Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Chills là gì

This was coupled with market driven desires for chilled (refrigerated fresh) product, as opposed khổng lồ purchase of frozen poultry products.
Darkness or far-red light induced seed dormancy, but after chilling they started lớn germinate again under trắng or red light conditions.
Direct tests of the role of membrane lipid composition in low-temperature-induced photoinhibition và chilling sensitivity in plants and cyanobacteria.
Release of bud dormancy by chilling involves removal of the calđại bại plugs from the plasmodesmata & regaining of the capacity for symplastic transport.
One of the prechilling treatments was carried out in a smoke-water solution (5%), while the other was carried out in distilled water (chilling alone).
This approach is not feasible in many instances because of chilling sensitivity, but other techniques lớn reduce metabolic rate have been applied.
Các ý kiến của các ví dụ không diễn tả quan điểm của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của những nhà cấp phép.
*

*

Xem thêm: ' Cống Nạp Trong Tiếng Anh Là Gì? 'Cống Nạp': Naver Từ Điển Hàn

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *