Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kulturbench.com.

Bạn đang xem: Different from là gì

Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.

Xem thêm: I'M Waiting For You Là Gì Trong Tiếng Anh? I'M Still Waiting For You, Jin


The adjective sầu different means ‘not the same’. When we compare two or more items, it is usually followed by from. We also use different to, especially in speaking: …
Monet and other Impressionists painted the same scene at different times of day to discover how the colors change in the different light.
To keep population size constant we apply a rescaling that keeps the fractions in the different population subgroups unchanged.
The probability of different outcomes at each branch was derived from data collected during this programme.
Analysis suggests that the pre-vaccination patterns of measles và mumps infection in the different countries were similar.
Their work attempts khổng lồ offer terminological clarifications of the term "integration" & how it has been used in different works.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của các đơn vị cấp giấy phép.
*

a family consisting of two parents & their children, but not including aunts, uncles, grandparents, etc.

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *