Đề bình chọn 1 huyết Hình học tập lớp 11 chương 2 gồm đáp án cụ thể đã được kulturbench.com. Com cập nhật chi tiết. 

BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 – LỚP 11 .

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) hai đường thẳng theo thứ tự nằm trên nhì mặt phẳng phân minh thì chéo cánh nhau.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 2

(B) nhì đgthẳng không có điểm tầm thường thì chéo nhau

(C) nhị đg thẳng chéo nhau thì không có điểm chung

(D) hai đườngthẳng riêng biệt không // thì chéo cánh nhau

2: đến tam giác ABC. Bên trên cạnh AC kéo dãn về phía A ta rước một điểm D. Những mệnh đề nào sau đây sai?

(A) D ∈ (ABC)

(B) A ∈(ABC)

(C) (ABC) = (DBC)

(D) BD ∉ (ABC)

3: cho các giả thiết sau đây. đưa thiết nào tóm lại đườngthẳng a // với mặt phẳng (α) ?

A) a // b cùng b // (α)

(B) a ∩ (α) = 0

(C) a // b với b ⊂ (α)

(D) a // (β) và (α) // (β)

4: đến tứ diện ABCD. Hotline M, N theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AD và BC. G là trọng tâm tam giác BCD. Lúc ấy, giao điểm của đườngthẳng MG cùng mặt phẳng(ABC) là: (A) Điểm C

(B) Giao điểm MG và AN

(C) Điểm N

(D) Giao điểm của MG với BC.

5: mang đến hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C’. Hotline I; J thứu tự là trọng tâm những tam giác ABC cùng A’B’C’. Thiết diện tạo do mp (AIJ) với lăng trụ đã đến là:


Quảng cáo


(A) Tam giác cân

(B) Tam giác vuông

(C) Hình thang

(D) Hình bình hành

6: đến hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giao con đường của hai mp(SAD) và (SBC) là đường.thẳng // cùng với đườngthẳng làm sao sau đây?

(A) AC (B) BD (C) AD (D) SC

7: cho tứ diện ABCD. Hotline G, E lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABD với ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) GE // với CD

(B) GE giảm CD

(C) GE và CD chéo cánh nhau

(D) GE giảm AD

8: đến hình chóp S.ABCD. Call AC ∩ BD = I; AB ∩ CD = J; AD ∩ BC = K; Đẳng thức như thế nào sai trong những đẳng thức sau đây?

(A) (SAC) ∩ (SBD) = SI

(B) (SAB) ∩ (SCD) = SJ.


Quảng cáo


(C) (SAD) ∩ (SBC) = SK

(D) (SAC) ∩ (SAD) =AB.

9: mang lại tứ diện ABCD. Hotline I, J, K lần lượt là trung điểm của AC, BC với BD. Giao đường của hai mặt phẳng (ABD) với (IJK) là:

(A) KD

(B) KI.

(C) Đường.thẳng qua K và song song cùng với AB

(D) ko có.

10: cho hai hình bình hành ABCD và ABEF phía bên trong hai mặt phẳng phân biệt. Tác dụng nào dưới đây đúng?

(A) AD // (BEF)

(B) (AFD) // (BCE)

(C) (ABD) // (EFC)

(D) EC // (ABF).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Manipulation Là Gì, Nghĩa Của Từ Manipulation

11: trong số mệnh đề sau; mệnh đề như thế nào đúng?

(A) Hình chiếu // của nhì đg thẳng chéo cánh nhau thì // với nhau.

(B) Hình chiếu // của nhị đg thẳng giảm nhau hoàn toàn có thể // cùng với nhau.

(C) Hình chiếu // của nhì đgthẳng chéo cánh nhau hoàn toàn có thể // cùng với nhau.

(D) các mệnh đề bên trên sai.

12: mang đến tứ diện ABCD cạnh bởi a. Hotline G là trọng tâm Δ ABC. Giảm tứ diện vì chưng mp (GCD) thì diện tích s thiết diện là:

B – PHẦN TỰ LUẬN:

Cho hình chóp S. ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành. M, N, phường lần lượt là trung điểm những cạnh AB, AD, SC.

(A) kiếm tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD và mp (MNP).

(B) giả sử mp (MNP) cắt SB; SD lần lượt tại B1, D1. Minh chứng B1D1 // mp (ABCD).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *