Bà luôn nghĩ chẳng có gì sai khi không muốn con mình chịu cảnh nghèo khổ và biết rằng điều đó cay đắng thế nào.

Bạn đang xem: Đắng tiếng anh là gì


She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids to suffer, hakulturbench.comng been poor and knowing how bitter it can be.
Theo Reutern , Kahawa chungu , hay cafe đắng , là thức uống truyền thống được làm từ nổi thau đặt trên lò than củi và giới mày râu .
Kahawa chungu , or " bitter coffee " , is a traditional drink made in brass kettles over a charcoal stove and is men , according to Reuters .
Sarah complained bitterly to Abraham and humiliated Hagar, causing the maidservant to flee. —Genesis 16:1-6.
Hãy lưu ý lời khuyên trong Ê-phê-sô 4:31, 32 như sau: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng mọi điều hung-ác.
Note the counsel given at Ephesians 4:31, 32: “Let all malicious bitterness and anger and wrath and screaming and abusive speech be taken away from you along with all badness.
Nó không nên được sử dụng để làm các món nướng ẩm như bánh vì amoniac là ưa nước và sẽ để lại vị đắng mạnh.
It should not be used to make moist baked items like cake since ammonia is hydrophilic and will leave a strong bitter taste.
Mặc dù chúng ta có thể là nạn nhân một lần, nhưng chúng ta không cần phải là một nạn nhân hai lần khi mang gánh nặng của nỗi hận thù, cay đắng, đau đớn, oán giận, hoặc thậm chí trả thù.
Even though we may be a kulturbench.comctim once, we need not be a kulturbench.comctim twice by carrying the burden of hate, bitterness, pain, resentment, or even revenge.
Cô dẫn dắt nước Anh vào chiến dịch Euro 2013 nhưng toàn đội thực hiện kém và kết thúc ở vị trí cuối cùng, với "sự thất vọng cay đắng" của cô.
She led England into their Euro 2013 campaign but the team performed poorly and finished in last place, to her "bitter disappointment".
Có quá nhiều người bị sa vào lưới đồi bại và tất cả những hậu quả đắng cay do các hành động đồi bại đó gây ra.

Xem thêm: Johan Liebert Là Ai To Yagami, Bạn Nghĩ Ai Sẽ Thắng? Part 1 Phân Tích Monster Kiệt Tác Manga Thể Loại Tâm Lý


Đó là vì thái độ cay đắng của họ đối với tôi tớ của Đức Giê-hô-va ngày nay cũng giống như thái độ của những kẻ bắt bớ Giê-su thời xưa.
It is because their attitude of bitterness toward Jehovah’s servants today is like that of Jesus’ persecutors.
Khi Chủ Tịch Monson được đề nghị để chúng ta biểu quyết tán trợ, thì tôi cảm thấy tức giận và có phần nào cay đắng, vì tôi không nghĩ rằng ông có thể thành công.
As President Monson was offered for our sustaining vote, I felt angry and somewhat bitter, because I didn’t think he could do the job.
Điều này có thể nghiệm đúng đối với những món như trái ô-liu, pho mát có những sợi mốc xanh, củ cải, các loại gia vị cay và những vị đắng.
Xem ra càng lúc ông càng chìm sâu trong nỗi cay đắng, thương cho thân mình và cảm thấy mất thể diện.
Instead, it seems, he was on a downward spiral into a mire of bitterness, self-pity, and wounded pride.
Tương tự như vậy, hy vọng về sự sống lại đã che chở tâm trí Gióp không bị cay đắng, là điều có thể đưa ông đến kulturbench.comệc phỉ báng Đức Chúa Trời (Gióp 2:9, 10; 14:13-15).
Similarly, Job’s hope in a resurrection helped to protect his mind from bitterness, which could have led him to curse God.
Nếu A-đam và Ê-va vâng theo chỉ dẫn này, họ có thể tránh được những hậu quả cay đắng, đó là một đời sống đầy đau khổ và kết thúc bằng cái chết mà không có hy vọng.
2:15-17) Had Adam and Eve obeyed his direction, they would have been spared tragic consequences —a life filled with pain and ending in their death with no hope.
14 Sự kiện họ không thấy sự ứng nghiệm của những lời hứa của Đức Chúa Trời trong đời họ đã không làm Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp cay đắng hay làm họ trở nên kẻ bội đạo.
14 The fact that they did not get the fulfillment of dikulturbench.comne promises in their lifetime did not embitter Abraham, Isaac, and Jacob or cause them to become apostates.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *