Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


Bạn đang xem: Cozy là gì

Sometimes he would put a tea cozy on his head as an indication khổng lồ his family that he was not lớn be disturbed.
The narrator"s relationship with his servant is an ideal homosocial bond untainted by the presence of women: both are unmarried và their quasi-feudal mutual fidelity supports a cozy domestic arrangement.
Enraged both by the fact that his wife had not gone to lớn work và by the suspiciously cozy scene he discovered, he proceeded to lớn attachồng the lovers.
The warm spirit that emanates from this loving tribute should be more than enough to keep you cozy through the cold months ahead.
The trang chủ store maintained a warm & cozy theme by presenting beds with thick blankets và floors covered with wool rugs.
One reporter found the interior to lớn be cozy, with conversational dancers who seemingly enjoyed interacting with guests.
The stadium, which underwent two phases of renovation, is perfect for an exciting athletic atmosphere inside its cozy confines.
Sixteen cozy cells dug inkhổng lồ the ground, with iron bars on top comprised the original prison at a cost of $32,000.
Các cách nhìn của những ví dụ ko miêu tả ý kiến của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.
ortografía americamãng cầu de “cosy”: acogedor, caliente , acogedor/ora

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *