I. Phản ứng oxi hóa - khử lớp 10

Phản ứng lão hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó gồm sự chuyển electron giữa những chất trong phản ứng hay phản ứng thoái hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự nuốm đổi số lão hóa của một số nguyên tố.

Bạn đang xem: Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

- Chất khử (chất bị oxh) là chất nhường electron

- quy trình oxh (sự oxh) là quy trình nhường electron.

- quy trình khử (sự khử) là quá trình thu electron.

Ví dụ:

*

Quá trình cầm đổi số oxi hóa:

Fe0→ Fe2++ 2e

- Nguyên tử sắt là chất khử. Sự làm tăng số oxi hóa của sắt được gọi là sự lão hóa nguyên tử sắt.

- Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của nguyên tử sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

Cu2++ 2e → Cu

- Số oxi hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất oxi hóa. Sự làm giảm số oxi hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

⇒ Phản ứng của sắt với dung dịch đồng sunfat cũng là phản ứng thoái hóa - khử bởi vì tồn tại đồng thời sự oxi hóa với sự khử.

Một chất nhưng mà :

+ Nguyên tố của nó có số lão hóa trung gian , vd : FeSO4 có Fe2+ là trung gian ( giữa 0 cùng +3)

+ Chứa cả nguyên tố bao gồm tính khử cùng tính lão hóa , vd FeCl3 gồm Fe3+ bao gồm tính oxi hóa, Cl- gồm tính khử

+ Chất đó vừa có tính khử vừa gồm tính oxi hóa

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng thoái hóa khử lớp 10


- Bước 1:Xác định số thoái hóa của những nguyên tố để tìm kiếm chất oxi hoá và chất khử.

- Bước 2:Viết quá trình oxi hóa và quy trình khử, cân nặng bằng mỗi thừa trình.

- Bước 3:Tìm hệ số say đắm hợp đến chất oxh và chất khử sao để cho tổng số electron mang đến bằng tổng số electron nhận.

- Bước 4:Đặt hệ số của các chất oxh cùng khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số những chất khác. Kiểm tra cân nặng bằng số nguyên tử của những nguyên tố và cân nặng bằng điện tích nhì vế để xong xuôi PTHH.

III. Ý nghĩa của phản ứng lão hóa khử lớp 10

- Phản ứng lão hóa - khử là một vào những quá trình quan trọng nhất của thiên nhiên:

Sự hô hấp, quá trình thực vật hấp thụ khí cacbonic giải phóng oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quá trình sinh học không giống đều gồm cơ sở là các phản ứng thoái hóa - khử.

- kế bên ra: Sự đốt cháy nhiên liệu trong những động cơ, các quá trình điện phân, những phản ứng xảy ra vào pin với trong ăcquy đều bao gồm sự oxi hóa và sự khử.

hàng loạt quá trình sản xuất như luyện kim, chế tạo hóa chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, ... đều không thực hiện được nếu thiếu những phản ứng oxi hóa - khử.

IV.Cách xác định chất khử, chất thoái hóa trong phản ứng hóa học

Lý thuyết cùng Phương pháp giải

- Trước hết xác định số oxi hóa.

Nếu trong phản ứng bao gồm chứa một hoặc nhiều nguyên tố tất cả số oxi hóa thế đổi thì phản ứng đó thuộc loại thoái hóa – khử

- Chất lão hóa là chất nhận e (ứng với số oxi hóa giảm)

- Chất khử là chất nhường e ( ứng với số thoái hóa tăng)

Cần nhớ: khử đến – O nhận

Tên của chất và tên quá trình ngược nhau

Chất khử (cho e) - ứng với quy trình oxi hóa.

Chất lão hóa (nhận e) - ứng với quá trình khử.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho phản ứng: Ca + Cl2→ CaCl2.

Kết luận làm sao sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2nhường 2e.

D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e.

Hướng dẫn:

Ca → Ca2+ + 2e

Cl2+ 2.1e → 2Cl-

⇒ Chọn D

Ví dụ 2.Cho những phản ứng sau, phản ứng làm sao là phản ứng oxi hóa – khử. Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa

a) 2KMnO4+ 16HCl → 5Cl2+ 2MnCl2+ 2KCl + 8H2O

b) BaO + H2O → Ba(OH)2

c) CuO + H2SO4→ CuSO4+ H2O

d) 2NaI + Cl2→ 2NaCl + I2

e) Br2+ 2KOH → KBr + KBrO + H2O

Hướng dẫn:

Phản ứng thoái hóa – khử là a, d, e vì có sự nắm đổi số thoái hóa giữa các nguyên tố.

*

IV. Hướng dẫn giải bài xích tập phản ứng lão hóa khử lớp 10 trang 83.

Bài 1:Cho phản ứng sau:

*

Phản ứng thoái hóa – khử là đáp án nào

Lời giải:

Những phản ứng theo đề bài xích cho, phản ứng oxi hóa – khử là : A.

*

Hg2++ 2e → Hg0

2O2-→ O2+ 4e

Còn những phản ứng không giống không phải là phản ứng thoái hóa khử

Bài 2:Cho những phản ứng sau:

A. 4NH3+ 5O2→ 4NO + 6H2O.

Xem thêm: Luv Là Gì? Luv Viết Tắt Của Từ Gì Luv Có Nghĩa Là Gì

B. 2NH3+ 3Cl2→ N2+ 6HCl.

C. 2NH3+ 3CuO → 3Cu + N2+ 3H2O.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3không đóng sứ mệnh chất khử?

Lời giải:

Phản ứng NH3không đóng phương châm chất khử.

D. 2NH3+ H2O2+ MnSO4→ MnO2+ (NH4)2SO4.

Do N không cầm đổi số thoái hóa trước cùng sau phản ứng.

Bài 3:Trong số những phản ứng sau:

A. HNO3+ NaOH → NaNO3+ H2O.

B. N2O5+ H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3+ 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3→ Fe2O3+ 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

Trong những phản ứng trên chỉ gồm phản ứng C là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự cụ đổi số oxi hóa của những nguyên tố.

*

Bài 4:Trong phản ứng 3NO2+ H2O → 2HNO3+ NO. NO2đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Ko là chất oxi hóa, ko là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

NO2đóng sứ mệnh vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng

*

Bài 5:Phân biệt chất oxi hóa với sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Lời giải:

Chất lão hóa là chất nhận electron.

Sự lão hóa một chất là khiến cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự tạo cho chất đó thu electron.

Ví dụ:

*

- Nguyên tử fe nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của fe được gọi là sự lão hóa nguyên tử sắt.

- Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6:Thế làm sao là phản ứng thoái hóa – khử? Lấy tía thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học vào đó tất cả sự chuyển electron giữa những chất phản ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7:Lập phương trình phản ứng lão hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) mang đến MnO2tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2và H2

b) cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3đặc, lạnh thu được Cu(NO3)2, NO2, H2

c) đến Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4đặc, rét thu được MgSO4, S với H2

Lời giải:

Các phương trình hóa học là.

*

Bài 8:Cần từng nào gam đồng để khử trọn vẹn lượn ion bạc gồm trong 85ml dung dịch AgNO30,15M?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *