Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Crimson là gì

However, the gryên ổn & terrible conflict that confronts us today is a sea of blood compared with a tiny crimson stream.
Though your sins be as scarlet, they shall be as White as snow: though they be red like crimson, they shall be as wool.
The crimson, the gilt and the way in which we conduct ourselves, our general manner, could not help but give a good impression.
We are aware that the circulation of ordinary loose coupons has increased as a result of the validation of the crimson tokens, & we are considering this question.
Does that mean that we shall also have sầu khổng lồ provide a crimson book for energy, a purple book for agriculture, and a grey book for education?
The ceiling panels are decorated with floral patterns of lotus flowers, peony blossoms, crimson four-leaf flowers ("juhwa"), và floating lotuses.
Antennae, head, thorax posteriorly và abdomen black; pronotum & mesonotum anteriorly & on the sides with crimson pubescence; beneath, antennae, head, thorax and abdomen blaông xã.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *