Động từ To Be phụ thuộc vào công ty ngữ cùng thì ngữ pháp của câu nó đang đứng:Ở Hiện tại đơn:- AM: Dùng mang đến chủ ngữ tốt nhất là I.- IS: Dùng đến chủ ngữ là ngôi vật dụng bố số ít, bao gồm He, She, It cùng bất kể danh từ số ít như thế nào.- ARE: Dùng đến chủ ngữ là You, We, They, cùng bất cứ nhà ngữ số những làm sao.- ...

Bạn đang xem: Động từ to be trong tiếng anh


Động từ " To be" là 1 trong những đơn vị ngữ pháp quan trọng đặc biệt khác hẳn với những rượu cồn từ bỏ khác vào giờ Anh. Vây rượu cồn từ bỏ này có gì đặc biệt cùng bí quyết áp dụng ra sao, toàn bộ sẽ tiến hành bật mí trong bài viết dưới đây!

I. Chức năng của động tự Tobe trong giờ Anh

Động trường đoản cú tobe nlỗi một cồn trường đoản cú prúc (auxiliary verb) được sử dụng với cồn trường đoản cú thiết yếu nhằm biểu đạt một hành động hay như là một tinh thần.

Cấu trúc: Động từ bỏ to lớn be + Động trường đoản cú chính

Ví dụ:

Helen is walking trang chủ with her friends – Helen vẫn quốc bộ về đơn vị với những người chúng ta của cô ấy ấy.

1. Động trường đoản cú “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì hiện nay tiếp tục (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì thừa khđọng tiếp diễn (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang đun nấu bữa tối vào tầm 5h chiều hôm qua)

Động trường đoản cú “To be” làm trường đoản cú nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta khôn cùng đẹp mắt trai.)

2. Động trường đoản cú tobe trong “câu bị động”

Động trường đoản cú tobe được áp dụng tầm thường cùng với dạng đồ vật 3 của hễ trường đoản cú vào bảng động tự bất luật lệ.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là đụng từ chính“is” là hễ từ bỏ phụ

3. Dạng kết thúc của rượu cồn từ To be

Dạng ngừng của đụng trường đoản cú to be là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của cồn tự khổng lồ be vào câu

1. Đứng trước một danh từ bỏ trong câu

He is an engineer - Anh ấy là 1 trong những Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. - cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một cụm giới từ chỉ thời gian/ vị trí chốn

The book is on the table - Quyển sách ngơi nghỉ trên bàn.

4. Đứng trước hễ từ bỏ V-pII trong những câu tiêu cực.

The table is made of wood. - Chiếc bàn được làm trường đoản cú gỗ.

III. Các dạng của rượu cồn tự tobe cùng các thì tương ứng.

  

Động từ bỏ tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì bây chừ đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

Xem thêm: Wood Chip Là Gì - Nghĩa Của Từ Wood Chip Trong Tiếng Việt

They

are

They are here.

Thì quá khứ đọng đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì sau này đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu trúc ngữ pháp có thể chúng ta quan tiền tâm1. Cách phân tách rượu cồn tự vào giờ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào giờ Anh

III. các bài tập luyện về hễ từ To be

Những bài tập 1: Lựa chọn rượu cồn tự to lớn be phù hợp để điền vào chỗ trống.

Now Michael & Emily  getting ready lớn leave sầu the house. Emily  putting some makeup and Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. "Wow," he says, "you beautiful."Now Emily  waiting for Michael. He wants to eat something because he  hungry. "Why  you so hungry suddenly?" she asks, "We  late…""I  simply hungry." Michael answers.Finally, Michael and Emily leave sầu the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a xe taxi driver & he  mad!"I  sorry you had to lớn wait so long," Emily says."I  sorry, too," Michael adds.The xe taxi driver  still mad. "I have  waiting for over an hour!" he yells.Now Emily  mad: "You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!""I  not  rude. I  going home!" The taxi driver drives away."Oh well…" says Michael."Oh well…" says Emily.And they return trang chủ.

các bài tập luyện 2: xong xuôi câu sau cùng với dang đúng của đụng trường đoản cú "lớn be"

Yesterday afternoon Megan and Kevin  walking trang chủ from school. Kevin  whistling & Megan  looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. "Say, Megan," he asked, "Will you  at the party tomorrow night?""I  not sure," Megan answered. " you going to  there?""I  thinking about it…" Kevin replied & started walking again. "I have sầu to fix my car, though."" your oto broken?" Megan started walking after him."Yes it . And the reason  that it  driven by my brother, và my brother can"t drive…""That  too bad…" she remarked."Yes, it . You know, I have  thinking about something.""What have you  thinking about?""I have  thinking about my fish, Roko.""Your fish Roko?" Megan was surprised. "What  the matter with it?""It has  eaten." Kevin answered sadly."Oh, no! By who?" she called."Roko  eaten by my mèo Jambo. But it  ok. Jambo will  alright," he stated.Megan looked at hyên an smiled. "I  glad khổng lồ hear it. I hope Roko will  alright too…"

Hy vọng phần nhiều chía sẻ trên trên đây để giúp đỡ mang lại chúng ta nắm rõ về cách sử dụng "hễ từ bỏ To be".

Chúc chúng ta học tốt!

Nếu muốn thừa nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho tất cả những người mất gốc, chúng ta còn lại biết tin trên phía trên và để được hỗ trợ nhé!


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *