.

(kết cấu S + spover + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes & shoes.

(kết cấu It takes + sb + time/money + khổng lồ Vinf…)

12. Do you have sầu any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(kết cấu Have sầu + to Vinf)

13. Would you lượt thích ____khổng lồ visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you like + to Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used lớn ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu tạo tobe used khổng lồ + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu tạo Stop + Ving)

18. Will she remember ____lớn collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vì chưng it?

(kết cấu Rethành viên + lớn Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu tạo Forget + Ving)

trăng tròn. Hung stopped ___khổng lồ eat___ (eat) meat yesterday.

(kết cấu Stop + lớn Vinf)

Exercise 2:

1.khổng lồ coming ➔ lớn come (want + to lớn Vinf)

2. running ➔ run (use + to lớn Vinf)

3. celebrating ➔ to lớn celebrate (have sầu + to lớn Vinf)

4. lớn avoiding ➔ to avoid (try + lớn Vinf)

5. post ➔ lớn post (forget + lớn Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have sầu to lớn play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Tkhô giòn spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh hao 3 hours a day to lớn vị the homework.

➔ Tkhô cứng wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Hanh reminded to lớn cthua all the window và turn off the lights before going out .

5. Linc told him not to repair her bicycle.

Ngoài các bài tập về To V và Ving có lời giải, học viên thực hành thực tế thêm một số bài xích tập giờ anh khác:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *