. SỞ GD&ĐT NGHỆ AN HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG BẬC THPT Năm học: 2013 – 2014Môn thi: TOÁNThời gian làm bài 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu 1. (4,0 điểm) a) Anh (Chị). …………… Đề thi chính thức Đáp án −Biểu điểmCâu Nội dung ĐiểmCâu 1a) 2đa) 1.Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy. hợp tác.d. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.3. Một số phương pháp dạy học tích cực cần phát triển ở trường Trung học phổ thônga. Phương pháp gợi mở − vấn đáp b. Phương pháp...Bạn đang xem: Đề thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp thpt

Bạn đang xem: Đề thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp thpt

*

. SỞ GD&ĐT NGHỆ ANKÌ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THPT CHU KÌ 2008 – 2011 Đề thi môn: Vật lí (Đề gồm 01 trang)Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (6 điểm)a) Mục. bàn. Hết SỞ GD&ĐT NGHỆ ANKÌ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THPT CHU KÌ 2008 – 2011HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨCMôn: Vật lý(Hướng dẫn chấm này gồm có 05 trang)Câu 1 (6 điểm)a). mới phương pháp dạy học là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “phương pháp dạy học tích cực”, thầy (cô) hãy nêu những đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực.b)...
*

. yêu cầu giáo viên đó chấm bài nghiêm túc.c) Lấy ý kiến của học sinh về giáo viên này, nếu giáo viên ấy thường xuyên cho điểm sai thì có thể đề nghò kỷ luật.d) Đó là quyền của mỗi giáo viên, . chưa thực sự cần thi t học ở Tiểu học. 7. Kế hoạch bài học :a) Kế hoạch bài học trong sách giáo viên hiện nay đã được thi t kế rất công phu giáo viên chỉ cần bám sát sách giáo viên để lập kế. PHÒNG HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆNHọ tên : ……………………………… Năm học Trường : ………… Đề thi : Lý thuyết Số báo danh : Thời gian : 60 phút (không kể thời gian phát đề) GT 1 GT 2 Số phách...

Xem thêm: Message Broker Là Gì ? Next Post System Design Cơ Bản

*

. phương trình phản ứng hóa học xảy ra.Câu 3(2,0đ) Hỗn hợp E1 gồm Fe và kim loại R có hóa trị không đổi. Trộn đều và chia 22,59 gam hỗn hượp E1 thành ba phần bằng nhau. Hòa tan hết phần một. thụ hết vào 500ml dung dịch NaOH, được 65,4 gam muối. Tính nồng độ mol/l của dung dịch NaOH.1ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂMCâu 1(0,5đ) Điều chế các kim loại:MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2↑MgCl2. E1 m= 22,59/2 = 7,53 g.Đặt x, y là số molo của Fe và số mol kim loại R có trong mỗi phần của E1, n là hóa trị của R.Ta có phương trình : 56x + Ry = 7,53 (1)0,25đCác phương trình phản ứng :Phần...
*

. bao nhiêu % ?1 Đề chính thức Đề thi có 02 trangPhần 2: Phần thi của giáo viên giảng dạy môn Thể dụcKiến thức bộ môn ( 6 điểm)Câu 1 (2 điểm). Đồng chí hãy trình bày cách đánh giá và xếp loại. thanh sơnPhòng GD&ĐT Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyệnnăm học: 2010 2011Môn: thể dục(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề) Phần 1: Nhận thức chung. sơnPhòng GD&ĐT Hớng dẫn chấm thi chọn giáo viên dạy giỏi tiểu học cấphuyệnnăm học: 2010 20113- Đảm bảo sự phát triển hài hòa nhân cách HS2- Nội dung dạy 2 buổi/ngày:- Đảm bảo thực...
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *