And it doesn"t have to lớn be through the ears: this system uses an electrotactile grid on the forehead, so whatever"s in front of the Clip feed, you"re feeling it on your forehead.

Bạn đang xem: Earring là gì


Nhưng nó không tốt nhất thiết yêu cầu qua tai: Hệ thống này sử dụng mạng lưới điện tiếp xúc trước trán, nên bất kể trang bị gì trước ống kính sản phẩm công nghệ xoay các bạn sẽ xúc cảm nó sinh hoạt trán.
Bởi bởi Thánh Linch phần nhiều luôn luôn nói thuộc tâm trí của họ,5 cầm do nói đến tai của chúng ta nghe.
These Jewish officials request: “Speak, please, to lớn your servants in the Syrian language, for we are listening; and bởi not speak to us in the Jews’ language in the ears of the people that are on the wall.”
Phái đoàn Giu-nhiều yêu thương cầu: “Xin nói cùng với tôi-tớ ông bởi tiếng A-ram, bởi vì công ty chúng tôi hiểu tiếng ấy. Song chớ rước giờ Giu-nhiều nói thuộc chúng tôi, mang lại dân nầy đương ở bên trên tường-thành nó nghe”.
Although it is interesting folk lore & short eared goats vị run throughout history, there is not, nor has there ever been, a breed known as the Spanish LaManphụ vương.
Mặc cho dù sẽ là thần thoại cổ xưa dân gian độc đáo cùng đông đảo bé dê tai nthêm chạy nhìn trong suốt lịch sử vẻ vang, không tồn tại, cũng trước đó chưa từng gồm, một như là được call là LaManphụ vương Tây Ban Nha.
Therefore they are surprised và impressed khổng lồ see us knocking on their doors, và they usually give sầu us a hearing ear.
Our ears sense it as we listen to lớn the sound of a waterfall, the songs of birds, and the voices of dear ones.

Xem thêm:


Chúng ta Cảm Xúc được sự yêu thương này khi nghe đến giờ đồng hồ thác đổ, giờ chim hót và tiếng nói của rất nhiều người thân trong gia đình yêu.
Pixel 2 and Pixel 2 XL comply with radio frequency specifications when used near your ear or at a distance of 0.5 centimet from your toàn thân.
Pixel 2 và Pixel 2 XL tuân thủ các thông số tần số vô tuyến đường Lúc được thực hiện sống gần tai các bạn hoặc phương pháp khung hình các bạn 0,5 cm.
She was originally a character from Fujiko"s story, who is a girlfriover of Doraetháng, but broke up with Doraetháng because she continuously laughed at his lachồng of ears.
Cô là 1 nhân vật dụng Một trong những tập truyện của Fujiko, là bạn nữ của Doraetháng, tuy vậy chia tay với cậu vày liên tiếp mỉm cười vì đầu của Đôraetháng Lúc bị cắt mất tai.
What they fail to lớn understand is that there are more ways lớn see than with our eyes, more ways to lớn feel than with our hands, more ways to hear than with our ears.
Điều mà người ta thiếu hiểu biết được là có không ít phương pháp để trông thấy rộng là bắt gặp bằng hai con mắt của bản thân, có khá nhiều phương pháp để cảm thấy rộng là cảm thấy bằng đôi tay của chính bản thân mình, có không ít cách để lắng tai hơn là lắng nghe bằng song tai của bản thân mình.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *