Giải cụ thể đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2019 - 2020 trường trung học cơ sở Giảng Võ với giải pháp giải cấp tốc và chú ý quan trọng


Đề bài

Bài 1 (3,0 điểm):

Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu gồm thể)

a) (dfrac45 - dfrac76 + dfrac - 615)

b) (dfrac - 59.dfrac713 + dfrac613.dfrac - 59 + 3dfrac79)

c) (6dfrac38 - left( 4dfrac38 - dfrac12 ight))

d) (2dfrac13.1,5 - left( dfrac1110 + 50\% ight):dfrac415)

Bài 2 (2,5 điểm):

Tìm (x) biết:

a) (dfrac32 + x = - dfrac53)

b) (5dfrac23 - left( dfrac32 + x ight) = 4dfrac13)

c) (left| x - dfrac12 ight| + 75\% = dfrac910)

Bài 3 (2,0 điểm):

Trong đợt phát động phong trào thu gom giấy vụn có tác dụng kế hoạch bé dại của các bạn học sinh một trường THCS, ban tổ chức triển khai tổng kết như sau:

Tổng số giấy vụn thu được là 870kg, trong những số ấy số kg giấy vụn khối 6 thu được bởi (dfrac25) tổng số, số kg giấy vụn khối 7 thu được bằng (50\% ) số kg giấy vụn khối 6 thu được, sót lại là của khối 8 và khối 9 thu được.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 6 học kì 2 năm 2019 trường thcs

a) Tính số kg giấy vụn của tất cả khối 8 cùng khối 9 thu được

b) Số kilogam giấy vụn khối 6 thu được chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ so với tổng số kilogam giấy vụn cả trường thu được.

Bài 4 (2 điểm): Cho (widehat xOy = 80^0) cùng tia (Oz) nằm trong lòng hai tia (Ox,Oy) làm thế nào để cho (widehat xOz = 40^0.)

a) Tính số đo (widehat zOy?)

b) minh chứng rằng: Tia (Oz) là tia phân giác của (widehat xOy.)

c) Vẽ tia (Om) là tia đối của tia (Ox.) Tính số đo (widehat mOz?)

Bài 5 (0,5 điểm):

Tính quý giá biểu thức:

*

HẾT


LG bài bác 1

Phương pháp giải:

a) Quy đồng chủng loại rồi tiến hành cộng, trừ các phân số thuộc mẫu

b) Sử dụng đặc thù (ab + ac = a.left( b + c ight)) 

c) thực hiện quy tắc phá ngoặc rồi tiến hành phép tính trường đoản cú trái qua phải

d) Đổi các số về phân số, rồi thực hiện theo thiết bị tự trong ngoặc rồi cho nhân phân tách trước, cộng trừ sau.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (dfrac45 - dfrac76 + dfrac - 615)

(eginarrayl = dfrac4.65.6 - dfrac7.56.5 + dfrac - 6.215.2\ = dfrac2430 - dfrac3530 + dfrac - 1230\ = dfrac24 - 35 + left( - 12 ight)30\ = dfrac - 2330endarray)

b) (dfrac - 59.dfrac713 + dfrac613.dfrac - 59 + 3dfrac79)

(eginarrayl = dfrac - 59left( dfrac713 + dfrac613 ight) + 3dfrac79\ = dfrac - 59.dfrac1313 + dfrac349\ = dfrac - 59.1 + dfrac349\ = dfrac - 59 + dfrac349\ = dfrac - 5 + 349\ = dfrac299endarray)

c) (6dfrac38 - left( 4dfrac38 - dfrac12 ight))

(eginarrayl = 6dfrac38 - 4dfrac38 + dfrac12\ = left( 6 - 4 ight) + left( dfrac38 - dfrac38 ight) + dfrac12\ = 2 + dfrac12\ = dfrac42 + dfrac12 = dfrac52endarray) 

d) (2dfrac13.1,5 - left( dfrac1110 + 50\% ight):dfrac415)

(eginarrayl = dfrac73.dfrac1510 - left( dfrac1110 + dfrac12 ight):dfrac415\ = dfrac72 - left( dfrac1110 + dfrac510 ight).dfrac154\ = dfrac72 - dfrac1610.dfrac154\ = dfrac72 - dfrac85.dfrac154\ = dfrac72 - 6\ = dfrac72 - dfrac122\ = dfrac - 52endarray)


LG bài bác 2

Phương pháp giải:

a) mong mỏi tìm số hạng không biết ta rước tổng trừ số hạng vẫn biết

b) ý muốn tìm số trừ ta đem số bị trừ trừ đi hiệu

Muốn tra cứu số hạng chưa chắc chắn ta đem tổng trừ số hạng đã biết

c) thực hiện (left| A ight| = mleft( m ge 0 ight)) thì (A = m) hoặc (A = - m)

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac32 + x = - dfrac53)

(eginarraylx = - dfrac53 - dfrac32\x = dfrac - 106 - dfrac96\x = dfrac - 10 - 96\x = dfrac - 196endarray)

Vậy (x = - dfrac196.)

b) (5dfrac23 - left( dfrac32 + x ight) = 4dfrac13)

(eginarrayldfrac32 + x = 4dfrac13 - 5dfrac23\dfrac32 + x = dfrac133 - dfrac173\dfrac32 + x = dfrac - 43\x = dfrac - 43 - dfrac32\x = dfrac - 86 - dfrac96\x = dfrac - 8 - 96\x = dfrac - 176endarray)

Vậy (x = - dfrac176.)

c) (left| x - dfrac12 ight| + 75\% = dfrac910)

(eginarraylleft| x - dfrac12 ight| + dfrac75100 = dfrac910\left| x - dfrac12 ight| = dfrac910 - dfrac75100\left| x - dfrac12 ight| = dfrac910 - dfrac34\left| x - dfrac12 ight| = dfrac1820 - dfrac1520\left| x - dfrac12 ight| = dfrac320endarray)

TH1:

 (eginarraylx - dfrac12 = dfrac320\x = dfrac320 + dfrac12\x = dfrac320 + dfrac1020\x = dfrac1320endarray)

TH2: 

 (eginarraylx - dfrac12 = - dfrac320\x = - dfrac320 + dfrac12\x = - dfrac320 + dfrac1020\x = dfrac720endarray)

Vậy (x = dfrac1330;x = dfrac720)


LG bài 3

Phương pháp giải:

Giá trị phân số (dfracmn) của một số (a) mang đến trước là (a.dfracmn)

Tỉ số phần trăm của nhì số (a) với (b) là (dfraca.100b\% )

Lời giải chi tiết:

a) Tính số kilogam giấy vụn của cả khối 8 cùng khối 9 thu được

Số kilogam giấy vụn của khối 6 nhận được là: (dfrac25.870 = 348) kg

Số kilogam giấy vụn của khối 7 chiếm được là: (50\% .348 = dfrac12.348) ( = 174) kg

Số kilogam giấy vụn của tất cả khối 8 và khối 9 nhận được là: (870 - left( 348 + 174 ight) = 318) kg

b) Số kilogam giấy vụn khối 6 thu được chỉ chiếm bao nhiêu xác suất so cùng với tổng số kg giấy vụn cả ngôi trường thu được.

Số kilogam giấy vụn khối 6 thu được chiếm số xác suất so cùng với tổng số kg giấy vụn cả trường thu được là:

(dfrac348.100870\% = 40\% )


LG bài bác 4

Phương pháp giải:

a) chứng tỏ tia On nằm trong lòng hai tia Ox cùng Om.

Sử dụng đẳng thức cộng góc (widehat xOn + widehat nOm = widehat xOm).

b) chứng minh tia On nằm trong lòng hai tia Ox cùng Om và góc (widehat xOn = widehat nOm).

c) nhận xét hai góc (widehat xOn) cùng (widehat nOy) là nhị góc kề bù.

Xem thêm:

Sử dụng đặc thù hai góc kề bù gồm tổng số đo bởi (180^0).

d) minh chứng tia Ox nằm giữa hai tia On và Oz.

Sử dụng đẳng thức cộng góc: (widehat xOn + widehat xOz = widehat nOz).

Lời giải đưa ra tiết:

Cho (widehat xOy = 80^0) cùng tia (Oz) nằm trong lòng hai tia (Ox,Oy) làm sao cho (widehat xOz = 40^0.)

*

a) Tính số đo (widehat zOy?)

Trên cùng một nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng chưa tia Ox, tia Oz nằm giữa hai tia Ox cùng Oy bắt buộc ta có:

(eginarraylwidehat xOz + widehat zOy = widehat xOy\ Rightarrow 40^0 + widehat zOy = 80^0\ Rightarrow widehat zOy = 80^0 - 40^0\ Rightarrow widehat zOy = 40^0endarray)

Vậy (widehat zOy = 40^0).

b) minh chứng rằng: Tia (Oz) là tia phân giác của (widehat xOy.)

Ta có: tia (Oz) nằm giữa hai tia (Ox) với (Oy)

(widehat xOz = widehat zOy = 40^0^0)

Vậy tia (Oz) là tia phân giác của (widehat xOy).

c) Vẽ tia (Om) là tia đối của tia (Ox.) Tính số đo (widehat mOz?)

Tia (Om) là tia đối của tia (Ox) buộc phải (widehat xOm = 180^0).

Hai góc (widehat xOz) và (widehat zOm) là nhì góc kề bù nên

(widehat xOz + widehat zOm = 180^0) (tính hóa học hai góc kề bù)

(eginarrayl Rightarrow 40^0 + widehat zOm = 180^0\ Rightarrow widehat zOm = 180^0 - 40^0\ Rightarrow widehat zOm = 140^0endarray)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *