Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Discrimination là gì

*
*
*

discrimination
*

Discrimination (Econ) Sự phân biệt đối sử.+ Đối sử không công bằng đối với những thứ như nhau.
discrimination sự phân biệt, sự tách ra
bộ phân biệtsự chọn lọcsự phân biệtcolor discrimination: sự phân biệt màucolour discrimination: sự phân biệt màusensory discrimination: sự phân biệt nhạy cảmside-lobe discrimination: sự phân biệt thùy bênsignal-to-interference power discrimination: sự phân biệt tín hiệu-giao thoasự tách raLĩnh vực: xây dựngkhả năng lọcsự tách lọcLĩnh vực: điện lạnhtính phân biệtangle of discriminationgóc phân biệtdegree of discriminationmức độ phân biệtdiscrimination bitbit phân biệtdiscrimination instructionlệnh lựa chọndiscrimination instructionlệnh phân biệtemission discrimination matrixma trận phân biệt phát thanhfilter discriminationsự tách lọcpulse discrimination circuitmạch phân biệt xungpulse shape discriminationphân liệt dạng xungphân biệtdiscrimination duty: thuế sai biệt, thuế quan phân biệtdiscrimination in price: phân biệt đối xử về giádiscrimination tax: phân biệt thuếemployment discrimination: sự phân biệt đối xử trong việc thuê người làmflag discrimination: phân biệt đối xử cờflag discrimination: sự phân biệt thuyền kỳprice discrimination: phân biệt đối xử giá cảprice discrimination: phân biệt giá cảspatial price discrimination: sự phân biệt giá cả do (khoảng cách) không gianspatial price discrimination: sự phân biệt giá cả do khoảng cáchtrade discrimination: sự phân biệt đối xử mậu dịchtrade discrimination: phân biệt đối xử thương mạitrade discrimination: sự phân biệt đối sử mậu dịchphân biệt đối xửdiscrimination in price: phân biệt đối xử về giáemployment discrimination: sự phân biệt đối xử trong việc thuê người làmflag discrimination: phân biệt đối xử cờprice discrimination: phân biệt đối xử giá cảtrade discrimination: sự phân biệt đối xử mậu dịchtrade discrimination: phân biệt đối xử thương mạiphân biệt đối xử (về thuế... trong buôn bán quốc tế)sự kỳ thịflag discriminationquốc tịch thuyềnprice discriminationkỳ thị giá cả

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

DISCRIMINATION

Phân biệt đối xử

Công ty bảo hiểm không được phép bảo hiểm các phạm vi bảo hiểm tương tự, với các tỷ lệ phí bảo hiểm khác nhau đối với các cá nhân hay nhóm người có cùng đặc điểm xét nhận bảo hiểm.

Xem thêm: Xem Phim Người Yêu Tôi Là Ai ? Người Yêu Tôi Là Ai

*

*

*

discrimination

Từ điển Collocation

discrimination noun

1 treating a person/group unfairly

ADJ. age, class, gender, race/racial, religious, sex/sexual | widespread There is widespread discrimination against doctors of Asian origin. | active, blatant, direct, explicit, overt evidence of active discrimination against black workers | covert, indirect | positive, reverse positive discrimination in favour of disadvantaged racial groups | illegal, unlawful Overt sex or race discrimination is illegal. | employment, job | government, institutional/institutionalized institutionalized discrimination against women within the police force

QUANT. level Levels of discrimination against recent immigrants are high.

VERB + DISCRIMINATION amount to, constitute Racist remarks by an employer to an employee can amount to unlawful discrimination. | experience, face, suffer (from) Many disabled people suffer discrimination at work. | practise | allege law suits alleging discrimination | be opposed to, combat, fight | ban, end, forbid, outlaw, prohibit, stop

DISCRIMINATION + VERB occur The discrimination occurred at the shortlisting stage, not the interviews.

PREP. ~ against discrimination against women | ~ by Discrimination by age is as vicious as discrimination by race. | ~ in favour of Some firms practise discrimination in favour of older people. | ~ on the grounds of It"s time we banned discrimination on the grounds of age.

PHRASES a victim of discrimination

2 judgement

ADJ. great | careful, fine

VERB + DISCRIMINATION make Young children find it difficult to make fine discriminations. | show She showed great discrimination in rejecting the poor quality teas.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *