dể ngươi·không đếm xỉa đến·không chú ý đến·sự bất chấp·sự coi nhẹ·sự coi thường·sự không để ý·miệt
We intover khổng lồ follow its guidance, not disregarding it or acting contrary khổng lồ it, blocking its working through us.

Bạn đang xem: Disregard là gì


Chúng ta bao gồm ý định làm theo sự trả lời của thánh linc, không coi thường tuyệt hành động trái ngược với thánh linc, ngăn cản thánh linc tác động trên bọn họ (Ê-phê-sô 4:30; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).
As Barry Malzberg has said: Gernsback"s venality & corruption, his sleaziness và his utter disregard for the financial rights of authors, have been well documented and discussed in critical và người literature.
Đúng nhỏng lời Barry Malzberg vẫn nói: kulturbench.comệc phân phối tốt khả năng và hành động bại hoại của Gernsbaông chồng, sự thiếu hụt đứng đắn cùng thái độ coi thường của ông đối với những quyền hạn tài chính của người sáng tác, đã có dẫn chứng với luận bàn siêu kỹ càng trong những tư liệu phê bình và tín đồ ngưỡng mộ vnạp năng lượng học tập.
Nearly 300 years later, the results of disregarding theocratic guidelines once again came lớn the fore.
And how did he feel when he learned that Hophni và Phinehas also disregarded Jehovah’s laws on sexual morality, as they had relations with some of the women who were serkulturbench.comng there at the tabernacle?
Cậu bé nhỏ Cảm Xúc thế như thế nào dịp biết Hóp-ni cùng Phi-nê-a cũng xem thường khí cụ của Đức Giê-hô-va về luân lý đạo đức, lúc bọn họ có dục tình cùng với một vài thanh nữ hầu vấn đề tại thường tạm?
Some anime works lượt thích Crayon Shin-chan completely disregard these proportions, in such a way that they resemble cariacatured Western cartoons.
Một số tác phẩm anime nlỗi Shin – Cậu nhỏ xíu cây bút chì hoàn toàn coi nhẹ các Xác Suất này, y hệt như phương pháp biếm họa cartoon pmùi hương Tây.
There may be those of you who are tempted to lớn disregard or dismiss the standards in For the Strength of Youth.
Có thể gồm những người dân trong những em bị cám dỗ để gia công ngơ tuyệt làm lơ những tiêu chuẩn vào sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Ttốt.
None of these may with impunity disregard Jehovah’s moral standards, as did Reuben, nor can they allow room for kulturbench.comolent dispositions lượt thích those of Simeon and Lekulturbench.com.
Không có ai vào họ được xem nhẹ tiêu chuẩn đạo đức của Đức Giê-hô-va như là Ru-mặt, cùng họ cũng không được phxay bao hàm xu hướng cường bạo hệt như Si-mê-ôn với Lê-kulturbench.com.
Disregarding danger signs in a relationship is lượt thích ignoring the warning signals on your car’s dashboard
(1 Kings 4:25, 29) Yet, in disregard of Jehovah’s law, he married many wives và permitted idol worship in Israel.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " Extortion Là Gì, Nghĩa Của Từ Extortion


Tuy nhiên, vày khinc thường luật pháp của Đức Giê-hô-va, ông cưới những bà xã với có thể chấp nhận được sự thờ biểu tượng trong Y-sơ-ra-ên.
Acting as a state within a state, the fedayeen disregarded local laws và regulations, and even attempted lớn assassinate King Hussein twice, leading to lớn kulturbench.comolent confrontations between them & the Jordanian army.
Hành hễ với sứ mệnh một nhà nước trong một công ty nước, những chiến binh Palestine đang coi thường nguyên tắc và biện pháp của non sông trực thuộc, và thậm chí còn nỗ lực cố gắng ám sát vua Hussein mang đến nhì lần.
kulturbench.cometnam’s cultural bureaucrats objected to her critical kulturbench.comews of contemporary kulturbench.cometnam giới, và were offended by her lack of respect for traditions & disregard of social taboos Despite hakulturbench.comng been attacked in a public diễn đàn, Pmê mệt Thi Hoai phong has never been accused of political dissent.
Những kulturbench.comên chức văn hóa truyền thống của cả nước phản nghịch đối cái nhìn phê phán của bà về nước toàn nước hiện giờ, bà đang phạm luật do sự thiếu tôn trọng truyền thống cuội nguồn với phạm đề xuất mọi điều cnóng kỵ của xã hội Mặc mặc dù bị đả kích bên trên diễn lũ công khai, Phạm Thị Hoài chưa bao giờ là bị cáo về sự bất đồng cách nhìn bao gồm trị.
Indeed, the more that people disregard the moral và spiritual boundaries established by God, the more society as a whole suffers.
Quả thật, con tín đồ càng lờ đi phần lớn số lượng giới hạn về chổ chính giữa linch cùng đạo đức nghề nghiệp cơ mà Đức Chúa Trời đặt ra thì buôn bản hội càng chịu đựng thua kém.
"The Asian American antiwar movement emerged from a belief that the mainstream peace movement was racist in its disregard khổng lồ Asians ...
"Phong trào kháng cuộc chiến tranh Á châu nổi lên xuất phát điểm từ một lòng tin rằng phong trào độc lập chủ yếu là rõ ràng chủng tộc vào kulturbench.comệc coi thường tín đồ châu Á...
First, distractions might incline some to lớn disregard the sign, resulting in a loss of spirituality và watchfulness.
Đầu tiên, sự phân chổ chính giữa rất có thể khiến một số trong những bạn lờ đi điềm ấy, hậu quả là chúng ta bị yếu đức tin và mất chình họa giác.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *