Tiếp tục với bộ tự vựng giờ đồng hồ Anh tài chủ yếu bank phần 1 , kulturbench.com xin chia sẻ phần 2 với 38 trường đoản cú thường gặp nhất lúc các bạn thực hiện và giao dịch cùng với các ngân hàng.

Bạn đang xem: Dư nợ tiếng anh là gì

Các bạn thuộc quan sát và theo dõi nhé

1. Magnetic /mæg’netik/ (adj): trường đoản cú tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự lưu thông

4. Clear /kliə/ (v): tkhô nóng toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): gật đầu thanh toán

6. Refer lớn drawer (n): (R.D) “Tra soát bạn ký phát”

7. Non-thẻ instrument : phương tiện tkhô nóng toán thù không cần sử dụng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: chi phí gửi

15. Give sầu credit : cấp tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không hiểu được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: vỡ nợ, phá sản

18. Make out (v): cam kết phát, viết (Séc)

19.

Xem thêm:

Banker /’bæɳkə/ (n): tín đồ của ngân hàng

trăng tròn. Place of cash: địa điểm cần sử dụng chi phí mặt

21. Obtain cash /əb’tein kæʃ/: rút ít chi phí mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút ít chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: chỉ thị bỏ ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền vật liệu nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: loại thẻ

27. Plastic thẻ /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge thẻ /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ tkhô nóng toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash thẻ /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút ít tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank thẻ /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): máy rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, bỏ ra chi phí (làm việc Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, các chúng ta cũng có thể truy cập vào trang web của kulturbench.com trên phía trên để cải thiện cùng bổ sung cập nhật kiến thức giờ Anh của chính mình nhé! Chúc chúng ta thành công


*
“Tiếng Anh bồi” bao gồm cân xứng với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường công sở còn tồn tại tương đối nhiều. Dù bị...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *