2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chulặng ngành3.1 Xây dựng4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /kə"mɑ:ndə/

Thông dụng

Danh từ

Người điều khiển, kẻ đứng đầu bạn chỉ đạo, sĩ quan lại chỉ huythe commander of an operationngười chỉ huy cuộc hành binh Tkulturbench.com tá (hải quân) (kỹ thuật) chiếc vồ lớn

Chuyên ngành

Xây dựng

chiếc đầm tay chiếc vồ lớn

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounadministrator , big cheese * , boss , captain , chief , co , commandant , czar , director , don , exec , guru , head , head honđến , head person , higher up , high priest/priestess , kingfish , kingpin , lead-off person , mastermind , officer , point person , ruler , skipper , top banamãng cầu * , top brass , top dog , emperor , general , leader , master

Từ trái nghĩa

nounfollower

Bạn đang xem: Commander là gì

*

*

*

Bạn vui tươi đăng nhập nhằm đăng câu hỏi trên phía trên

Mời chúng ta nhập thắc mắc ở chỗ này (nhớ là bỏ thêm ngữ chình ảnh cùng mối cung cấp các bạn nhé)

Xem thêm:

Các chi phí bối góp em dịch tự này với: "Peg" vào "Project Pegs". Em không tồn tại câu lâu năm nhưng chỉ có những mục, Client gồm tư tưởng là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used lớn identify costs, demand, & supply for a project". Trong tiếng Pháp, nó là "rattachement"
Mọi người mang đến em hỏi trường đoản cú "hail" nên dịch cụ làm sao ạ? Ngữ cảnh: truyện viễn tưởng vào trái đất tất cả phép màu,"The Herald spread her arms wide as she lifted her face to the sun, which hung bloody & red above the tower. "Hail, the Magus Ascendant," she breathed beatifically, her voice echoing off the ring of ruined columns. "Hail, Muyluk!"
Sáu que Tre "I have sầu a wildly incomplete education" là cách nói nhấn mạnh vấn đề tương tự như nlỗi "tao thiếu học tập kinh luôn". Người tngày tiết minh là ông Robert Downey tài tử đóng góp phlặng.
Nhờ hầu hết người trợ giúp dịch câu này ạ: "This proposal reflects FDA’s commitment lớn achieving the goals for the Reinventing Food Regulations part of the President’s National Performance nhận xét (hereinafter referred khổng lồ as Reinventing Food Regulations)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *