lộn xộn·bàng hoàng·láo lếu độn·mơ hồ·ngượng·rối loạn·rối rắm·lúng túng
We may well imagine that a journey of this kind could have aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not to lớn be confused with Epaphras of Colossae) was willing lớn carry out that difficult mission.

Bạn đang xem: Confused nghĩa là gì


Chúng ta chắc hẳn tưởng tượng được cuộc hành trình dài như thế có thể có tác dụng tín đồ ta lo ngại với rụt rè, tuy vậy Ép-ba-phô-đích (tránh kulturbench.comệc lầm cùng với Ê-pháp-ra nghỉ ngơi thành Cô-lô-se) chuẩn bị thực hành sứ đọng mạng trở ngại kia.
It just strikes me that this business of vampirism... has a very strong element of sexual confusion.
Today, some 3,000 languages act as a barrier to understanding, và hundreds of false religions confuse mankind.
Ngày ni, khoảng tầm 3.000 ngữ điệu có tác động giống như tường ngăn ngăn cản sự thông cảm, và hằng trăm tôn giáo trả khiến loài tín đồ bối rối.
The strangest và most confusing testimony comes from A. C. N. Nambiar, who was with the couple in Badgastein briefly in 1937, and was with them in Berlin during the war as second-in-command to Bose.
Lời tuyên bố kỳ quái và khó hiểu duy nhất đến từ A. C. N. Nambiar, fan đã thuộc cặp vợ chồng nghỉ ngơi Badgastein một thời gian ngắn thêm vào thời điểm năm 1937, cùng thuộc chúng ta nghỉ ngơi Berlin trong cuộc chiến tranh cùng với tứ cách là lãnh đạo sản phẩm công nghệ nhì đến Bose.
Confusion on which of these two names to lớn use for the rice blast pathogene remains, as both are now used by different authors.
Sự nhầm lẫn về nhì cái tên này nhằm áp dụng đến tác nhân khiến bệnh đạo ôn vẫn còn đó, Lúc cả nhị đang rất được thực hiện vị những tác giả khác biệt.
Confused, I call my father, who calmly intones, "There"s been a shooting in Deah"s neighborhood in Chapel Hill.
Bối rối, tôi Điện thoại tư vấn cho cha tôi, bạn vẫn giữ lại bình tâm, "Vừa tất cả một cuộc xả súng ngay gần đơn vị Deah tại Chapel Hill.
On the contrary, they have dikulturbench.comded mankind and painted a confusing picture of who God is and how khổng lồ worship hyên ổn.
Ngược lại, chúng ta đã gây phân tách rẽ, khiến tín đồ ta thêm hoang mang về Đức Chúa Trời cùng phương pháp thờ phượng Ngài.
Identity confusion can also occur when we ask children what they want to be when they grow up, as if what a person does for a likulturbench.comng is who he or she is.
Sự hoang mang về xuất phát cũng hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc chúng ta hỏi một đứa con là nó hy vọng làm cái gi lúc nó lớn lên, thể nhỏng công kulturbench.comệc làm cho của một bạn đó là thực chất của fan ấy.
As to lớn the actual battle itself, the chronicles report that the Polovtsy (Cumans) broke and ran without hakulturbench.comng fought và that their flight through the Russian ranks led lớn mass confusion and resulted in their slaughter by the Mongols.
Về bạn dạng thân trận đánh, những biên niên sử ghi rằng Polovtsy (tín đồ Cuman) vỡ lẽ và chạy khi không giao chiến với rằng kulturbench.comệc bọn họ tháo chạy chiếu qua những đội ngũ quân Nga khiến cho chỗ đông người rối loạn với tác dụng là bị quân Mông Cổ tàn giáp.
That venture in opposition to lớn God’s comm& to lớn “fill the earth” ended when Jehovah confused the language of the rebels.

Xem thêm:


Công trình nầy nghịch lại lệnh của Đức Chúa Ttránh là “tạo cho đầy-dẫy đất”, cùng đã bị bỏ qua Khi Đức Giê-hô-va làm cho lộn xộn ngữ điệu của các kẻ bội nghịch nghịch.
All fees must be clearly agreed and noted in the agency agreement before market so there is no confusion of additional charges.
Tất cả những khoản tổn phí phải được thỏa thuận hợp tác rõ ràng với ghi chụ trong thỏa thuận hợp tác đại lý phân phối trước lúc chỉ dẫn thị trường để không tồn tại sự nhầm lẫn về giá thành bổ sung cập nhật.
When the British ships began returning fire, confusion amongst the British battlecruisers resulted in Moltke being engaged by both New Zeal& & Tiger.
lúc các bé tàu Anh ban đầu phun trả, sự lẫn lộn kim chỉ nam giữa các tàu chiến-tuần dương Anh đang khiến cho Moltke bị tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bởi cả New Zealand lẫn Tiger.
And sometimes working with both in our bodies at the same time causes some găng or confusion & leads khổng lồ a lot of the identity struggles that Indigenous people feel in going about their actikulturbench.comties in the world.
Leroy Littlebear nói rằng bởi họ bị tác động ảnh hưởng quá nhiều cái nhìn thế giới của Phương Tây phải mọi quan điểm này bị va va trong những cá nhân và rất nhiều thổ dân bản địa, khiến cho họ quan sát nhân loại bằng 2 cách.
Later, lớn avoid confusion with British or French roundels, Dutch aircraft flew a black-bordered orange triangle insignia.
Sau đso, nhằm tránh lẫn lộn với đều phù hiệu của Anh với Pháp, thứ cất cánh Hà Lan đang đánh một huy hiệu hình tam giác kulturbench.comền đen.
Evans said: “Dikulturbench.comsion between parents is unfair & confusing & weakens the foundations of the family.
One of the Apologie"s main strategies was to lớn use the contradictory philosophies of skepticism and stoicism, personalized by Montaigne on one hvà, & Epictetus on the other, in order to bring the unbeliever lớn such despair and confusion that he would embrace God.
Một trong những kế hoạch thiết yếu của cuốn Apologie là sử dụng hai triết lý sinh sống đối nghịch nhau, hoài nghi cùng tự khắc kỷ, biểu lộ qua tính phương pháp của Montaigne với Epictetus nhằm đẩy fan không có niềm tin vào triệu chứng tuyệt vọng và hoang có nhằm rồi cuối cùng gật đầu đồng ý đến với Chúa.
It should not be confused with sodium dithionite, Na2S2O4, which is a very different compound, and is a powerful reducing agent with many uses in chemistry and biochemistry.
Không đề nghị nhầm lẫn với natri đithionit, Na2S2O4, một chất hoàn toàn biệt lập, cùng là một hóa học khử công hiệu với khá nhiều áp dụng trong chất hóa học và hóa sinch.
16 In a similar patient & kind way, we can encourage those who are worried about their health, are downhearted after the loss of their employment, or are confused about certain Scriptural teachings.
16 Với sự kiên trì với khoan thai, chúng ta cũng rất có thể giúp đỡ những người dân sẽ băn khoăn lo lắng về sức mạnh, sờn lúc mất bài toán hoặc khó hiểu một sự dạy dỗ vào Kinc Thánh.
This has resulted in a great giảm giá khuyến mãi of confusion about the nature and needs of all the species involved, with the reputation & requirements of one frequently being wrongly attributed lớn the others.
Vấn đề này đã tạo nên những lộn xộn về thực chất cùng yêu cầu của toàn bộ những loài có tương quan, cùng với lừng danh với các yêu cầu của một loài thường bị gán sai trái cho loại không giống.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *