Cho mặc dù mọi doanh nghiệp đều luôn muốn có tác dụng phù hợp khách hàng của họ, nhưng ko phải thời điểm nào bạn cũng tất cả thể nói đồng ý với tất cả những yêu thương cầu của khách hàng. Việc chấp nhận rằng khách hàng luôn đúng sẽ khiến bạn cạnh tranh tìm ra bí quyết từ chối người sử dụng mà không làm cho họ thất vọng hoặc mất lòng. Tuy nhiên, Lúc người tiêu dùng yêu cầu một thứ gì đó không tồn tại sẵn, không hợp lý, hoặc đơn giản là bạn không thể cung cấp, thì tất cả những người tương tác trực tiếp với quý khách hàng cần biết giải pháp nói ko với người sử dụng một giải pháp lịch sự.

Bạn đang xem: Cách viết thư từ chối

Cách nói ko với quý khách mà lại ko làm cho ảnh hưởng đến khách hàng hàng

Làm bí quyết làm sao để nói ko với các yêu thương cầu hoặc đòi hỏi của người tiêu dùng mà lại ko khiến khách hàng tức giận, bực bội, hoặc thất vọng? Sau đây là một số điều cơ bản cần ghi nhớ bất cứ khi nào bạn phải viết thư từ chối cho người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng tiềm năng của bạn.

Hãy nói “không” bằng giải pháp sử dụng ngôn ngữ tích cực, đó là phương pháp giao tiếp duy nhất bạn đề nghị sử dụng Khi viết thư từ chối.Cấu trúc đơn giản đến một thư từ chối: thể hiện sự đánh giá chỉ cao quý khách, cung cấp các tin tức mới, mang lại biết nguyên do từ chối, đề nghị góp đỡ người sử dụng, kết thúc bằng một ghi crúc ấn tượng.Sử dụng những câu nói bao gồm tính thông cảm để thể hiện rằng bạn hiểu cảm xúc của khách hàng (Chẳng hạn như: Tôi trọn vẹn hiểu điều đó…, tôi biết rằng điều đó sẽ khiến bạn cực nhọc chịu như thế nào…, v.v. )Luôn cung cấp lời giải ưa thích tận tình về nguyên nhân tại sao bạn không thể đáp ứng yêu thương cầu của người sử dụng (tức là tất cả điều gì đó đi ngược lại chế độ của công ty).Khẳng định lời từ chối của bạn nhưng ko đưa ra những lời hứa hão huyền với người sử dụng (tức là ko hứa triển knhị một tính năng như thế nào đó trong tương lai gần, nếu bạn ko thực sự định làm điều đó).Tìm giải pháp nỗ lực thế gần nhất, nếu gồm thể. Ngay cả khi nó không hiệu quả với quý khách hàng, họ vẫn sẽ đánh giá chỉ cao nỗ lực của bạn.Làm mang lại quý khách hàng hiểu rằng bạn đang nói không với yêu thương cầu của họ, chứ ko phải nói ko với cá nhân họ.Nếu mọi thứ gắng đổi, hãy liên hệ với người sử dụng để cho họ biết rằng hiện tại bạn đã bao gồm thể đáp ứng yêu thương cầu của họ.

Cách nói ko với khách hàng: 7 Mẫu thư từ chối

Cho mặc dù cho là bạn sợ sẽ bị với tiếng xấu, làm cho hỏng mối quan liêu hệ của bạn với quý khách, hay hoàn toàn làm hỏng việc của khách hàng, thì việc từ chối yêu thương cầu của người sử dụng sẽ rất nặng nề khăn đối với bạn nếu bạn không biết phương pháp thực hiện điều đó một biện pháp chuyên nghiệp. Trên thực tế, học bí quyết từ chối là một kỹ năng cần thiết, đặc biệt là đối với những người làm việc ở vị trí đối mặt với quý khách hàng. Sau đây là một số mẫu thư từ chối tiêu chuẩn nhưng mà bạn có thể sử dụng (và cá thể hóa) cho các tương tác với quý khách hàng của bạn.

Xem thêm:


*
Hãy lưu những mẫu thư từ chối của Shop chúng tôi trong mục những thư soạn sẵn của bạn để tiết kiệm thời gian
Hi ,Thank you for emailing và bringing this feature khổng lồ our attention. I could definitely understand how our customers would benefit from it.Right now, we don’t have anything lượt thích that in place, however, we’ve actually heard that request quite a lot, so we’ll possibly implement it very soon. I’ll talk lớn our development team & find out if that could be added khổng lồ a future release.In the meantime, please let me know if there’s anything else that we can help you with & have a great rest of the week!Best,Chxay vào bộ nhớ tạm thời

Cách từ chối người tiêu dùng về yêu thương cầu của người sử dụng đối với tính năng đã bị xóa


Hi ,Thanks for reaching out. This feature was removed from our hàng hóa because it was slowing down the ứng dụng loading time for most of our customers, including those who never used it. So we are not likely khổng lồ bring it baông xã any time soon.I totally understand that it must be frustrating for you lớn thảm bại a feature you relied on. But if needed, I could recommend you an alternative tool that has it. Regards,Chxay vào bộ nhớ tạm thời
Hi ,Thank you for choosing . We’re happy that you’ve sầu decided to lớn buy our sản phẩm và we can’t wait to lớn have you on board!Regarding your discount request, unfortunately, we won’t be able khổng lồ offer you a discount at the moment. We believe that our service offers more value for your money và besides, it would be unfair khổng lồ our other customers if we make an exception.However, we bởi vì run promotions sometimes, you can find them on our trang web at , or you can subscribe to lớn our monthly newsletter to lớn be up-to-date with our future offerings.Please let me know if you would like me lớn add your gmail lớn our mailing list.Best,Chép vào bộ nhớ tạm thời

Cách từ chối quý khách đối với yêu thương cầu trả tiền/trả hàng/đổi hàng


Dear ,Unfortunately, I’m unable khổng lồ process your refund/ return/ exchange request because the sản phẩm has been damaged after the delivery.I understand this is not the message you wanted to hear và it must be disappointing given that you didn’t get to use it much.We vì chưng accept this damage was most likely caused unintentionally, so as a gesture of goodwill we’d be happy to lớn provide you with a 20% discount off your future purchase. Simply use this code: to lớn redeem it.If you have sầu any questions, please let me know. I will always vì whatever I can khổng lồ assist you.Regards,Chxay vào bộ nhớ tạm thời

Cách từ chối người tiêu dùng đối với yêu cầu bạn có tác dụng công việc của họ cho họ


Hi ,I have sầu attached a short instruction that will walk you through the process of doing X. You can easily get this ready in less than no time.In case you vày face any difficulties, please don’t hesitate khổng lồ reach me. We can get on a Gọi and I will guide you step by step.Regards,Chép vào bộ nhớ tạm thời
Hi ,I’m so glad you’re interested in cooperating with our company on your new project.As much as I’d love sầu lớn meet to lớn personally, I’m unfortunately unavailable to travel this week due to existing commitments và can’t give you the time you deserve to discuss this further.However, I’m happy khổng lồ start the conversation now via gmail if that works for you?
Would love sầu to lớn hear your thoughts on this. And if you’d prefer lớn discuss in person, I’m available & would be happy lớn talk more about it then.Thanks for understanding,Chép vào bộ nhớ tạm thời
Hi ,Thanks a lot for sending us the details of , it really sounds like a great opportunity!However, after reading through the proposal và having a discussion with my team, we’ve decided that unfortunately we won’t be able to take on this project.Though we’d love khổng lồ move sầu forward with this, at this moment we simply don’t have enough resources that this project deserves.Should things change in the nearest future, I will definitely be in tough and let you know.Best regards,Chép vào bộ nhớ tạm thời

Các câu hỏi thường gặp

Thư từ chối là gì?

Thư từ chối là một thư bao gồm thức để thông báo cho ứng viên rằng họ sẽ ko được tuyển dụng.

Bạn yêu cầu nói gì trong thư từ chối?

Thư cần tóm tắt ngắn gọn nguyên nhân bao gồm của việc ko tuyển dụng ứng viên. Thư nên kết thúc bằng một lời cảm ơn. Hơn nữa, thư từ chối buộc phải được gửi trong khoảng một tuần sau cuộc phỏng vấn.

Cách viết một lá thư từ chối khéo léo

Thư phải được gửi đến ứng viên với được viết ở ngôi thứ cha. Nó phải siêng nghiệp, lịch sự, và ngắn gọn.


Ready lớn put our rejection templates to lớn the test?

kulturbench.com is the most reviewed and #1 rated customer satisfaction software for small to lớn medium-sized businesses. Try it today with our không tính phí 14-day trial. No credit card required.

Free Trial

context”: “https://schema.org”, “
type”: “FAQPage”, “mainEntity”: < “
type”: “Question”, “name”: “Thư từ chối là gì?”, “acceptedAnswer”: “
type”: “Answer”, “text”: “Thư từ chối là một thư chính thức để thông báo đến ứng viên rằng họ sẽ không được tuyển dụng.” , “
type”: “Question”, “name”: “Bạn đề nghị nói gì vào thư từ chối?”, “acceptedAnswer”: “
type”: “Answer”, “text”: “Thư nên cầm tắt ngắn gọn lý do bao gồm của việc ko tuyển dụng ứng viên. Thư đề nghị kết thúc bằng một lời cảm ơn. Hơn nữa, thư từ chối yêu cầu được gửi trong vòng một tuần sau cuộc phỏng vấn.” , “
type”: “Question”, “name”: “Cách viết một lá thư từ chối khéo léo”, “acceptedAnswer”: “
type”: “Answer”, “text”: “Thư phải được gửi đến ứng viên với được viết ở ngôi thứ tía. Nó phải chuyên nghiệp, lịch sự, và ngắn gọn.” >
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *