Bạn đang xem: Dramatically là gì

*

*

*

*

Xem thêm:

*

đa phần bạn luôn “toát các giọt mồ hôi hột” mỗi lúc “chinch chiến” task 1 bởi chưa rèn luyện nhiều phương thức miêu tả khác biệt Khi thể hiện tình trạng “tăng”, “giảm” trên biểu trang bị, dẫn mang đến cách thức viết lủng củng với lặp trường đoản cú. Trong nội dung bài viết này, kulturbench.com đang share cùng với bạn một trong những phương thức miêu tả không giống nhau nhằm dễ dãi vượt “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng động từ

Động từ bỏ không tồn tại trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,…Bản thân hồ hết rượu cồn từ bỏ này chỉ đơn thuần diễn đạt nghĩa “giảm”, chúng phải đi kèm mọi trạng từ bỏ nhằm nhấn mạnh tâm lý. Những trạng từ mà lại chúng ta nên thực hiện kia là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,… Động từ bỏ bao gồm trạng thái: Những hễ trường đoản cú này cũng mang nghĩa “giảm” nhưng lại bạn dạng thân nó sẽ tổng quan nghĩa nhấn mạnh vấn đề rộng, bạn ko nên thực hiện kèm cùng với phần nhiều trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng nhắc cả: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài cần sử dụng phần lớn động từ bỏ để mô tả, bạn cũng có thể sử dụng mọi danh từ bỏ đi kèm cùng với một số tính từ nhằm biểu đạt một cách thức nhiều chủng loại hơn:


a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số phương thức diễn đạt khác

– The price sank khổng lồ new low point

– The price went inkhổng lồ free fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went baông xã to lớn the 2010 level

– The price fell to lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương trường đoản cú điều này, lúc diễn tả sự tăng thêm của bảng biểu vật, bạn cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng cồn từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân phần đa hễ tự này chỉ solo thuần diễn đạt nghĩa “tăng”, nên kèm theo đầy đủ trạng trường đoản cú để nhấn mạnh tinh thần. Những trạng trường đoản cú yêu cầu sử dụng đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb có trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Những cồn trường đoản cú này cũng có nghĩa “tăng” nhưng lại bản thân nó đã tổng quan nghĩa nhấn mạnh hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh tự đi kèm cùng với một số trong những tính trường đoản cú để mô tả một phương thức phong phú hơn:


a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số phương thức diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu cải thiện tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội 4 lần)/ quintupled (cấp 5 lần)

– The price climbed/ soared khổng lồ a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Dramatically Là Gì – Nghĩa Của Từ Dramatically

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://kulturbench.com Dramatically Là Gì – Nghĩa Của Từ Dramatically

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *