Produced goods that are chiefly used in production of further goods, in contrast to the consumer goods+1 definitions
Those rates , along with uncharacteristically high real estate prices , slowed investments on capital goods .

Bạn đang xem: Capital goods là gì


Các mức lãi suất đó , với Chi tiêu bất động sản cao một phương pháp không bình thường , làm cho đầu vào hạ tầng các đại lý ngưng trệ .
Imports are dominated by raw materials and capital goods, which trương mục for more than 90% of the total.
The Colombian government fosters the import of capital goods, Bogotá being one of the main destinations of these imports.
Chính phủ Colombia cỗ vũ vấn đề nhập vào hàng hóa vốn, Bogotá là 1 trong những giữa những điểm đến thiết yếu của những sản phẩm nhập khẩu này.
Lack of international competitiveness và heavy reliance on capital goods from overseas might increase Australia"s current trương mục deficit in the future.
Thiếu năng lượng cạnh trnước anh tế cùng sự phụ thuộc nặng trĩu về sản phẩm & hàng hóa vốn từ quốc tế rất có thể làm cho tăng thâm nám hụt thông tin tài khoản bây chừ của Úc về sau.
Imports of such items as foodstuffs, fuel, capital goods, vehicles, consumer goods và electronics consume an estimated 52 percent of GDPhường.
Nhập khẩu những mặt hàng rất thực phẩm, xăng, tài sản tư bản, xe cộ, hàng chi tiêu và sử dụng cùng mặt hàng điện tử tiêu thú khoảng 52% GDP..
The transaction is generally done for fixed assets, notably real estate, as well as for durable and capital goods such as airplanes and trains.
Giao dịch hay được triển khai mang lại tài sản cố định và thắt chặt, nhất là BDS, cũng như so với hàng hóa lâu bền và vốn như máy cất cánh và tàu hỏa.
In mainstream economics, accounting và Marxian economics, capital accumulation is often equated with investment of profit income or saving, especially in real capital goods.
Trong kinh tế tài chính, kế toán cùng tài chính học tập Marxian, tích điểm bốn bản thường xuyên được thăng bằng với đầu tư chi tiêu của thu nhập cá nhân lợi nhuận hoặc tiết kiệm, nhất là trong mặt hàng hóa vốn thực.
In addition, countries lượt thích Indonesia – together with Đất Nước Thái Lan & Malaysia – are currently enjoying a boom in spending by their governments và the private sector on capital goods.
Hơn nữa, hầu hết tổ quốc nlỗi In-đô-nê-xia – cùng với Thailand với Ma-lai-xia – đã trúc hưởng trọn sự bùng nổ đầu tư chi tiêu của những cơ quan chỉ đạo của chính phủ với Khu Vực tư nhân về liệu sản xuất.
In the second strategy, "positive statement begins" is adopted in solution selling usually in direct selling to lớn corporate và or high value and or capital goods selling.
Trong chiến lược sản phẩm công nghệ nhị, "tuyên ổn cha tích cực và lành mạnh bắt đầu" được trải qua trong vấn đề buôn bán giải pháp thường bán trực tiếp cho bạn và hoặc giá trị cao và bán sản phẩm hóa vốn.
Theoretically, the fundamental difference between a traditional sociadanh sách economy và a market sociadanh sách economy is the existence of a market for the means of production and capital goods.
Về phương diện định hướng, sự khác hoàn toàn cơ bản thân công ty nghĩa buôn bản hội Thị phần với công ty nghĩa làng hội truyền thống lâu đời (có nghĩa là Kinh tế Kế hoạch hóa tập trung, nói một cách khác là tài chính xóm hội công ty nghĩa) là việc trường tồn của một Thị Trường điều păn năn phương tiện sản xuất cùng gần như máy móc đồ vật sản xuất.
Derivative sầu with respect lớn time means that it is the change in capital stock—output that is neither consumed nor used to replace worn-out old capital goods is net investment.
Đạo hàm theo thời gian bao gồm nghĩa nó là sự việc biến hóa về trữ lượng vốn - phần sản lượng nhưng mà không được tiêu trúc tốt bù vào phần khấu hao là khoản đầu tư ròng rã.
As Keynes pointed out, saving involves not spending all of one"s income on current goods or services, while investment refers to lớn spending on a specific type of goods, i.e., capital goods.
Theo Keynes, tiết kiệm ngân sách là ko sử dụng tức thì thu nhập vào hàng hóa hoặc dịch vụ, trong những lúc kia đầu tư chi tiêu là việc tiêu dùng khoản tiết kiệm đó vào phần lớn hàng hóa vốn.

Xem thêm:


Rather than the producers controlling and managing production, the tiệc nhỏ controlled both the government machinery which directed the national economy on behalf of the communist buổi tiệc ngọt, và planned the production & distribution of capital goods.
Txuất xắc vị những bên cấp dưỡng kiểm soát và điều hành và cai quản sản xuất, đảng điều hành và kiểm soát cả máy bộ cơ quan chính phủ nhưng đại diện thay mặt mang đến đảng cùng sản, chỉ đạo nền tài chính nước nhà, cùng lên chiến lược phân phối cùng phân păn năn mặt hàng hóa.
Cromme và Ekkehard Schulz were named co-chief executives of the new company, operating worldwide in three main business areas: steel, capital goods (elevators & industrial equipment), & services (specialty materials, environmental services, mechanical engineering, và scaffolding services).
Cromme cùng Ekkehard Schulz chọn cái tên là người đứng đầu quản lý của doanh nghiệp bắt đầu, vận động bên trên toàn quả đât trong cha nghành nghề kinh doanh chính: thxay, liệu sản xuất (thang sản phẩm và trang bị công nghiệp) với hình thức (vật tư đặc biệt, dịch vụ môi trường, cơ khí và dịch vụ vật tư làm giàn giáo) .
Spence writes that "the world we are entering is one in which the most powerful global flows will be ideas & digital capital, not goods, services, & traditional capital.
Spence viết rằng "thế giới bọn họ sẽ bước vào là một trong những số đó các loại tan toàn cầu mạnh bạo độc nhất vẫn là ý tưởng phát minh và vốn hiện đại số, không phải hàng hóa, hình thức dịch vụ cùng vốn truyền thống lịch sử.
In the recent past three lines of credit were extended khổng lồ Sri Lanka: US$100 million for capital goods, consumer durables, consultancy services & food items, US$31 million for supply of 300,000 MT of wheat & US$150 million for purchase of petroleum products.
Trong ba mẫu tín dụng vừa rồi đã có được không ngừng mở rộng mang đến Sri Lanka: 100 triệu USD cho mặt hàng hóa, mặt hàng chi tiêu và sử dụng, các dịch vụ support và thực phđộ ẩm, 31 triệu USD nhằm cung cấp 300.000 tấn tiểu mạch với 150 triệu USD để sở hữ thành phầm dầu mỏ.
Growth in 2014 is projected lớn be 7.7 percent, but risks remain related to the restructuring of China’s economy – a greater than expected slowdown of investment could have an adverse effect on the region, especially on suppliers of capital goods and industrial raw materials to Đài Loan Trung Quốc.
Tăng trưởng năm 2014 dự tính sẽ đạt tới 7,4% dẫu vậy vẫn lâu dài một số khủng hoảng rủi ro tái cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính Trung Quốc—sẽ là nguy cơ chi tiêu vẫn sút không ít dẫn mang đến tác động tiêu cực lên nền kinh tế tài chính khu vực, độc nhất vô nhị là so với những nhà đầu tư chi tiêu vốn và hỗ trợ vật liệu thô sang trọng Trung Hoa.
As Wales was reliant on the production of capital goods rather than consumer goods, it possessed few of the skilled craftspeople and artisans found in the workshops of Birmingtê mê or Sheffield in England và had few factories producing finished goods – a key feature of most regions associated with the Industrial Revolution.
Do Wales nhờ vào cung cấp mặt hàng hóa bốn bản rộng là mặt hàng chi tiêu và sử dụng, chúng ta gồm một vài ba thợ thủ công với người làm gỗ lành nghề trong các xưởng tại Birmingmê say xuất xắc Sheffield tại Anh với tất cả một vài ba xí nghiệp sản xuất thành phẩm - một Điểm sáng đặc biệt của số đông các khu vực gồm tương quan cho biện pháp mạng công nghiệp.
When the goods are bought or produced, the costs associated with such goods are capitalized as part of inventory (or stock) of goods.
khi hàng hóa được download hoặc sản xuất, ngân sách tương quan đến hàng hóa này được vốn hóa như thể một phần của sản phẩm tồn kho (hoặc tồn kho) của sản phẩm & hàng hóa.
But before we get there, we"re engaged in a struggle between good và evil, the good of socialism against the evil of capitalism, & the good shall triumph.
Nhưng trước lúc chúng ta đã đạt được điều này, bọn họ bị buộc tđắm đuối gia vào trong 1 cuộc chống chọi giữa cái tốt cùng xấu, dòng giỏi đẹp của thôn hội nhà nghĩa cản lại loại xấu xa của công ty nghĩa tư bản và cái tốt đang giành chiến thắng.
Britain traded goodscapital extensively with countries around the world, adopting a miễn phí trade policy after 1840.
Anh đã sắm sửa sản phẩm hoávốn thoáng rộng cùng với các nước trên quả đât, thông qua 1 chính sách thương thơm mại thoải mái sau năm 1840.
The origin of this phrasing has also been attributed to the French utopian Étienne-Gabriel Morelly, who proposed in his 1755 Code of Nature "Sacred & Fundamental Laws that would tear out the roots of vice & of all the evils of a society", including: I. Nothing in society will belong lớn anyone, either as a personal possession or as capital goods, except the things for which the person has immediate use, for either his needs, his pleasures, or his daily work.
Nguồn cội của câu khẩu hiệu này cũng được cho rằng bởi Étienne-Gabriel Morelly, một người theo chủ nghĩa siêu hạng của Pháp, tín đồ đã Hotline cuốn sách Code of Nature năm 1755 của bản thân mình là "Những cách thức lệ linh nghiệm và cơ phiên bản nhằm nhổ vứt căn cơ của sự việc suy giảm và tất cả đa số điều hung xa vào một làng hội", trong các số đó bao gồm: I. Không tất cả máy gì trong xã hội thuộc về bất cứ ai, mang đến dù cho là gia sản cá thể giỏi tư liệu cung cấp, trừ hầu hết máy nhưng mà bạn đó rất cần được thực hiện tức thì mau chóng, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu, ý yêu thích giỏi quá trình mỗi ngày của tín đồ đó.
Real capital or economic capital comprises physical goods that assist in the production of other goods và services, e.g. shovels for gravediggers, sewing machines for tailors, or machinery and tooling for factories.
Vốn thực tiễn hay vốn kinh tế tài chính gồm các mặt hàng hóa thiết bị chất cung cấp bài toán phân phối sản phẩm hoá cùng hình thức dịch vụ không giống, ví dụ như xẻng xúc mang lại thợ đào huyệt, vật dụng may cho thợ may, hay trang thiết bị, dụng cụ cho các nhà máy sản xuất.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *