bài tập biến đổi trường đoản cú hiện nay xong xuôi quý phái thừa khđọng đơn là dạng bài tập thịnh hành khi học giờ anh. Để nạm kiên cố các cấu tạo câu gửi thì hiện thời xong lịch sự vượt khđọng đối chọi, hãy thuộc Chăm học tập bài xích ôn lại kỹ năng và kiến thức với hoàn thành hết phần bài xích tập đưa ra nhé! Yên trọng điểm là Chăm học tập bài xích sẽ tổng đúng theo bài tập chuyển đổi từ hiện thời chấm dứt lịch sự quá khđọng solo tất cả lời giải nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện nay xong sang vượt khđọng đơn

1. Thì hiện thời dứt và 3 cấu tạo thừa khứ 1-1 tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng từ nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc thắc mắc khi nào (When) và bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have sầu you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to Japan.

= I have never been khổng lồ nhật bản before.

*

các bài tập luyện thay đổi từ hiện giờ ngừng quý phái quá khứ 1-1 tất cả đáp án

Viết lại câu từ bỏ thừa khđọng solo sang trọng hiện thời dứt ko có tác dụng đổi khác nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

các bài tập luyện biến đổi thì bây giờ ngừng sang trọng thừa khứ đơn

1/ How long have sầu you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ solo sang trọng hiện tại chấm dứt ko làm cho biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have sầu you bought that bag?

3/ I last saw hlặng 2 days ago.

-> I haven’t seen hyên for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm:

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written to me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Những bài tập biến hóa thì hiện tại xong xuôi lịch sự thừa khứ đọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have sầu never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to lớn school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đây là một số bài bác tập chuyển đổi tự bây giờ chấm dứt lịch sự quá khứ solo tất cả giải đáp vày Chăm học tập bài xích nghiên cứu, tổng thích hợp với biên soạn. Bạn đang xong không còn chưa? Hãy tự nghĩ về ra những tình huống xuất xắc gặp nhằm nhanh hao nhớ các cấu tạo biến hóa trường đoản cú hiện nay xong xuôi sang quá khđọng đối kháng cùng ngược trở lại nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *