... ..................................................... Lớp : .......... KIỂM TRA 45' i m L i phê của thầy, cơ giáo Đề b i I/ Trắc nghiệm: (3đ) khoanh tròn vào đáp án trước câu trả l i đúng: 1) Giá trị sin 30 0 bằng: A. 3 2 B. 1 2 ... ………………………………………………………………………………………………………… Đáp án: I/ trắc nghiệm: m i ý đúng 0,5 i m Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B D D A A II/ Tự luận: Caâu 1 : (3 đ) a/ Tính x ? ta coù : 9 2 = x.15 x = 9 2 : 15 ... 4) Biết tg ∝ = 3 3 số đo góc ∝ là : A. 45 0 B. 90 0 C. 60 0 D. 30 0 5) Cho 0 0 35 ; 55α = β = . Khẳng định làm sao sau đấy là sai ? A. sin sinα = β . B. sin cosα = β . C. tg cotgα = β . D. cos =sinα...

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1 hình học


*

... Tuần 33 Tiết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT (Chương III) I. Mục tiêu: Về kiến thức: - HS nắm rõ những nguyên tố cạnh, góc của một tam giác. - Quan hệ thân mặt đường vuông góc – con đường xuyên ổn – hình chiếu. - Tính ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học 7 Th i gian: 45 phút i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng giỏi sai? Em hãy lưu lại X vào ô trống câu trả l i nhưng em lựa chọn. Câu Đúng Sai 1) Trong ... ……………………………………………………. KIỂM TRA 1 TIẾT Môn Hình học tập 7 Th i gian: 45 phút ít i m Đề: A. Trắc nghiệm: . I. (2đ) Các câu sau đúng tuyệt sai? Em hãy lưu lại X vào ô trống câu trả l i nhưng mà em lựa chọn. Câu Sai Đúng 1)...
*

... HS:................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Lớp: 9B . Trường THCS Nam Yên MÔN: HÌNH HỌC i m L i phê của cô giáo ĐỀ: I/ . TRẮC NGHIỆM ( 4Đ): Hãy khoanh tròn các chữ c i tương xứng v i các đáp án đúng của những câu h i ... góc nhọn trong tam giác vuông. III/. BÀT TẬPhường (4 Đ): 1). Anh nam nhi snạp năng lượng chlặng này mong muốn leo lên ngọn tháp nhằm bắt sinh sống nhỏ chim ( hình i) . Vậy anh ph i leo lên từng nào mét so v i khía cạnh đất? ( Lưu ... sau: (Hình 1) (Hình 2) (Hình 3) 1). Xem hình 1 cùng cho biết thêm bí quyết như thế nào sau đó là sai? a. a 2 = b 2 + c 2 b. h 2 = b.c c. a.h = b.c d. b 2 = a.b’ 2). Xem hình 1, giải pháp ghi tỉ số lượng giác như thế nào...
*

... Họ với thương hiệu : Lớp 9/ KIỂM TRA MỘT TIẾT HÌNH HỌC - CHƯƠNG I I M I/ Trắc nghiệm : • i n vào vị trí thiếu thốn để có xác minh đúng : 1/ DH = ...... 2 EH E 2/ DE ... 0 A 1 B II/ Tự luận : 1/ Cho ∆ ABC vuông t i A , AB = 8, AC = 6 . Kẻ đường cao AH. Tính BC , AH , CH , HB 2/ Cho ABCD là hình bình hành D = 60 0 , DC = 2AD = 2a , I trung i m DC , HI AB , AK ... đúng 8/ a/ Sinđôi mươi 0 cotg40 0 d/ tg32 0 C = 60 0 2 10/ Sin 2 B + Cos...
*

... mon năm 200 Kiểm tra : Toán thù I) Phần trắc nghiệm : ( 3 i m ) Hãy ghép cột A v i cột B để được cách làm đúng. A B Trả l i 1. Diện tích khía cạnh hình cầu. a. 2 rrl ∏+∏ 1 – 2. Thể tích hình trụ. b. ... Diện tích toàn phần hình nón. c. rh Π 2 3 – 4. Thể tích hình nón cụt d. 2 d Π 4 – 5. Diện tích xunh quanh hình trụ e. 3 3 4 r ∏ 5 – 6. Thể tích hình cầu f. hr 2 ∏ 6 – II) Phần từ bỏ luận: ( 7 i m) ... Cho ∆ABC ( Â = 90 o ) . Biết BC = 6 centimet, ABC = 60 o cù tam giác một vòng quanh AC ta được hình nón. Tính thể tích hình nón. ( 1 i m ) Họ với thương hiệu : …………………………… Lớp :9A…. i m L i phê của thầy...
*

... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Đề đồng ý Môn: Hình học tập lớp 6 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I.

Xem thêm: Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc Mới Là Ai, António Guterres

PHẦN TRẮC NGHIỆM(4.0 i m) Chọn đáp án phù hợp r i ghi hiệu quả vào b i (Ví dụ: 1.A) Câu 1. Đường thẳng có quánh i m ... A. IM = IN. B. IM + IN = MN. C. IM = IN = MN 2 . D. đáp án không giống. Câu 8. Hai tia phổ biến cội, ở cùng phía bên trên một mặt đường trực tiếp là: A. hai tia trùng nhau. B. hai tia đ i nhau. C. hai tia rõ ràng. ... những quánh i m sau ? A. gi i hạn tại một đầu. B. kéo d i m i về một bên. C. gi i hạn sống nhị đầu. D. kéo d i m i về nhị phía. Câu 2. Trong những biện pháp viết sau cách viết như thế nào thực hiện không đúng những kí hiệu ? A....
... TRUNG LẬPhường. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn: Hình học tập lớp 9 Đề hàng đầu Th i gian: 45’ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 i m) Chọn đáp án đúng r i ghi vào b i. 1.Cho hình vẽ 1, biết MA, MB là hai tiếp con đường của ... AC; E ∈ AB). a.Chứng minh ADHE, BCDE là những tứ giác n i tiếp. b.Chứng minch AE.AB = AD.AC M A B O hình 1 A O B t hình 2 n c.G i I là trọng điểm con đường tròn ngo i tiếp tđọng giác BCDE. Biết góc Ngân Hàng Á Châu ACB bằng 60 ... đo nhì cung bị chắn. D.Đường kính i qua trung i m của dây cung thì vuông góc v i dây cung ấy. I. PHẦN TỰ LUẬN(6.0 i m) Cho tam giác ABC n i tiếp (O), những con đường cao BD và CE cắt nhau t i H (D...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ cùng tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả tháng ngày …nămtrăng tròn 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP giảm mặt đường tròn t i S. Chứng minch rằng :a) PQRD là tđọng giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc Ngân Hàng Á Châu ... ngo i đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ con đường tròn ngo i tiếp hình vuông kia, tính bán kính R của mặt đường tròn đó ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...
... THCS…………………… KIỂM TRA Hình học 9- Chương thơm 3 Lớp :…… (Th i lượng: 45 phút ) Họ với tên Hs:………………… .Kiểm tra ngày….tháng… năm20 09 . Trả tháng ngày …nămđôi mươi 09 i m L i phê của thầy,cô Trăc nghiệm ( 3 i m ... DP cắt mặt đường tròn t i S. Chứng minch rằng :a) PQRD là tứ đọng giác n i tiếp ?b) Góc PQD = góc PRD ?c) RP.. là tia phân giác của góc SRQ ?B i 4(1,5 i m ): Dựng tam giác ABC biết BA = 3 cm; góc Ngân Hàng Á Châu ACB ... ngo i mặt đường tròn ?Tự luận (7 i m ) : B i 1 (2 i m) : a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm ? b) Vẽ mặt đường tròn ngo i tiếp hình vuông kia, tính bán kính R của đường tròn kia ? c) Vẽ mặt đường tròn nội...
... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG I – TOÁN 7Th i gian : 90 phútB i 1: ( 1.5 i m )Cho hình vẽ, đến x = góc ABD. Tính quý hiếm x ?250XBCAED…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i ... ⊥ AB, cắt tia Bz t i C. a. Chứng minch OA // BC và AC // OBb. So sánh góc ACB với góc OAB, góc AOB và góc Acz. Hình vẽ (1 i m) Viết giả thiết - Kết luận ( 0.5 i m ) GTKLB i làm cho : xyznmO ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………B i 3: (1 i m ) Cho hình bên, xOz cùng zOy là nhì góc kề bù, tia Om với On theo thứ tự là phân giác của hao góc xOz với zOy. Chứng minh Om ⊥On……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?3801320bOaBA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Từ khóa: de kiem tra hinch hoc 8 chuong i co ma trande kiem tra tin hoc 9 lan 1 teo dap anđề kiểm tra hình học tập 9 chương 1khám nghiệm hình học 9 cmùi hương 1đề đánh giá hình học 9 cmùi hương 3ma trận đề kiểm tra hình học tập 9 chương thơm 3đề bình chọn hình học tập 9 chương thơm iiibình chọn hình học tập 8 chương thơm iđề chất vấn hình học 8 chương ima trận đề kiểm tra hình học 9 chương 1đề kiểm tra hình học 9 chương thơm 2đề soát sổ hình học 9 chương thơm iiđề kiểm tra hình học 10 cmùi hương 1 cơ bảnkiem tra dai so 11 chuong 1 co dap anbai tap hinch hoc 10 chuong 1 teo dap anchăm đề điện luân phiên chiều theo dạngNghiên cứu sự có mặt lớp đảm bảo cùng tài năng chống bào mòn của thnghiền bền tiết trời trong ĐK khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vớt tổng hợp chất chỉ điểm sinch học tập vWF, VCAM 1, MCPhường 1, d dimer vào chẩn đân oán cùng tiên lượng nhồi tiết não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán thù THPT chăm yên bình lần 2 gồm lời giảiBiện pháp cai quản hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học các đại lý thị trấn lâm thao, phú thọGiáo án Sinch học tập 11 bài bác 13: Thực hành phân phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinc học 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANPhát hiện xâm nhập dựa vào thuật tân oán k meansThiết kế với sản xuất quy mô biến hóa tần (inverter) cho lắp thêm ổn định ko khíSngơi nghỉ hữu ruộng khu đất với kinh tế tài chính nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan lại quan liêu tri rui roNguim tắc phân hóa trách rưới nhiệm hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội vạ trong pháp luật hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện nay thở sinh sống thực vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài xích 14: Thực hành phạt hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện thở ở thực vậtGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 14: Thực hành vạc hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtTrách rưới nhiệm của người tiêu dùng lao rượu cồn đối với lao hễ thanh nữ theo điều khoản lao đụng cả nước trường đoản cú thực tiễn những khu vực công nghiệp tại thành phố Sài Gòn (Luận văn uống thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt vnạp năng lượng phiên bản trong thâm tâm bà mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em thuộc cha mẹ đi thăm tuyển mộ người thân vào Dịp lễ đầu năm mới Đặc điểm thông thường với sứ mệnh của ngành ruột vùng tmáu minch về bé trâu lập dàn ý bài bác văn uống trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập thiết bị lý 8 cthị xã cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài bác cô bé xíu cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau củ bài bác ca ngắn đi bên trên kho bãi cat sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê lại gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *