Bạn sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (33.43 KB, 1 trang )


Bạn đang xem: Cơ hội và thách thức của việt nam khi gia nhập asean

dấn mình vào ASEAN vn có những cơ hội và tháchthức gì?*Cơ hội-Việt nam có thời cơ tham gia tất cả các buổi giao lưu của ASEAN trên những lĩnhvực:Kinh tế,Văn hóa,Giáo dục,Công nghệ.-Việt phái nam có thời cơ thu hút vốn đầu tư nước ngoài.-Mở rộng thị trường ra tầm quốc tế.-Tạo thêm bài toán làm,cải thiện cuộc sống của tín đồ dân.-Có thời cơ tiếp xúc và học hỏi khoa học-kĩ thuật tiên tiến của các nước thành viên.-Tăng cường đúng theo tác bình yên quốc phòng trong khu vực vực.*Thách thức-Chịu sự tuyên chiến đối đầu khốc liệt từ những nước member trong lĩnh vực kinh tế.-Sự chênh lệch về trình độ chuyên môn sản xuất,thu nhập so với cùng 1 số nước trong quần thể vực.-Sự khác hoàn toàn về thể chế chính trị.-Sự khác hoàn toàn về ngôn ngữ giữa các nước.


*
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam cơ hội và thách thức khi việt nam gia nhập WTO (2).DOC 35 838 2
*
kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam: cơ hội và thử thách 2 817 6
*
thị trường Bảo hiểm nhân thọ nước ta – thời cơ và thách thức.doc 37 807 1

Xem thêm: Cách Phân Loại Dự Án Nhóm A Là Gì ? Dự Án Nhóm A Là Gì

*
cam kết gia nhập WTO của Việt Nam cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế tài chính quốc tế 43 813 3
*
thị trường bảo hiểm nhân thọ việt nam - thời cơ và thử thách 37 565 0
*
thị phần bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cơ hội và thử thách 37 737 1
*
VIỆT phái mạnh - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRÊN nhỏ ĐƯỜNG HỘI NHẬP kinh TẾ QUỐC TẾ 33 3 9
*
Tài liệu báo cáo tốt nghiệp: thị trường Bảo hiểm nhân thọ vn – thời cơ và thử thách pdf 43 618 1
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *