Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A, Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B" /> Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A, Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B" />
" class="title-header">Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP B.

Bạn đang xem: Các máy tính trong mạng internet giao tiếp với nhau bằng cách nào

*

45 điểm

Trần Tiến


Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IPB. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng AnhC. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tínhD. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản

Xem thêm: Cách Làm Trò Chơi Trúc Xanh Trên Powerpoint 2007, Trò Chơi Trúc Xanh

*

Đáp án : AGiải thích :Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau được là do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *