Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Web crawler là gì? cách bot công cụ tìm kiếm web crawler ra sao?

a computer program that automatically searches for information on the internet, usually in order khổng lồ index (= list) mạng internet content
a vehicle, for example a crane or tractor, that moves on a trachồng (= a belt of flat plates around a phối of wheels) or tracks
We must ensure that the next bid is successful, so that we can re-establish the kerb crawlers rehabilitation programme.
Any kerb crawlers who happen to lớn read this debate should note that they may find a surprising letter on the breakfast table one morning.
She will be giving great hope khổng lồ women throughout the country who have sầu undoubtedly, as she has said, suffered from the actions of kerb crawlers.
Clause 1(3) would make life more difficult for kerb crawlers by proposing an increase in the maximum fine from the present £400 to lớn £1,000.
Although the traffic management scheme is good, it does not represent a solution as kerb crawlers still come baông xã.
Large tractors, including crawlers are of very considerable importance at the moment, and are being made in great numbers in this country.
Youngsters are going trang chủ carrying empty hypodermics và girls of 15 are solicited by kerb crawlers.
There is anxiety about kerb crawlers in my constituency, but there is also anxiety about the prosecution và persecution of innocent people.
Các quan điểm của các ví dụ không trình bày quan điểm của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của những bên cấp phép.

Xem thêm: Comment Là Gì? Nghĩa Của Từ Comment Trong Tiếng Việt Comment Mang Ý Nghĩa Như Thế Nào Ở Hiện Tại

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *