Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh dung nhan (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này sẽ không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn nắn sách...) đỉnh, sinh sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; dịp gay go, dịp lao đaokhổng lồ be on edge bực mình dễ dàng cáuto have the edge on somebody: (từ bỏ lóng) sinh sống nắm nổi trội hơn aito set someone"s teeth on edge làm cho ai bực mình; làm cho ai gai người; tạo nên ai khiếp tởmto lớn take the edge off one"s appetite khiến cho nạp năng lượng mất ngon tạo cho đỡ đóito lớn take the edge off someone"s argument làm cho vẻ ngoài của ai mất dung nhan cạnh ngoại cồn từ mài sắc, giũa sắt viền (áo...); có tác dụng bờ cho, có tác dụng gờ cho, làm cạnh cho xen (vật gì, câu...) vào, len (bản thân...) vào; dịch dần dần vàoto lớn edge one"s way inkhổng lồ a job: len lỏi vào một quá trình gì nội động từ đi né lên, lách lênlớn edge away lỏng lẻo dịch xa ra (sản phẩm hải) ra đi rato lớn edge off mài mỏng mảnh (lưỡi dao...) (như) khổng lồ edge awayto edge on ảnh hưởng, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; khung (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân chia, giới hạn phân chia § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa kế bên thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kép § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất có dầu khí ở nhóc con giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc đơn vị gánh nhận vùng đất cùng khoan giếng quanh vùng rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon trên mặt đất, hiện ra bởi vi thấm rỉ ở bên trên chỗ tiếp xúc dầu/nước trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự bởi vì có ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc ranh con giới ngoại trừ của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the maps và didn"t know which way khổng lồ go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREPhường. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The car rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive sầu | slight | decided

VERB + EDGE give sb/sth | gain, have to gain a competitive edge over rival suppliers

PREPhường. ~ over The intensive sầu training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Edges là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm:

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM and TDMA Evolution. A third-generation enhancement to the Global System for Mobile Communications (GSM) wireless service, which allows data, multitruyền thông services, and applications to lớn be delivered on broadband at rates up to lớn 384 Kbps.

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a liên kết between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym & Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *