... tháng năm 2015 đăng làm theo : - Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh “gắn bó với nhân dân” Để gắn bó với dân, giữ vững mối liên hệ cán bộ, đảng viên Nhân dân, xin đăng làm theo việc sau : ... Nhân dân Tôn trọng thật quyền làm chủ Nhân dân Trong công tác không “kiêu ngạo, tự cao, tự đại" Tháng tháng năm 2015 đăng làm theo : - Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh “đoàn kết xây dựng đảng ... chúng, phụ huynh, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp Việc phải học hỏi bàn bạc với tập thể, giải thích trước tập thể … Đưa vấn đề cho tập thể thảo luận tìm cách giải + Luôn nêu gương trước quần chúng...

Bạn đang xem: Đăng ký học tập tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 của giáo viên

Bạn đang xem: Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015 của giáo viênBạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2015
*

... thức tự học
tập nâng cao trình độ: + Tích cực rèn luyện, tự học tập nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức chuyên môn thông qua phương tiện internet, qua học thêm đồng nghiệp để nâng cao kiến thức ... cam kết không sinh thứ ba Trên nội dung đăng phấn đấu thân Tôi xin cam kết tâm thực tốt nội dung đăng ký. / ………… , ngày 20 tháng 01 năm 2013 Người đăng thực A ... gian làm việc theo yêu cầu nhiệm vụ đột xuất chi bộ, quan - Việc sử dụng thời gian làm việc: + Có hiệu quả, chất lượng suất nhiệm vụ phân công thời gian quy định; + Không sử dụng thời gian làm...

Xem thêm: Quê Hương Là Gì Hả Mẹ - Bài Thơ: Bài Học Đầu Cho Con (Đỗ Trung Quân)


*

*

... sống văn minh
tại khu phố, không vi phạm pháp luật, không chia bè phái, không vi phạm vào các điều đảng viên không được làm Xác nhận của chi bộ Người viết bảng đăng ký Hoàng...
*

Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

... Chiến sĩ thi đua cấp sở Trên đâu đăng làm theo gương Bác Hồ đề nghị chi bộ, quan theo dõi, giúp đỡ, tâm xin hứa tâm thực tốt nội dung đăng Người viết Bản đăng : ... Cao học IV PHƯƠNG PHÁP, CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO : Đổi phương thức hoạt động ., có biện pháp cụ thể khoa học để nâng cao hiệu .hoàn thành tốt nhiệm vụ giao V ĐĂNG KÍ PHẤN ĐẤU ĐẠT CÁC DANH HIỆU : - Đảng ... với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân III NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, HỌC VẤN, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ : Đăng phấn đấu năm 2009 năm học tập nâng cao trình độ : - Về lí luận trị...

Bản thu hoạch của đảng viên, công chức thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ppsx


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *