Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ kulturbench.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Evasion là gì

The third area relates to lớn subjects where the centrality of the body toàn thân has been evaded for reason of "good practice".
Such an attitude evades institutional classification of research; as such, it becomes a risk that many schools cannot afford.
All over the federation, villagers evaded labour recruitment, refused lớn make compulsory crop deliveries và stopped paying taxes.
Unfortunately, these demonstrations were evaded on the belief that they represented a selection of favorable cases.
Unhappy workers evaded the new requirements by producing ninety bundles containing fewer than thirty leaves.
In addition, flying contributes khổng lồ an organism"s fitness in multiple ways, making it inappropriate to describe it simply as, say, a mechanism for evading predators.
People living in the intermediate foothills and in the grassy alluvial areas could live hidden from the view of outsiders, thus evading external control.
Tax patrols were infrequent và could be evaded relatively easily, enabling people lớn resist tax pressure for some time.
Perhaps the most intriguing role proposed for proteases is that of evading the host immune response.
As the administrative duties imposed by the city steadily increased with the growing administration through the seventeenth century, householders began evading those burdens.


Xem thêm: Gia Thế Khủng Của Chồng Jennifer Phạm Là Ai 14 Tuổi Như "Bản Sao" Của Quang Dũng

Các quan điểm của các ví dụ không trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Llp Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *