Khủng hoảng tín dụng và uy thoái là hai khía cạnh chính của kinh tế vĩ mô, có nghĩa là chúng ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế - không cụ th

*

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - Suy thoái tín dụng và suy thoái

Khủng hoảng tín dụng và suy thoái là hai khía cạnh chính của kinh tế vĩ mô, có nghĩa là chúng ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế - không cụ thể là một nhóm cá nhân hay doanh nghiệp. Cả hai đều dẫn đến hậu quả tiêu cực là làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng. Sự khác biệt chính giữa khủng hoảng tín dụng và suy thoái là hạn chế tín dụng là một tình huống mà khả năng đào hang yếu đi do thiếu vốn trên thị trường tài chính trong khi suy thoái là sự giảm sút mức độ hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Mối quan hệ giữa hai yếu tố này là suy thoái thường được theo sau bởi một cuộc khủng hoảng tín dụng.

Bạn đang xem: Credit crunch là gì

NỘI DUNG 1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Credit Crunch là gì 3. Suy thoái là gì 4. So sánh song song - Suy thoái tín dụng và Suy thoái 5. Tóm tắt

Credit Crunch là gì?

Khủng hoảng tín dụng là một tình huống mà khả năng đi vay yếu đi do thiếu vốn sẵn có trên thị trường tài chính. Điều này xảy ra khi người cho vay có số tiền hạn chế để cho vay hoặc không sẵn sàng cho vay thêm vốn. Một lý do khác có thể gây ra điều tương tự là chi phí vay có thể quá cao, khiến nhiều người vay không có khả năng chi trả. Sau đây là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng khủng hoảng tín dụng.


Sự không sẵn sàng cho vay của các ngân hàng thương mại do tỷ lệ vỡ nợ cao

Khi các tổ chức tài chính bị lỗ từ các khoản vay trước đó, họ thường không muốn hoặc không thể cho vay. Trong hầu hết các trường hợp, các khoản thế chấp được giữ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay và trong trường hợp vỡ nợ, các ngân hàng cố gắng bán tài sản đó để thu hồi vốn. Nếu giá nhà giảm, ngân hàng không có khả năng trang trải giá trị khoản vay, do đó sẽ bị lỗ.

Ngưỡng tối thiểu đối với ngân hàng thương mại

Các ngân hàng thương mại có một lượng tiền dự trữ tối thiểu mà họ phải duy trì và khi ngân hàng đạt đến ngưỡng tối thiểu này, họ sẽ vay từ ngân hàng trung ương. kulturbench.comệc này thường được thực hiện dưới hình thức cho vay ngắn hạn. kulturbench.comệc xác định tỷ giá ngân hàng thường được thực hiện hàng quý để kiểm soát lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế.

Một cuộc khủng hoảng tín dụng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế bằng cách làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế do tính thanh khoản vốn giảm.

Ví dụ. Cuộc khủng hoảng tín dụng gần đây nhất bắt đầu vào năm 2007, còn được gọi là ‘cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu’, được coi là đợt suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong thời gian gần đây. Nó bắt đầu xuất hiện trên thị trường thế chấp ở Hoa Kỳ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số lượng lớn các quốc gia phát triển cũng như đang phát triển.


*

Suy thoái là gì?

Suy thoái được định nghĩa là sự giảm mức độ hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Nếu một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế âm tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia trong hai quý liên tiếp; thì nền kinh tế được cho là suy thoái.

Nguyên nhân suy thoái

Suy thoái là do các yếu tố sau đây gây ra.

Lạm phát

Lạm phát có thể được đề cập như một yếu tố đóng góp đáng kể nhất cho suy thoái như minh họa dưới đây.

*

Chiến tranh, thiên tai và các hình thức hủy diệt tương tự

Nguồn lực của một nền kinh tế bị tiêu diệt và lãng phí do chiến tranh và thiên tai và GDP có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong trường hợp bị phá hủy quy mô đáng kể.


Các chính sách của chính phủ

Các chính phủ thực hiện các chính sách khác nhau như kiểm soát tiền lương và giá cả để kiểm soát cung tiền trong nền kinh tế. Những điều này có thể được coi là bất lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, do đó hoạt động kinh tế sẽ giảm sút.

Xem thêm:

Thất nghiệp

Do lạm phát cao và chi phí sản xuất tăng, các tập đoàn phải sa thải nhân kulturbench.comên. Điều này gây ra giảm lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất.

Suy thoái là một phần của chu kỳ kinh doanh, bất kỳ nền kinh tế nào cũng không thể tăng trưởng liên tục mà không gặp bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào. Vì vậy, những cuộc suy thoái phần nào không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của suy thoái có thể được kiểm soát để giảm bớt những tác động phá hoại của nó bằng cách kiểm soát những nguyên nhân của suy thoái như lạm phát và thất nghiệp. Chính phủ có một vai trò quan trọng trong tình hình kinh tế như vậy kể từ khi suy thoái ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Ví dụ. cuộc suy thoái lớn tiếp theo là cuộc khủng hoảng tín dụng năm 2007 được gọi là 'cuộc đại suy thoái' và nhiều quốc gia trên thế giới cũng bị ảnh hưởng như vậy ở nhiều mức độ khác nhau.

*

Sự khác biệt giữa Suy thoái tín dụng và Suy thoái là gì?

Suy thoái tín dụng so với suy thoái

Khủng hoảng tín dụng là tình trạng khả năng đi vay bị suy yếu do thị trường tài chính thiếu vốn.Suy thoái được định nghĩa là sự giảm sút mức độ hoạt động kinh doanh của nền kinh tế.
Nguyên nhân
Tình trạng thắt chặt tín dụng thường làm giảm khả năng vay vốn.Suy thoái có thể do nhiều yếu tố gây ra, nguyên nhân chính là lạm phát.
Đo lường
Không có tiêu chí riêng biệt nào để kết luận một nền kinh tế có đang trải qua một cuộc khủng hoảng tín dụng hay không, đó là kết quả của nhiều yếu tố.Nếu một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế âm tính theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia trong hai quý liên tiếp; thì nền kinh tế được cho là suy thoái.

Tóm tắt - Khủng hoảng tín dụng so với Suy thoái

Sự khác biệt giữa khủng hoảng tín dụng và suy thoái chủ yếu phụ thuộc vào những nguyên nhân dẫn đến sự khởi đầu của mỗi vấn đề. Khủng hoảng tín dụng là kết quả của kulturbench.comệc các tổ chức tài chính giảm giới hạn cho vay của các quỹ đối với cá nhân và doanh nghiệp trong khi suy thoái có thể dẫn đến suy giảm hoạt động kinh tế do các yếu tố như lạm phát và thất nghiệp gây ra. Những suy thoái do chiến tranh và thiên tai gần như không thể tránh khỏi và có thể mất nhiều năm để phục hồi sau những điều kiện tiêu cực như vậy. Ví dụ, cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất của thế giới cho đến nay kéo dài từ năm 1929 đến năm 1939 được gọi là "cuộc đại suy thoái".

Tài liệu tham khảo: 1. "Suy thoái." Investopedia. N.p., ngày 25 tháng 11 năm 2003. Web. Ngày 27 tháng 4 năm 2017. 2. Pettinger, Tejvan. "Lạm phát có thể gây ra suy thoái không?" Trợ giúp Kinh tế. N.p., n.d. Web. Ngày 27 tháng 4 năm 2017. 3. "Hạn chế tín dụng." Investopedia. N.p., ngày 19 tháng 11 năm 2003. Web. Ngày 27 tháng 4 năm 2017. 4. Amadeo, Kimberly. "Điều gì đã xảy ra trong cuộc Đại suy thoái năm 1929?" Sự cân bằng. N.p., n.d. Web. Ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự: 1. “Hoa Kỳ Cục Dự trữ Liên bang - Kho bạc và Chứng khoán thế chấp được nắm giữ ”bởi Farcaster tại Wikipedia tiếng Anh (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 2. “1990-91recessionb” của FrankieG123 - Tác phẩm riêng (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *