... từ tháng đến tháng 10 ; Duyên hải Nam Trung Bộ từ tháng 10 đến tháng 12 B Vùng núi phía Bắc từ tháng đến tháng 10 ; Duyên hải Nam Trung Bộ từ tháng 10 đến tháng 12 C Vùng núi phía Bắc từ tháng ... Quảng Ngãi, thời gian nhiều bão : A Từ tháng đến tháng 10 B Từ tháng đến tháng 10 C Từ tháng 10 đến tháng 11 D Từ tháng 10 đến tháng 12 Câu 11 Gió mùa Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh vào thời ... núi phía Bắc từ tháng đến tháng ; Duyên hải Nam Trung Bộ từ tháng đến tháng 11 D Vùng núi phía Bắc từ tháng đến tháng ; Duyên hải Nam Trung Bộ từ tháng đến tháng 12 Câu 15 Lũ quét thường xảy...

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 có đáp án


*

... đầu tư nước ngày quan trọng C Kinh tế cá thể vai trò quan trọng vị trí ngày tăng D Kinh tế quốc doanh (tập thể, tư nhân, cá thể) vai trò ngày quan trọng Câu 13 Thành tựu ý nghĩa nước ta ... hóa nước D Tất câu Câu 12 Hệ thống giáo dục nước ta tương đối đa dạng thể ở: A đủ hình thức đào tạo B đủ loại hình trường lớp C nhiều hình thức tổ chức quản lí D Tất câu Câu 13 Hệ thống ... 11.D 12 B 14 A 15 C Bài: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắn biển Câu Loại khoáng sản tiềm vô tận Biển Đông nước ta : A Dầu khí B Muối biển C Cát trắng D Titan Câu Khu vực thềm lục địa bị...
*

... 107_b 108_b 109_d 110_d 111_c 112_ a 113_d 114_d 115_b 116_a 117_c 118_a 119_d 120 _b 121 _c 122 _b 123 _d 124 _d 125 _c 126 _a 127 _c 128 _d 129 _b 130_b 131_b 132_c 133_c 134_b ... trần để lai tế bào sinh dưỡng Câu 370 / Trẻ đồng sinh trứng đặc điểm sau a nhóm máu khác b thể giới tính giống khác c Luôn giới tính giống d Luôn giới tính khác Câu 371 / Bệnh, ... đen; V > cánh dài; v > cánh cụt Thì sở tế bào học cho thí nghiệm a Sự hoán vị B với B V với V b Sự hoán vị b với b v với v c Sự hoán vị B với b V với v d Sự hoán vị B với V B với v Câu 240 /...
*

... sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh ... đúng? A Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố hữu sinh xung quanh sinh vật B Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh hữu sinh xung quanh sinh vật, trừ nhân tố ... nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển theo thời gian B giới hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật...
*

... lục địa khí hậu 25) Khi thành phần thay đổi làm cho thành phần khác lớp võ địa thay đổi theo Điều thể hiện: a) Tính thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa b) Tính địa đới tự nhiên c) Tính phi địa ... kim 15) Tính địa đới thay đổi quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan địa theo: a) Độ cao b) Vĩ tuyến c) Kinh tuyến d) Cả yếu tố 16 ) Tác nhân sau phá vỡ tính địa đới? a) Độ cao địa hình b) ... Vận tốc quay Trái Đất lớn 19) Tính địa ô thay đổi quy luật thành phần tự nhiên cảnh quan địa theo a) Kinh độ b) Vĩ độ c) Độ cao d) Địa hình 20) Tính địa đới biểu yếu tố sau đây? a) Khí...
*

... 25,12cm/s B  25,12cm/s C  12, 56cm/s D 12, 56cm/s Câu 24: Một vật dao động điều hồ phương trình dao động x = 5cos(2  t +  /3)(cm) Lấy  = 10 Gia tốc vật li độ x = 3cm A -12cm/s2 B -120 cm/s2 ... Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos  t Thời điểm gia tốc vật độ lớn nửa gia tốc cực đại là: A T/4 B 5T /12 C T/6 D T /12 b Khoảng thời gian Câu 37: Một vật dao động điều hồ ... đàn hồi tác dụng lên vật lò xo chiều dài ngắn giá trị nhỏ B Lực đàn hồi tác dụng lên vật lò xo chiều dài cực đại giá trị lớn C Lực đàn hồi tác dụng lên vật lực làm vật dao động điều...
... Cột chồng Câu 12 Dựa vào bảng số liệu sau cấu GDP nước ta phân theo thành phần kinh tế (theo giá thực tế) (Đơn vị: %) Thành phần 1995 2000 2005 Kinh tế Nhà nước 40,2 38,5 37,4 Kinh tế tập thể ... 7,2 Kinh tế cá thể 36,0 32,3 32,9 Kinh tế tư nhân 7,4 7,3 8,2 Kinh tế vốn đầu tư nước 6,3 13,3 14,3 Nhận định là: A Kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo vị trí ngày tăng B Khu vực kinh tế ... lại hiệu kinh tế cao hoạt động kinh tế nông thôn B Khu vực II khu vực đem lại hiệu kinh tế cao hoạt động kinh tế nông thôn C Khu vực III khu vực đem lại hiệu kinh tế cao hoạt động kinh tế nông...

Xem thêm: Từ Perpendicular Là Gì Trong Tiếng Việt? Perpendicular Lines Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


... A 15 B Bài: Cơ cấu ngành công nghiệp Câu Công nghiệp điện tử thuộc nhóm ngành: A Công nghiệp lượng B Công nghiệp vật liệu C Công nghiệp sản xuất công cụ lao động D Công nghiệp chế biến hàng tiêu ... lượng B Công nghiệp vật liệu C Công nghiệp sản xuất công cụ D Công nghiệp nhẹ Câu 13 Trong phương hướng hoàn thi n cấu ngành công nghiệp nước ta, ngành ưu tiên trước bước là: A Chế biến nông, lâm, ... nghiệp cân đối trầm trọng B Sản phẩm công nghiệp năm không đáp ứng yêu cầu C Cây công nghiệp năm có vai trò không đáng kể nông nghiệp D Sự phân bố sản xuất công nghiệp có nhiều thay đổi Câu Trong...
... Trang 24 637 câu trắc nghiệm vật ôn thi ĐH GV:Trần Văn Dũng a Ảnh ảo nhỏ vật b Ảnh ảo cao vật c Ảnh thật cao vật d Ảnh thật lớn vật 395/ Thấu kính phân kì thủy tinh có tiêu cự f =-1 0cm Một ... 92 b prôtôn c Trang 35 electrôn d nơtrôn 637 câu trắc nghiệm vật ôn thi ĐH GV:Trần Văn Dũng 604/ Mẫu nguyên tử hiđrô Bo dẫn đến kết luận độ lớn lượng electrôn quĩ đạo dừng quanh prôtôn tỉ lệ ... gương cầu : a Vật thật OF qua gương cầu lõm cho ảnh thật b Vật thật qua gương cầu lồi cho ảnh ảo , chiều nhỏ vật Trang 21 637 câu trắc nghiệm vật ôn thi ĐH GV:Trần Văn Dũng c Vật thật OF qua...
... loại ánh sáng định giá trị 15 Chiết suất môi trường gi trị A ánh sáng đơn sắc B lớn ánh sáng màu đỏ C lớn ánh sáng màu tím D nhỏ môi trường nhiều ánh sáng truyền qua 16 Một ánh sáng ... CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG Chủ đề 5.1 Tán sắc ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng Phát biểu sau sai? A Trong môi trường suốt, vận tốc sóng ánh sáng màu đỏ lớn ánh sáng màu tím B Vận tốc sóng ánh sáng đơn sắc ... lăng kính ló màu màu trắng? A Ánh sáng bị tán sắc B Ánh sáng đa sắc C Ánh sáng đơn sắc D Lăng kính khả tán sắc Phát biểu sau sai? A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc màu từ đỏ...
... sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh ... đúng? A Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố hữu sinh xung quanh sinh vật B Môi trường nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố vô sinh hữu sinh xung quanh sinh vật, trừ nhân tố ... nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển theo thời gian B giới hạn chịu đựng sinh vật số nhân tố sinh thái môi trường Nằm giới hạn sinh thái, sinh vật tồn C giới hạn chịu đựng sinh vật...
... the house and taking care of the children A With tradition B On tradition C Traditional D Traditionally All of the students are to pass the entrance examination in order to attend the university ... periods each day _ A in order not to strain his eyes B so as to make his eyes more tired C so that he wouldn"t to strain his eyes D in order won"t strain his eyes 27 She ... conservation efforts Our wildlife trade experts at traffic work to ensure that trade wildlife products, doesnt harm a species, while also fighting against illegal and unsustainable trade WWF is known for...
... điểm thỏa thuận D Tất phương án Câu Thị trường gi ? A Là tập hợp người mua hang có B Là tập hợp người bán hang có C Là tập hợp người sản xuất có D Tất phương án Đ/a A Câu 10 Câu 10 Marketing ... để sẩn xuất ,để bán lại C A B D Không phương án Đ/a c Câu Người tiêu dung tổ chức so với người tiêu dung cuối khác biệt A Bản chất sử dụng B Bản chất chọn nhà cung cấp C Bản chất mua hàng ... góc độ Marketing theo Philip Kotler loại nhu cầu ? A Cầu tiêu cực ,cầu tiềm ,cầu đầy đủ B Cầu thừa , cầu suy giảm cầu thất thường C Không cầu nhu cầu hại D Tất phương án Câu 10 Chiến...
... giá trò hiệu dụng 12V, sớm pha π / so với dòng điện Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch A u = 12cos100 πt (V) B u = 12 cos100 πt (V) C u = 12 cos(100πt − π / 3) (V) D u = 12 cos(100πt + π / ... động hiệu dụng pha 127 V Để động hoạt động bình thường ta phải mắc theo cách sau đây? A Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo hình B Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ... tam giác, ba cuộn dây động theo hình tam giác C Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình D Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình tam giác 3.57 Một...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *