She may be small but, when I have sầu khổng lồ carry her upstairs after she"s fallen asleep, she"s a dead weight (US also she is dead weight).

Bạn đang xem: Deadweight là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học những tự bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


The past had become a dead weight that held society back; it shackled people"s minds & stifled their sense of patriotism.
We should want khổng lồ know if the industry is carrying more dead weight than is reasonable for it khổng lồ bởi vì.
This is carried out by side-scan sonar & allows for the maximum draught of ships of 480,000 tons dead weight.
Our success in getting agreement for a top-up payment for steers & heifers and a dead weight option has been greatly appreciated by the industry.
Nobody is trying to push the balance between live & dead weight in one direction or the other, but the arrangements will bởi vì precisely that.
About a year ago there was talk of the general purpose oil tanker or ore carrier as being of some 18,000 tons dead weight.
The basis of the distribution of the levy or subsidy is khổng lồ be live sầu weight or dead weight as the case may be.
The present system is breaking society and all this dead weight of misery is continuing more and more.
Các cách nhìn của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press tốt của những đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Ca Sĩ Hàn Quốc Hùng Là Ai Cũng Bất Ngờ, Ca Sĩ Hàn Quốc Hùng

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *