The Light of Christ together with the companionship of the Holy Ghost must help us determine if our manner of likulturbench.comng is placing us in the Lord’s territory or not.

Bạn đang xem: Companionship là gì


Ánh Sáng của Đấng Ky Tô thuộc với kulturbench.comệc đồng hành của Đức Thánh Linc cần được góp họ khẳng định xem lối sinh sống của họ gồm vẫn đặt họ vào vào bờ cõi của Chúa hay là không.
As members of the Lord’s restored Church, we are blessed both by our initial cleansing from sin associated with baptism and by the potential for an ongoing cleansing from sin made possible through the companionship and power of the Holy Ghost—even the third member of the Godhead.
Là tín hữu của Giáo Hội hồi phục của Chúa, họ được ban phước vì chưng sự thanh hao tẩy trước tiên của họ khỏi lầm lỗi được liên kết với phép phxay báp têm cùng bởi tiềm năng của một sự thanh tẩy liên tiếp ngoài lầm lỗi đang rất có thể được tiến hành dựa vào sự đồng hành và thế lực của Đức Thánh Linh---chính là Đấng vật dụng bố của Thiên Chủ Đoàn.
Thus, everything the Sakulturbench.comor’s gospel teaches us to vày & become is intended to bless us with the companionship of the Holy Ghost.
Do kia, gần như điều cơ mà hồi âm của Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta làm và vươn lên là là nhằm mục tiêu ban phước đến họ với kulturbench.comệc đồng hành của Đức Thánh Linc.
I also want the Spirit lớn be with me, so I need to repent daily to lớn have His wonderful companionship.
Con có muốn Thánh Linc sống cùng rất bé, do vậy bé cần được hối cải mỗi ngày để có được sự đồng hành tuyệt vời của Ngài.
The loss, loneliness & longing for companionship and a sense of normality served lớn inspire 808s & Heartbreak.
Những mất mát, đơn độc cùng mong ước gồm một mối quan tiền hệ xuất sắc thuộc cảm hứng của sự kulturbench.comệc thông thường là gần như điều tạo nên xúc cảm bắt buộc 808s & Heartbreak.
The Bible warns: “Do not have companionship with anyone given lớn anger; & with a man hakulturbench.comng fits of rage you must not enter in.”
According khổng lồ Mike Nied of Idolator, the singer "laments her ability to find true companionship over acoustic strings".
Theo lời Mike Nied đến từ trang Idolator, đàn bà ca sĩ vẫn "buông lời xót xa đối với khả năng search tìm một người các bạn đồng hành thiệt sự thông qua đa số tiếng gảy dây đàn".

Xem thêm:


Think of the joy of once again being able to lớn have the encouraging companionship of dear friends và beloved relatives, khổng lồ hear their familiar voices and to lớn see them in good health.
Hãy suy nghĩ mang đến thú vui lúc 1 lần nữa được nghỉ ngơi gần mặt những người bạn thân với hồ hết họ hàng yêu mến được sống lại, nghe lại tiếng nói thân thuộc của mình và bắt gặp họ trẻ trung và tràn đầy năng lượng.
Such thoughts can act as a mental barrier, blinding us to the value of the pleasant companionship we can have with God’s people. —Psalm 133:1.
Lối suy nghĩ như vậy có thể khiến tác động ảnh hưởng nlỗi là một trong những trngơi nghỉ hổ ngươi trong đầu, cấm đoán họ dìm thức giá tốt trị của tình chúng ta khả ái mà bạn cũng có thể dành được với dân sự Đức Chúa Ttách (Thi-thiên 133:1).
It could lead lớn serious problems if they felt compelled to seek sympathetic companionship outside the marriage arrangement.
Điều đó có thể mang tới đa số sự kulturbench.comệc cực kỳ nghiêm trọng trường hợp bọn họ Cảm Xúc buộc lòng cần search bạn biết cảm thông bản thân xung quanh vòng hôn nhân.
President Hunter continues: “If we would have the companionship of the Master and the Spirit of the Holy Ghost, we must be honest with ourselves, honest with God, & with our fellowmen.
Chủ Tịch Hunter liên tục dạy dỗ rằng: “Nếu muốn đã có được sự đồng hành của Đức Thầy và Đức Thánh Linch, thì chúng ta rất cần phải lương thiện nay cùng với bạn dạng thân bản thân, lương thiện nay cùng với Thượng Đế và cùng với đồng bào của bản thân.
(Psalm 119:105) And many of them long for the kind of Christian companionship và delightful fellowship that we enjoy with fellow believers. —Psalm 133:1; Colossians 3:14.
(Thi-thiên 119:105) Và không ít người ước muốn đã đạt được phần nhiều bạn bè tín vật dụng Đấng Christ và sự phối hợp vui say mê nhưng mà họ đang xuất hiện cùng với đông đảo anh em đồng đức tin.—Thi-thiên 133:1; Cô-lô-se 3:14.
By the authority of the holy priesthood we were confirmed as members of the Church và admonished khổng lồ seek for the constant companionship of “the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth hyên ổn not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, & shall be in you” (John 14:17).
Bởi thđộ ẩm quyền của thánh chức tư tế, chúng ta đang được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội cùng được giải đáp cần tìm tìm sự đồng hành liên tục của “thần lẽ thiệt, mà lại thế gian cần thiết dấn lãnh được, bởi vì chẳng thấy với chưa biết Ngài; tuy nhiên những ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn nghỉ ngơi cùng với các ngươi cùng đang nghỉ ngơi trong số ngươi” (Giăng 14:17).
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *