Nghe phân phát âm 1 /¸di:kɔmpə´ziʃən/ 2 Thông dụng 2.1 Danh trường đoản cú 2.1.1 (đồ lý), (hoá học) sự phân tích; sự phân ly, sự phân huỷ 2.1.2 Sự thối rữa, sự làm mục rữa 3 Chuim ngành 3.1 Hóa học & vật tư 3.1.1 thoái biến hóa 3.2 Tân oán & tin 3.2.1 sự phân tích, sự knhị triển, sự phân hoạch 3.3 Xây dựng 3.3.1 phxay phân tích 3.3.2 phnghiền knhì triển 3.4 Y học tập 3.4.1 sự phân bỏ, phân ly 3.5 Điện tử & viễn thông 3.5.1 phân bỏ 3.6 Điện rét 3.6.1 sự tan 3.7 Kỹ thuật chung 3.7.1 phân giải 3.7.2 phong hóa 3.7.3 sự knhị triển 3.7.4 sự phân giải 3.7.5 sự phân diệt 3.7.6 sự phân ly 3.7.7 sự phân chảy 3.7.8 sự đối chiếu 3.7.9 sự rã rã 3.7.10 sự thối rữa 3.7.11 thối rữa 3.8 Kinh tế 3.8.1 sự có tác dụng thối rữa 3.8.2 sự phân diệt 3.9 Địa hóa học 4 Các tự tương quan 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan 4.1.1 noun 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 noun /¸di:kɔmpə´ziʃən/

Thông dụng


Mục lục

1 Thông dụng 2 Chuyên ngành 3 Các trường đoản cú liên quan 4 Tmê say khảo thêm từ bỏ bao gồm nội dung tương quan

Danh tự

(đồ dùng lý), (hoá học) sự phân tích; sự phân ly, sự phân huỷ thermal decompositionsự phân ly bằng nhiệt Sự tân hận rữa, sự có tác dụng mục rữa

Chuim ngành

Hóa học & vật tư

thoái biến chuyển

Toán & tin

sự đối chiếu, sự knhị triển, sự phân hoạch decomposition into direct sum so với thành tổng trực tiếpdecomposition of a faction sự knhì triển một phân sốadditive sầu decomposition (đại số ) sự phân tích cộng tínhcentral decomposition (đại số ) sự phân tích tkulturbench.com tâmdirect decomposition sự phân tích trực tiếpstandard decomposition sự phân tích tiêu chuẩn

Xây dựng

phnghiền phân tích phnghiền knhị triển

Y học

sự phân diệt, phân ly

Điện tử & viễn thông

phân diệt

Điện giá buốt

sự chảy

Kỹ thuật bình thường

phân giải decomposition pointđiểm phân giảidecomposition voltagenăng lượng điện áp phân giảidegree of electrolytic decompositionđộ phân giải năng lượng điện lydegree of electrolytic decompositionmức phân giải năng lượng điện lyoil decompositionphân giải dầusimple decompositionphân giải đối kháng giảnthermal decompositionphân giải nhiệt độ phong hóa sự knhì triển decomposition of a fractionsự khai triển một phân số sự phân giải sự phân bỏ aerobic decompositionsự phân diệt ưa khídecomposition by heatsự phân hủy vì nhiệtthermal decompositionsự phân diệt vày nhiệtthermal decompositionsự phân hủy nhiệtthermal decompositionsự phân diệt bởi vì sức nóng sự phân ly pyrolytic decompositionsự phân ly bằng nhiệtthermal decompositionsự phân ly bởi nhiệtwater decomposition under irradiationsự phân ly nước Khi chiếu xạ sự phân rã sự so sánh additive sầu decompositionsự so với cộng tínhcentral decompositionsự đối chiếu tkulturbench.com tâmmotion decompositionsự phân tích chuyển độngstandard decompositionsự phân tích tiêu chuẩn sự tung tung sự tăn năn rữa thối rữa

Kinh tế

sự làm tăn năn rữa sự phân bỏ acid decompositionsự phân diệt acidbacterial decompositionsự phân diệt do vi khuẩn

Địa hóa học

=====sự phân diệt, sự phân ly, sự phong hóa (Các thành phầm thô rơi xuống sườn dốc hotline là sườn tích (đêluvi), nếu như bị nước cuốn nắn xuống chân dốc rồi lưu lại Gọi là bè lũ tích (proluvi), trường hợp bị làn nước cuốn ra đi bắt đầu lưu lại thành bãi bồi Call là bồi tích (aluvi). Các sản phẩm tàn dư của đá mẹ còn sót lại trên địa điểm điện thoại tư vấn là tàn tích (eluvi).)) =====

Các từ tương quan

Từ đồng nghĩa tương quan

noun atomization , corruption , decay , disintegration , dissipation , dissolution , division , putrefaction , putrescence , putridity , breakdown , deterioration , putridness , rot , rottenness , spoilage

Từ trái nghĩa

noun combination , development , growth , improvement

Tsay mê khảo thêm tự bao gồm nội dung tương quan

Direct sum

tổng thẳng, decomposition inlớn direct sum, so sánh thành tổng trực tiếp, discrete direct sum, tổng thẳng tránh rạc Quadratic form toàn pmùi hương, dạng toàn phương thơm, binary quadratic khung, dạng toàn phương thơm nhị nguim, decomposition of a quadratic khung, so sánh một dạng toàn pmùi hương, definite quadratic form, dạng toàn pmùi hương xác minh, discriminant…

Thuộc thể nhiều loại

Hóa học & vật liệu, Kinc tế, Kỹ thuật thông thường, Thông dụng, Toán thù & tin, Xây dựng, Y học tập, năng lượng điện lạnh lẽo, năng lượng điện tử & viễn thông,

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *