a person, especially in the western US, whose job is to take care of cattle, và who usually rides a horse, or a similar character in a film:

Bạn đang xem: Cowboy là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


someone who is not honest, careful, or skilful in their trade or business, or someone who ignores rules that most people obey và is therefore not considered lớn be responsible:
Decent employers vì not need khổng lồ be undercut by cowboys và sweatshops seeking competitive advantage.
Irradiation is a cowboy"s charter because regulating it và proving whether food has been irradiated will be impossible.
In contrast, the cowboys in that industry, who are not registered, vày not have sầu khổng lồ install water meters.
Motoring organisations contend that "cowboys"—unofficial competitors và spectators—are often the cause of complaints.
All the repairs will be hived off khổng lồ cowboys at the expense of local authorities và council tenants.
They have sầu explained how cowboys or poor builders have made many building mistakes, which subsequently have sầu been costly khổng lồ local authorities.
Therefore, we are creating a greater gulf between reputable traders & cowboys and doing nothing about the cowboys.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của các bên trao giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *