1. Theo thông tư 09/2019/TT-BXD: Chi phí chung (C) là 1 nội dung chi phí thuộc Chi phí Gián tiếp (GT). Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng, chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp.

Bạn đang xem: Chi phí chung là gì

2. Chi phí chung là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại.

Xem thêm: Dòng Điện Là Gì Lớp 7 - (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

3. Tại sao lại nói là kinh nghiệm xây dựng được đúc kết lại? Chúng ta cùng xem hình minh họa nhé: – Hình 1: Chi phí trực tiếp T = VL+NC+M tính cụ thể, tính riêng cho từng công việc trong bảng dự toán – Hình 2: Không tính riêng công tác nước uống trong bảng dự toán – Hình 3: Không có riêng công tác điều hành trong bảng dự toán – Hình 4: Họp. Không có dòng công việc họp riêng trong bảng dự toán

2+3+4 không riêng từng dòng, là bởi vì: Ghi chép nước uống, điều hành, họp… tính chi phí lắt nhắt, chi tiết từng ly từng khoản vậy thì có mà chết mệt. Công trình kéo dài, mỗi công trình đều tính thế thì chết.

*
*
*
*

Câu hỏi: 1) Khi chào thầu Nhà thầu có được phép tính C nhỏ hơn định mức Nhà nước không? 2) Thanh toán chi phí C có phải dự toán chi tiết ra như lán trại không?

Trả lời:

1. Có. Nhà nước cho chi phí tối đa. Nhà thầu có thể tiếp kiệm hơn, tốt quá – khuyến khích.

2. Không. Người ta đã đơn giản hóa xác định và quản lý chi phí bằng tỷ lệ % rồi. Mình rũ rối ra làm gì? Quản lý có hiệu quả, có tiết kiệm hơn và làm lợi cho dự án công trình không?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *