While naturally, an "atoll" refers to a ring of islands, an "atoll" in the administrative sense, refers lớn a group of "island" class constituencies, not necessarily within the requirements of a natural atoll.

Bạn đang xem: Constituency là gì


Về phương diện tự nhiên và thoải mái "rạn sinh vật biển vòng" có một vòng đai các đảo, song về quan niệm hành thiết yếu thì nó chỉ một tổ Khu Vực thai cử cung cấp "đảo", ko độc nhất thiết yêu cầu phía bên trong một rạn san hô vòng tự nhiên.
The councils are in charge of electing mayors, superkulturbench.comsing the actikulturbench.comties of municipalities; study of social, cultural, educational, health, economic, & welfare requirements of their constituencies; the planning and coordination of national participation in the implementation of social, economic, constructive sầu, cultural, educational và other welfare affairs.
Các hội đồng có khá nhiều trách rưới nhiệm, gồm thai cử thị trưởng, giám sát và đo lường các vận động trên khu vực; nghiên cứu và phân tích thôn hội, văn hoá, giáo dục, sức khoẻ, kinh tế và đầy đủ yên cầu âu yếm thôn hội phía bên trong quần thể vực của mình; đặt planer và kết hợp hành động cùng với quốc gia vào kulturbench.comệc thực hiện những lịch trình làng mạc hội, kinh tế, xây dừng, văn hoá, dạy dỗ với những công tác phúc lợi an sinh không giống.
This article highlights và summarises those items considered most important lớn governing the Olympic Games, the Olympic movement, và its three main constituents: the International Olympic Committee, the International Federations, và the National Olympic Committees.
Những điều nổi bật và bao hàm được xem là đặc trưng độc nhất để quản lý Thế vận hội, phong trào Olympic, và ba thành phần chủ yếu Ủy ban Olympic thế giới, những Liên đoàn quốc tế với Ủy ban Olympic tổ quốc.
It imparts constitutional supremacy (not parliamentary supremacy, since it was created by a constituent assembly rather than Parliament) & was adopted by its people with a declaration in its preamble.
Hiến pháp Ấn Độ truyền đạt quyền buổi tối cao hiến pháp (chưa phải là quyền buổi tối cao của quốc hội, bởi nó được tạo thành do một hội đồng lập hiến chđọng chưa hẳn Quốc hội), với được fan dân đồng ý cùng với tuyên cha trong phần mở đầu của nó.
Several Venezuelan NGOs, such as Foro Penal Venezolano, Súmate, Voto Joven , the Venezuelan Electoral Observatory and the Citizen Electoral Network, expressed their concern over the irregularities of the electoral schedule, including the lack of the Constituent Assembly"s competencies khổng lồ sumtháng the elections, impeding participation of opposition political parties, & the laông chồng of time for standard electoral functions.
Một số tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà của Venezuela, nlỗi Foro Penal Venezolano, Súmate, Voto Joven, Đài quan liêu gần kề thai cử Venezuela và Mạng lưới thai cử công dân, giãi tỏ côn trùng quan liêu xấu hổ của họ về sự kulturbench.comệc bất thường của lịch bầu cử, bao gồm cả vấn đề thiếu các cuộc thai cử của Quốc hội. sự tsay mê gia của các đảng chủ yếu trị đối lập với thiếu hụt thời hạn cho những tác dụng bầu cử tiêu chuẩn.
The Executive sầu Board increased from 22 seats lớn 24 lớn accommodate Directors from Russia and Switzerl& , & some existing Directors saw their constituencies exp& by several countries .
Ban Điều hành tăng tự 22 ghế lên 24 cho các người có quyền lực cao tới từ Nga và Thuỵ Sĩ , với một trong những người có quyền lực cao hiện tại phụ trách mục đích đại biểu cho hồ hết quần thể vực được mở rộng thêm vài ba nước nhà nữa .
A report into lớn wealth by Barclays Bank also highlighted the anomaly that the wealthiest parliamentary constituency outside London is actually Sheffield Hallam.
Một tường thuật về sự kulturbench.comệc giàu có của Barclays Bank cũng cho biết thêm sự bất thông thường Khi khu vực bầu cử nhiều lắp thêm hai sau Kensington & Chelsea lại là Sheffield Hallam.
It is no longer useful in sustaining a nuclear reaction in an ordinary thermal reactor and depending on its point along the nuclear fuel cycle, it may have considerably different isotopic constituents.
Nó không hề có lợi vào vấn đề gia hạn bội nghịch ứng phân tử nhân vào một lò làm phản ứng sức nóng thường thì cùng tùy trực thuộc vào điểm của nó dọc từ chu trình nguyên liệu hạt nhân, nó có thể có các thành phần đồng vị không giống nhau đáng chú ý.
Of the 577 constituencies, 539 are in metropolichảy France, 27 are in overseas departments và territories & 11 are for French citizens likulturbench.comng abroad.
Trong 577 khu vực bầu cử, 539 sinh hoạt vào Pháp, 27 ngơi nghỉ những thức giấc hải ngoại cùng khu vực hải ngoại nằm trong Pháp và 11 dành riêng cho công dân Pháp sinch sống sinh sống nước ngoài.
This mood may have sầu been itself indicative of the fact that nine Prime Ministers formed cabinets under the six years of Chamoun"s Presidency, hence Sunni politicians were not always able to justify their association with his politics to their constituencies và popular power base.
Tình trạng này rất có thể vẫn cho biết thêm rằng 9 đời Thủ tướng Chính phủ đã ra đời nội các dưới 6 năm bên dưới thời Tổng thống Chamoun, vì thế những chủ yếu trị gia Sunni không phải lúc nào thì cũng hoàn toàn có thể biện minc mang đến mọt tương tác của họ với nền bao gồm trị của chính mình cho những cử tri cùng các đại lý quyền lực phổ cập của mình.
Unlike his predecessor, Tsedenbal was enthusiastic about incorporating Mongolia as a constituent republic of the Sokulturbench.comet Union.
Không như người tiền nhiệm, Tsedenbal nhiệt huyết trong câu hỏi vừa lòng duy nhất Mông Cổ thành một nước cộng hòa thành phần của Liên Xô.

Xem thêm:


Voters were asked whether they approve sầu of the draft constitution that was approved by the Constituent Assembly on 30 November 2012.
Các cử tri được đặt câu hỏi liệu chúng ta đồng ý dự thảo hiến pháp đã làm được thông qua vày Quốc hội lập hiến vào trong ngày 30 tháng thời điểm năm 2012 hay không.
Nevertheless, "parton" remains in use as a collective sầu term for the constituents of hadrons (quarks, antiquarks, and gluons).
Tuy nỗ lực, "parton" vẫn còn đó được sử dụng là một thuật ngữ phổ biến cho các thành phần của các hadron (quark, bội phản quark, với gluon).
The Republic bordered Germany, constituent parts of "Großdeutschland", the Protectorate of Bohemia and Morakulturbench.coma, Poland – & subsequently the General Government (German-occupied remnant of Poland) – along with independent Hungary.
Cộng hòa sát Đức, những khoanh vùng cấu thành của "Großdeutschland", Xứ bảo hộ Bohemia với Morakulturbench.coma, Ba Lan, với tiếp đến là Tổng chính phủ nước nhà (tàn tích của Ba Lan bị Đức chiếm đóng), cùng rất Hungary tự do.
Her attempt in the 2005 elections lớn regain her seat representing the Harare North constituency was a failure, garnering only 5,134 votes khổng lồ 11,262 for incumbent Stevenson.
Nỗ lực của bà vào cuộc bầu cử năm 2005 để lấy lại ghế của bà đại diện thay mặt mang lại khoanh vùng thai cử Harare North là một trong thất bại, chỉ nhận được 5.134 phiếu thai đối với 11,262 phiếu của Stevenson đương chức.
Although the practice was beginning khổng lồ attract an overseas constituency in the 1990s, it remained relatively unknown outside Trung Quốc until the Spring of 1999, when tensions between Falun Gong & Communist Party authorities became a subject of international truyền thông media coverage.
Mặc mặc dù Pháp Luân Công đã bắt đầu si một vài học kulturbench.comên ngơi nghỉ nước ngoại trừ trong số những năm 1990, nó vẫn tồn tại kha khá không được nghe biết bên phía ngoài Trung Hoa cho đến mùa xuân năm 1999, lúc căng thẳng mệt mỏi giữa Pháp Luân Công và Đảng Cộng sản Trung Hoa đã trở thành một chủ đề của giới truyền thông nước ngoài.
In her first year at Makerere, she met and eventually fell in love sầu with her husbvà, Deogratius Kiyingi, the Member of Parliament for Bukomansimbi South Constituency in the 10th Parliament (2016 - 2021).
Trong năm thứ nhất tại Makerere, bà đang gặp gỡ và sau cuối yêu với cưới Deogratius Kiyingi, Thành kulturbench.comên của Nghị kulturbench.comện Quốc hội Bukomansimbi trên Quốc hội khóa 10 (năm nhâm thìn - 2021).
And it"s basically just saying that entropy is the number of ways we can rearrange the constituents of a system so that you don"t notice, so that macroscopically it looks the same.
Về cơ bạn dạng mà lại nói entropy là con số các bí quyết cơ mà bạn cũng có thể bố trí những hợp phần của khối hệ thống sao cho mình ko chăm chú, làm thế nào cho quan sát bởi mắt thường xuyên nó không hề biến đổi.
Because it was impossible khổng lồ hold subsequent elections to lớn represent constituencies in mainlvà Trung Quốc, representatives elected in 1947-48 held these seats "indefinitely."
Bởi cấp thiết tổ chức triển khai các cuộc bầu cử tiếp đến đại diện thay mặt mang đến các cử tri sinh sống Hoa lục, phải các đại biểu được thai vào năm 1947-48 vẫn giữ ghế một bí quyết “vô hạn định”.
He is the political leader of the United Workers Party, as well as the parliamentary representative sầu for Micoud South constituency.
Ông là đơn vị chỉ đạo chính trị của Đảng Liên hiệp Công nhân, cũng giống như là member quốc hội trường đoản cú Micoud South.
When the thiol groups of two cysteine residues (as in monomers or constituent units) are brought near each other in the course of protein folding, an oxidation reaction can generate a cystine unit with a disulfide bond (–S–S–).
lúc những nhóm sulfhydryl của nhị phần còn sót lại của cystein (vào đối kháng phân tử tốt vào khối nhiều phân tử) được gửi lại ngay gần nhau vào quá trình tạo ra protein, phản nghịch ứng ôxi hóa hoàn toàn có thể tạo thành một đơn vị chức năng cystin cùng với links disulfua (-S-S-).
The session of the constituent assembly was stopped for five minutes to express condolence for the students slain in the police shootings.
Phiên họp của hội đồng lập hiến được ngưng lại năm phút ít nhằm mục đích thể hiện phân tách bi thiết cho số đông sinh kulturbench.comên chầu diêm vương vì bị cảnh sát phun.
Danh sách truy vấn vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *