Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

consistent
*

Consistent (Econ) Thống nhất/ nhất quán.

Bạn đang xem: Consistent with là gì


consistent /kən"sistənt/ tính từ
đặc, chắc (+ with) phù hợp, thích hợpaction consistent with the law: hành động phù hợp với luật phápit would not be consistent with my honour to...

Xem thêm: Charles Koch Là Ai - Tỷ Phú Giàu Thứ 7 Thế Giới Qua Đời Ở Tuổi 79

: danh dự của tôi không cho phép tôi... kiên định, trước sau như mộta consistent friend of the working class: người bạn kiên định của giai cấp công nhânđậm đặcnhất quánconsistent system of time measurement: hệ thống nhất quán đo thời gianvữngconsistent estimate: ước lượng vữngconsistent estimator: ước lượng vữngvững chắcLĩnh vực: hóa học & vật liệuchặt sítLĩnh vực: xây dựngkiên địnhsệtLĩnh vực: toán & tinphi mâu thuẫnphi mâu thuẫn vữngconsistent lubricantmỡ bôi trơnđặcconsistent economic policychính sách kinh tế nhất quánconsistent estimatorthống kê ước lượngconsistent estimatorthống kê ước lượng vững o chặt xít, vững chắc; đậm đặc
*

*

*

consistent

Từ điển Collocation

consistent adj.

1 always behaving in the same way

VERBS be | remain

ADV. highly, remarkably, very | absolutely, completely, entirely, quite, wholly His attitude isn"t absolutely consistent. | largely | fairly, reasonably

2 in agreement with sth

VERBS be, seem | remain

ADV. completely, entirely, fully, perfectly | broadly, largely | fairly, quite, reasonably | internally His argument is not even internally consistent (= different parts of the argument contradict each other). | mutually It is desirable that domestic and EU law should be mutually consistent. | logically

PREP. across These findings are consistent across all the studies. | with The figures are fully consistent with last year"s results.

Từ điển WordNet


adj.

(sometimes followed by `with") in agreement or consistent or reliable; "testimony consistent with the known facts"; "I have decided that the course of conduct which I am following is consistent with my sense of responsibility as president in time of war"- FDR
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *