Học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh là mục tiêu của mỗi cá nhân tại những chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chức năng cùng nhắm đến trong năm 2019. Để chấm dứt tốt phương châm đó mỗi cá thể cần đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh theo mẫu sau đây để góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ngày một vững mạnh.Bạn đang xem: bản đăng ký cá nhân học tập và tuân theo tấm gương năm 2019


*

Học tập và tuân theo tấm gướng đạo đức Hồ Chí Minh

Nội dung chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm sóc đời sống quần chúng. # theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mẫu phiên bản đăng ký kết này thường thực hiện vào đầu năm, trên đây cũng chính là 1 một trong những tiêu chí đặc trưng để kiểm điểm, tiến công giá, phân loại Đảng viên thời gian cuối năm. Mời những Đảng viên thuộc theo dõi mẫu bạn dạng đăng cam kết trong bài viết dưới đây:


*

Bản đăng ký học tập và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm 2019

ĐẢNG ỦY ……………………….Bạn vẫn xem: bạn dạng đăng ký cá thể học tập và làm theo tấm gương năm 2019

CHI BỘ …………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày ….. Tháng …. Năm 2019

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2019“Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, quan tâm đời sống dân chúng theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………

Họ cùng tên:…………………………………………Sinh ngày……………………………….

Bạn đang xem: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương năm 2019

Chức vụ trong Đảng:…………………………………………………………………………

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:…………………………………………………………

Sinh hoạt tại đưa ra bộ:…………………………………………………………………………..

Thực hiện tại công văn số ….-CV/ĐU ngày … tháng .. Năm…… của Đảng ủy ……. Về vấn đề viết phiên bản đăng ký kết học tập và tuân theo tấm gương đạo đức sài gòn năm 2019 “Xây dựng ý thức kính trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, âu yếm đời sống quần chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôi xin đk và hạ quyết trung tâm học tập chăm đề năm 2019 cụ thể như sau:

I. Các chuẩn mực thiết yếu trong câu chữ đăng ký

Tư tưởng tp hcm về tôn trọng Nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, âu yếm đời sống dân chúng được diễn tả là phải có thái độ nhận xét cao vai trò, địa chỉ của nhân dân. Theo Bác, ý muốn thật sự tôn trọng quần chúng thì nên hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, nhân vật đã khiến cho “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn cần đặc biệt để ý không xâm phạm đến lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp, ko xúc tù hãm dân. Phải luôn luôn luôn tôn trọng với giữ gìn của công, của nhân dân.

Theo tư tưởng hồ chí minh về quan tâm đời sống nhân dân là vì nhỏ người, do bé người, trước hết bởi vì dân và vì chưng dân. Theo Bác, hy vọng có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước cơ hội đi xa, hcm vẫn thân thương “đầu tiên là quá trình đối với bé người”. Bạn dặn trong di chúc “Đảng rất cần phải có chiến lược thật giỏi để phân phát triển kinh tế tài chính và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sinh sống của nhân dân”.

Đạo đức hcm về ý thức tôn trọng quần chúng thể hiện nổi bật ở sự thống tốt nhất giữa tư tưởng đạo đức và tứ tưởng chính trị của Người.

Xem thêm: Cúng Sửa Nhà: Văn Khấn Sửa Nhà Năm 2020, Bài Cúng Sửa Chữa Nhà Cửa

Ý thức tôn trọng nhân dân ở điều tỉ mỷ đạo đức bắt buộc phải khai quật ở việc xem trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng dân chúng trong đạo đức sài gòn là đề cao ý dân, sức dân, vày “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Cạnh tranh trăm lần dân liệu cũng xong”. Bởi vậy, “đối với dân ta đừng gồm làm điều gì trái ý dân. Dân hy vọng gì, ta yêu cầu làm nấy”. Tình nhân cầu cán bộ, đảng viên không còn lòng, không còn sức phục vụ nhân dân, yêu thương nhân dân, thiệt sự tôn kính nhân dân.


*

Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh

Hướng dẫn số 74 của Ban Tuyên giáo trung ương nêu rõ, mục đích, yêu cầu của câu hỏi học tập siêng đề năm 2019 là tăng tốc việc kiến thiết ý thức kính trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống dân chúng theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cán bộ, đảng viên, nhằm mục tiêu tạo hễ lực to mập cho công việc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững to gan lớn mật về chính trị, tứ tưởng, tổ chức và đạo đức, phát hành Nhà nước pháp quyền xóm hội chủ nghĩa của dân, vày dân, do dân, củng cố khối hệ thống chính trị trong quy trình tiến độ hiện nay.

II. Những nội dung đăng ký theo thực tiễn công tác

Dựa trên các chuẩn chỉnh mực bao gồm trong nội dung đăng ký, tôi đăng ký những nội dung theo thực tiễn công tác như sau:

– tiến hành đúng các quan điểm của Đảng, chế độ pháp luật trong phòng nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ tình dục với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, trở nên tân tiến kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, đơn vị nước đề ra và vạc động, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo sinh hoạt địa phương, trong cộng đồng.

– nhất quyết đấu tranh phòng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác triển khai cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động những tầng lớp quần chúng. # tham gia, triển khai lời dạy của quản trị Hồ Chí Minh: “muốn fan ta theo mình, bắt buộc làm gương trước”.

III. Hướng đăng ký phấn đấu trong thời gian tới

Với những nội dung đăng ý nêu trên, tôi xin hạ quyết trung ương năm 2019 chấm dứt tốt trọng trách và thực hiện giỏi các văn bản đã đăng ký.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *