Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.17 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 23

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị TýBÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNăm học 2014 – 2015Họ và tên giáo viên : NGUYỄN THỊ TÝTổ: Sinh – Công NghệNội dung mô đun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH)I. Lí do chọn mô đun:Như chúng ta đã biết "Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học". Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành giáo dục đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện cả về sách giáo khoa, nội dung, phương pháp giảng dạy, … trong đó lấy đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh làm tiền đề để định hướng giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh. Qua đó ta thấy rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học và do đó tôi quyết định chọn mô đun này nghiên cứu và tìm hiểu.II. Nội dung mô đun 23:1. Đánh giá là quá trình thu thập và lí giải kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng,khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu quả giáo dục.2. Các hình thức đánh giá:- Đánh giá chẩn đoán đuợc tiến hành trước khi dạy một nội dung nào đó, nhằm giúpgiáo viên nắm được tình hình về những kiến thức có liên quan với bài học. Tứ đó có kếhoạch dạy học phù hợp.- Đánh giá từng, phần được tiến hành nhiều lần trong quá trình dạy học, nhằm cung cấpnhững thông tin ngược để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh cách dạy và cách học.- Đánh giá tổng kết được tiến hành khi kết thúc kì học hay năm học, khoá học (thi).- Ra quyết định: Đây là khâu cuối cùng trong quá trình đánh giá. Giáo viên quyết địnhnhững biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh có sai sót đặc biệt.3. Chức năng của kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở trường THPT:Đánh giá kết quả học tập của học sinh là xác nhận thành tích học tập của họcsinh so với học sinh khác hoặc làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt đuợc của họcsinh về kiến thức, kỉ năng và thái độ so với mục tiêu dạy học đã được xác định.
Trường THPT Đức TríBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý4. Yêu cầu cần phải đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹnăng trong Chương trình giáo dục phổ thông.Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học là yêu cầu cơ bản, tối thiểuvề kiến thức, kỉ năng của môn học mà học sinh cần phải có và có thể đạt được sau mỗichủ đề của chương trình môn học. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn họcđuợc trình bày theo chủ đề ở từng lớp và ở các lĩnh vực học tập. 5. Các yêu cầu cần đạt được của việc kiểm tra, đánh giá:Ngoài các yêu cầu về sự đa dạng của năng lực nhận thức (nhận biết, hiểu, vậndụng, phân tích, đánh giá ), phương pháp và nội dung đánh giá còn cần phải hướngđến những mục tiêu đáp ứng cả bốn trụ cột sau: . Học để biết. Học để làm. Học để chung sống. Học để khẳng định mình6. Quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông:- Xác định mục tiêu của đề kiểm tra.- Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng.- Thiết lập ma trận hai chiều: Lập một bảng có hai chiều.- Thiết kế câu hỏi theo ma trận.- Xây dựng đáp án và biểu điểm.7. Xu thế mới trong đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay là tự đánh giáQua module 23, tôi đã tiếp thu được những vấn đề như sau:- Phân biệt được kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.- Xác định được mục tiêu, chức năng của kiểm tra và đánh giá kết quả học tậpcủa học sinh.- Thực hiện các bước cơ bản trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của họcsinh.- Xác định được yêu cầu đối với kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học
sinh, và tìm ra xu hướng đổi mới trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinhhiện nay- Xác định ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp kiểm tra và đánh giá kếtquả học tập của học sinh ở trường.Trường THPT Đức TríBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý- Xác định các yêu cầu khi sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kếtquả học tập của học sinh phù hợp với các mục tiêu học tập.- Thực hành lựa chọn và sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quảhọc tập của học sinh ở từng môn họcIII. Nội dung thực hiệnMa trận kiểm tra 1 tiết Sinh 10 học kỳ IIA. Trắc nghiệm : 24 câuChủ đề Biết Hiểu Vận dụngthấpVận dụngcaoCác nănglực Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật-Đặc điểm vi sinh vật- Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.
-Xác định loại môi trường nuôi cây vi sinh vậtNăng lực tự họcNL tư duy sáng tạo.NL giải quyết vấn đềSố câu : 6Tỉ lệ15% = 1,5đSố câu : 4Tỉ lệ : 10% = 1đ Số câu : 2Tỉ lệ :5% = 0,5đSinh trưởng vi sinh vật- Các pha nuôicấy không liên tục- Ảnh hưởng của các chất hoá học và lí học
So sánh sự khác biệt trong nuôi cấyliên tục và không liên tụcLiên hệ thựctiễn Năng lực tự họcNL giao tiếpNL tư duy sáng tạo.NL giải quyết vấn đềNL ngôn ngữSố câu : 10Tỉ lệ:25% = 2,5đSố câu : 6Tỉ lệ : 15% = 1,5đ Số câu : 2Tỉ lệ : 5% = 0,5đSố câu : 2Tỉ lệ: 5% = 0,5đTổng : 40% =6đ
Số câu : 16Số câu : 10Tỉ lệ : 25% = 2,5đSố câu : 2Tỉ lệ:5% = 0,5đSố câu :2Tỉ lệ : 5% = 0,5đSố câu :4Tỉ lệ : 10% = 1đB. Tự luận: 60%Chủ đề Biết Hiểu Vận dụngthấpVận dụngcaoCác nănglựcSinh trưởng vi sinh vậtĐặc điểm 4 pha trong nuôi cấy không liên tục.Tính số lượng tế bàovi khuẩn

Xem thêm: 40 Bài Tập Lập Trình Hợp Ngữ Có Đáp Án, 40 Bài Tập Lập Trình Hợp Ngữ Có Đáp Án

sau thời gian t Giải quyết tình huống thực tiễn liên quan đến các nhân tố ảnhhương vsvNăng lực tự họcNL tư duy sáng tạo.NL giải quyết vấn đề NL ngôn ngữTrường THPT Đức TríBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị TýSố câu : 2 Tỉ lệ:40% = 4 đSố câu : 1Tỉ lệ : 20% = 2 đSố câu : 1Tỉ lệ 20% = 2đSố câu : 1Tỉ lệ : 20% = 2 đ
IV. Kết quả:1. Đối với giáo viên:- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.- Giúp giáo viên nắm được yêu cầu và cách thức đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra và đánh giá trên cơ sở đó tạo bước chuyển mạnh mẽ và thực chất về công tác đổi mới PPDH.- Duy trì tốt nề nếp dạy- học, tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Đổi mới một cách thiết thực phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò. Tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm cácphương tiện, thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập.- Nghiên cứu và xác định đúng trọng tâm của chương trình, hướng dẫn học sinh phươngpháp học tập bộ môn phù hợp.- Phối hợp với gia đình trong việc đôn đốc, kiểm tra việc học tập của học sinh. Phải công tâm, công bằng và khách quan đối với mọi học sinhb) Đối với học sinh- Giúp học sinh biết tự đánh giá kiến thức của mình, biết đánh giá cho bạn mình. Như vậy, giáo viên không còn độc quyền đánh giá học sinh mà học sinh có quyền tham gia vào kết quả đánh giá của chính mình và của bạn mình.- Học sinh nghiêm túc trong học tập và trung thực trong thi cử.V. Kết luận:Kiểm tra- đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, giáo viên và đặc biệt là đối với cán bộ quản lí. Để chất lượng giáo dục ngày càng đi lên, bản thân mỗi giáo viên phải tự tìm ra cho mình một phương pháp đánh giá tích cực và phù hợp với thực tiễn, từ đó đưa ra được kết quả chính xác, giúp học sinh tự tin trong học tập. Tân Châu, ngày 10 tháng 05 năm 2015 Người viết thu hoạch Nguyễn Thị TýTrường THPT Đức Trí


*
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên modun 23 4 19 303
*
BÀI THU HOẠCH bồi dưỡng thường xuyên trung học cơ sở năm học 2015 2016 (modun 16, 22, 27 ,36) 8 2 8
*
bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 74 1 2
*
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODUL 23: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 12 8 6
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *