*tính từ
 làm nên để vứt đi sau khoản thời gian dùng; dùng một lần
 disposable plate/syringe
 đĩa/ống tiêm dùng một lần
 sẵn bao gồm để dùng
 disposable resources
 tài nguim có sẵn
 disposable income
 các khoản thu nhập sót lại sau khoản thời gian nộp thuế và đóng góp bảo phí

disposable▸ adjective1disposable plates: THROWAWAY, expendable, one-use.

Bạn đang xem: Disposable là gì

2disposable income: AVAILABLE, usable, spendable.
■ đồ đạc cần sử dụng một đợt rồi bỏ
disposable earnings
■ các khoản thu nhập tùy dụng
disposable funds
■ vốn khả dụng
disposable funds
■ vốn sắn có
disposable goods
■ hàng chỉ sử dụng một lần
disposable goods
■ hàng chỉ sử dụng một đợt (đồ gia dụng bỏ đi như khnạp năng lượng giấy, ống tiêm...)
disposable income
■ thu nhập cá nhân khả dụng
disposable income
■ các khoản thu nhập sẵn tất cả (sau khoản thời gian trừ thuế)
disposable packaging
■ bao bì chỉ sử dụng một lần
disposable profit
■ lợi tức đầu tư rất có thể sử dụng
.
■ sử dụng một lần
Giải mê say EN: Describing a sản phẩm that is intended khổng lồ be discarded after use & replaced by an identical thắng lợi, such as the filter unit in many systems.

Xem thêm:

Giải thích VN: Miêu tả một thành phầm bị loại bỏ ngay sau khoản thời gian sử dụng và được thay thế sửa chữa bởi vì một cái khác tương tự, ví như thành phần thanh lọc trong các hệ thống.
■ sẵn có

* tính từ - rất có thể bỏ đi; rất có thể chào bán tống đi (hàng...) - rất có thể chuyển nhượng - hoàn toàn có thể sử dụng được, rất có thể áp dụng - sẵn bao gồm, sẵn nhằm dùng
disposable■ adjective sầu 1》 (of an article) intended to lớn be used once và then thrown away. ⁃ able to be dispensed with; easily dismissed. 2》 (chiefly of financial assets) readily available for the owner"s use as required. ■ noun a disposable article. Derivatives
disposabilitynoun
I noun an thắng lợi that can be disposed of after it has been used • Hypernyms: itemII adjective1. không lấy phí or available for use or disposition- every disposable piece of equipment was sent khổng lồ the fire- disposable assets• Ant: nondisposable• Similar to:available , usable , useable , expendable , spendable , fluid , liquid2. designed to be disposed of after use- disposable paper cups• Ant: nondisposable• Similar to: throwaway
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *