Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A, Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B" /> Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A, Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B" />
" class="title-header">Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng phương pháp nào? A. Do thuộc áp dụng bộ giao thức TCP/IP. B.

Bạn đang xem: Các máy tính trong mạng internet giao tiếp với nhau bằng cách nào

*

45 điểm

Trần Tiến


Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp cùng nhau bằng cách nào?A. Do thuộc thực hiện bộ giao thức TCP/IPB. Do sử dụng phổ biến một nhiều loại ngôn ngữ là giờ AnhC. Do gồm trình biên dịch ngữ điệu thân những máy tínhD. Do sử dụng tầm thường một các loại ngôn từ call là ngữ điệu khôn xiết văn bản

Xem thêm: Cách Làm Trò Chơi Trúc Xanh Trên Powerpoint 2007, Trò Chơi Trúc Xanh

*

Đáp án : AGiải ưa thích :Các laptop vào mạng Internet giao tiếp với nhau được là do thuộc sử dụng bộ giao thức TCP/IP.. Bộ giao thức này là tập phù hợp những phép tắc và khuôn dạng tài liệu cùng cách tiến hành truyền dữ liệ thân những sản phẩm bên trên mạng.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *